Az országos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában kiírandó pályázati eljárás folyamata és dokumentumai

Legutóbb frissítve: 2019. július 8.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogelődje 2008-ban pályázati eljárás keretében értékesítette öt digitális országos földfelszíni televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságát, amely jogosultság 2020. szeptember 5-én lejár.

A Dtv. rendelkezései alapján az országos földfelszíni digitális televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adóállomás üzemeltetési jogosultsága (amely a frekvenciahasználati jogosultságot is magában foglalja) pályázat útján szerezhető meg.

A 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló 2017/899. számú (2010. május 17-i) Európai Parlament és a Tanács (EU) határozat 4. cikkében foglaltak alapján a földfelszíni médiaszolgáltatások nyújtása céljára, beleértve az előfizetés nélkül igénybe vehető televízióadás sugárzását a 470–694 MHz frekvenciasávban erre a célra rendelkezésre álló frekvenciamennyiséget lehet felhasználni.

Az országos földfelszíni digitális televízió műsorszórás céljára – a 694-790 MHz tartomány sávkiürítését követően – rendelkezésre álló csökkentett frekvenciakészlet optimális felhasználása érdekében a Kiíró célja, hogy a frekvenciaértékesítés eredményeként a Nyertes Pályázó olyan feltételeket, megoldásokat alkalmazzon, ami az előfizetés nélküli vétellel televíziózó lakosságnál nem igényel műszaki átalakítást, így anyagi megterhelést sem. A Kiíró célja továbbá, hogy az előfizetéses szolgáltatásnál lehetővé váljon a technológiaváltás következtében előálló kapacitásnövekedés lehetőségeinek rugalmas felhasználása.

Az országos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában kiírandó pályázati eljárás folyamata és dokumentumai

  1. ElőkészületekOrszágos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok
  2. Pályázati/árverési eljárásOrszágos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok
  3. EredményhirdetésOrszágos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok