Internetes közönségmérési adatok (2021. III. negyedév)

Közzétéve: 2021. november 5.

Az online médiatér közönsége a Digitális Közönségmérési Tanács adatai alapján

Az online médiumok piaca - a többi platformhoz hasonlóan - igényli az auditálást, a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valuta” létrehozását. Az internet különbözik a televíziós és rádiós piactól a tekintetben, hogy a tartalomszolgáltatók ismerik a saját podcast-juk, weblapjuk, streaming szolgáltatásuk látogatottsági adatait, mivel ezek a statisztikák a szerverekből kiolvashatók. A reklámértékesítés önbevallás alapján történő elszámolása azonban a vásárlók számára nem nyújt teljes biztonságot. Ennek köszönhetően viszonylag hamar kezdeményezték az internetes tartalmak auditálását, amelyet jelenleg a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) megbízásából a Gemius Hungary Kft. folytat. Ennek a mérésnek ugyanaz a funkciója, mint a televíziók esetében a Nielsen Közönségmérés Kft. vagy a rádióknál a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium által folytatott adatfelvételeknek. A DKT felelős a magyar internetes tartalmak mindenki által elfogadott és használt médiafogyasztási mérőszámainak és adatainak előállításáért. Jelen riport a DKT mérések eredményeit igyekszik bemutatni, továbbá megpróbál képet adni a magyar piac trendjeiről és jellegzetességeiről.

Digitális Közönségmérési Tanács

A Digitális Közönségmérési Tanács a magyar digitális ipar főbb képviselői által irányított iparközi szervezet (Joint Industrial Council). Fő célja, hogy a DKT18 tender nyertesének szolgáltatását a felhasználók felé eljuttassa, az ő érdekeiket képviselje a szolgáltató (Gemius) felé. A szolgáltatás a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.

Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő alapján.

 • Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
 • Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
 • Idő: 2020. október 1-jétől új módszertan lépett életbe, aminek köszönhetően – többek között – részletesebben vizsgálhatók a közönség demográfiai adatai és tetszőlegesen elemezhetők az időszakok

A forgalom- és közönségmérés során mérőkóddal figyelik az összes olyan hazai tartalmat, amelynek előállítója megrendeli a szolgáltatást. 2020 decemberében 594 magyar tartalomról rendelkeztek információkkal. Szerződés hiányában több népszerű hazai weboldal nem szerepel az elemzésben, mint például a gov.hu vagy az ncore.cc, míg a külföldi oldalak egyáltalán nem részei az elemzésnek (pl. facebook.com, youtube.com).

Egy kb. 9500 fős PC-s panel mintán mérőkód nélkül, szoftveresen mérik az internetes fogyasztást. E körbe beletartoznak a nagy látogatottságú külföldi tartalmak, azon magyar oldalak, amelyek nem állnak szerződésben a kutató céggel, valamint a vállalati, kereskedelmi tartalmak is – ezek az adatok azonban a hazai piac védelme érdekében nem publikusak. Mobiltelefonon és tableten nincs panelkutatás, ezeken az eszközökön csak az auditált tartalmakat vizsgálják. Az internetes fogyasztás csak a PC-re teljes.

Tematikus csoportosítások – tíz különböző csoportot határoz meg a DKT:

 1. magazin
 2. híroldal
 3. szórakozás
 4. közhasznú/információ/linkgyűjtemény
 5. közösségi média
 6. e-kereskedelem
 7. levelező
 8. keresők
 9. felnőtt tartalom
 10. egyéb

A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát, de ez nem kötelező.

Mérőszámok

Mivel az elemzés számos, az internetes közönségmérés során használt fogalmat tartalmaz, célszerű ezen kifejezéseket egyértelműsíteni. Az alábbiakban a tanulmányban alkalmazott mérőszámok kerülnek bemutatásra.

 • Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
 • Átlagos napi real users: a vizsgált időszakban a napi belföldi internetezők átlaga
 • Reach: az adott tartalom elérése a vizsgált célcsoporton belül – százalékos értékben kifejezve
 • Átlagos napi reach: a vizsgált időszakban a napi Reach-ek átlaga
 • ATS (average time spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
 • Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
 • Views/real user: a real user átlagos views száma
 • Eltöltött idő/view: egy view során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
 • Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
 • Visit/real user: a real user visit-jeinek átlagos száma
 • Eltöltött idő/visit: egy visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
 • Views composition: a vizsgált tartalom közönségének megoszlása demográfiai (vagy más) jellemzők szerint a views tükrében
 • Internetpenetráció: az internet használatának elterjedtsége az adott célcsoporton belül

Demográfiai háttéradatok

A tanulmány során használt demográfiai adatok tekintetében (korösszetétel, nemek aránya) a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisaiból elérhető, publikus adatokra támaszkodik az elemzés (Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint, 2021. január 1.)

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében

A Real user olyan belföldi internetező, aki meglátogatott Magyarországról bármilyen, a DKT által mért internetes tartalmat. Összesen 6.088.448 Real user-t ért el az internet Magyarországon a vizsgált negyedévben, vagyis a 15 évnél idősebbek csaknem háromnegyedét.

Kördiagram. Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Internetező/nem internetezőArány
Internetező 73,24%
Nem internetező 26,76%

Real users és internetpenetráció – nemek és korosztályok szerint

A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének népesség-előreszámítása alapján a 15 évnél idősebb magyar férfiak száma 3.950.940, a nőké pedig 4.397.250. Ennek köszönhető, hogy körülbelül háromszázezerrel több nő használ internetet, az internetpenetráció azonban körükben kilenc tizedponttal alacsonyabb, mint a férfiaknál. Több nő internetezik, ugyanakkor az internethasználók és a nem használók aránya csaknem megegyezik a két nemnél.

Oszlopdiagram. Internetpenetráció nemek szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció nemek szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Egyedi felhasználók (real users)Internetpenetráció
Férfi 2 914 276 74,0%
3 174 172 72,5%

Az egymást követő generációk közötti különbség az internethasználat tükrében is kirajzolódik. Az elemzésben az Alfa-generáció még nem szerepel, ők ugyanis tízévesek, vagy annál fiatalabbak – így nem állnak rendelkezésre róluk adatok. A Z-generációnál csak a 15 évesekről vagy az annál idősebbekről rendelkezünk információkkal. A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete a következőképpen alakul:

A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete (Központi Statisztikai Hivatal)
Generáció Kor Népesség
Z-generáció 15-24 éves 1010299
Y-generáció 25-40 éves 2020846
X-generáció 41-56 éves 2358087
Baby-boomer 57-75 éves 2184911
Háborús 76 éves vagy idősebb 739396

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a fiatalabb generációk körében jobban elterjedt az internethasználat. A Z-generáció száma csupán fele az Y-énak, emiatt körükben sokkal kevesebb a Real user-ek száma, az internetpenetráció azonban hasonló mértékű.

Diagram. Internetpenetráció korosztályok szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció korosztályok szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Egyedi felhasználók (real users) Internetpenetráció
Z-generáció 944 928 93,5%
Y-generáció 1 867 620 92,4%
X-generáció 1 876 868 79,6%
Baby-boomer 1 246 508 57,1%
Háborús 44 132 6,0%

Tematikus oldalak látogatottsága

Mind a Real users, mind az oldalakon eltöltött átlagos idő (ATS) a negyedév havi átlagát mutatja. A legtöbb felhasználót a magazinok érik el, mégis a legtöbb időt a híroldalakon töltik az emberek. A legkevesebb ideig (az „egyéb” kategória kivételével) a felnőtt tartalmakat, a levelezőket, a keresőket és az e-kereskedelem kategóriákba sorolt weboldalakat nézik a felhasználók. A kevésbé népszerű kategóriák színes nemzetközi tartalommal bírnak, amik nincsenek benne a statisztikában, csak a DKT-val szerződésben álló weboldalak.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Tematika Egyedi felhasználók (real users) ATS [óra:perc]
Magazin 5 312 228 2:11
Híroldal 5 213 968 3:57
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 4 649 115 1:00
Szórakozás 4 192 472 1:26
Közösségi média 3 872 804 2:27
E-kereskedelem 3 817 724 0:53
Keresők 2 635 408 0:43
Felnőtt tartalom 2 006 771 0:20
Egyéb 1 984 172 0:11
Levelező 1 176 604 1:04

Tematikus tartalmak látogatottsága otthonról és munkahelyről

Összesen 5.224.440 ember használt mobil eszközt (telefon vagy tablet), 4.445.908 felhasználó otthoni és 1.885.028 munkahelyi PC-t a három hónap során. A százalékos értékek (Reach) azt mutatják, hogy a különböző eszközök használóinak mekkora része érte el az egyes tematikus kategóriákat. Elsősorban mobilon keresztül fogyasztanak az internetezők. Az otthoni és a munkahelyi böngészés között nagy különbségek mutatkoznak a magazin, a szórakozás, a közösségi média, az e-kereskedelem és a felnőtt tartalmaknál.

Oszlopdiagram. Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Tematika Mobil Otthoni PC Munkahelyi PC
Magazin 97,77% 86,90% 78,08%
Híroldal 98,03% 78,03% 79,87%
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 90,03% 70,04% 70,73%
Szórakozás 88,55% 57,82% 39,70%
Közösségi média 82,62% 57,21% 47,31%
E-kereskedelem 83,12% 56,01% 36,96%
Keresők 63,94% 38,36% 35,46%
Felnőtt tartalom 51,98% 29,51% 31,73%
Egyéb 53,79% 29,39% 20,75%
Levelező 18,52% 20,76% 16,40%

Tematikus tartalmak látogatottsága hétköznap és hétvégén

A forgalmi adatok szerint egy átlagos hétköznap többen látogatnak híroldal, közhasznú/információ/linkgyűjtemény, levelező, kereső tematikájú tartalmakat, ezzel szemben egy átlagos hétvégi nap inkább a közösségi médiát és szórakozást részesítik előnyben.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Tematika Hétköznap Hétvége
Híroldal 2726047 2579559
Magazin 2526890 2480742
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 1353194 1305365
Szórakozás 900228 905122
Közösségi média 765056 780820
E-kereskedelem 681714 637058
Levelező 415346 312729
Keresők 375789 315632
Felnőtt tartalom 192552 180229
Egyéb 172238 124851

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal

A 2021 III. negyedév aggregált adatai alapján felállított sorrend szerint a legnépszerűbb oldal közel 4,5 millió belföldi internetezőt ért el, ami a hazai netezők csaknem 75 százaléka. A weboldalak neve után szereplő szám az előző időszakban (I. negyedév) felállított ranglistához képest az eltérést mutatja. Ha ez az érték negatív, abban az esetben a weboldal előrébb került a listán, pozitív érték esetén fordítva.

Diagram. A magyarországi Top 10 weboldal elérése 2021. III. negyedévében. Az ábrázolt adatokat a kép alatti táblázat tartalmazza.

A magyarországi Top10 weboldal elérése 2021. III. negyedévében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve Real users Reach
24.hu 4 465 016 71,9%
index.hu 4 415 512 71,1%
origo.hu (↑1) 4 282 164 69,0%
femina.hu (↓1) 4 091 832 65,9%
blikk.hu (↑1) 4 026 416 64,8%
nlc.hu (↑1) 3 738 368 60,2%
hvg.hu (↓2) 3 493 976 56,3%
nosalty.hu (↑2) 3 413 464 55,0%
portfolio.hu (↓1) 3 330 096 53,6%
jofogas.hu (↑1) 3 306 364 53,3%

Vannak olyan oldalak, amelyeknél az átlagos napi elérés viszonylag alacsony (pl.: jofogas.hu, nosalty.hu), mégis a negyedéves lista elejére kerültek. A hírportálokat, magazinokat napi rendszerességgel többen nézik, mint a blogokat, receptoldalakat, online piactereket, azonban ha hosszabb időtávot vizsgálunk, akkor ezek is sok egyedi felhasználót vonzanak.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021. III. negyedévében az átlagos napi Reach alapján. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. III. negyedévében az átlagos napi Reach alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve Átlagos napi real users Átlagos napi reach
24.hu 798 872 13,0%
index.hu 885 587 14,4%
origo.hu (↑1) 755 413 12,3%
femina.hu (↓1) 497 018 8,1%
blikk.hu (↑1) 756 113 12,3%
nlc.hu (↑1) 486 580 7,9%
hvg.hu (↓2) 434 309 7,1%
nosalty.hu (↑2) 268 977 4,4%
portfolio.hu (↓1) 328 666 5,3%
jofogas.hu (↑1) 257 142 4,2%

Az átlagosan eltöltött idő (ATS) a havi átlagot mutatja: ebbe beleszámít az is, aki egész hónap alatt egyszer véletlenül rákattintott egy hírre és az is, aki napi rendszerességgel látogatta a különböző portálokat. Az index.hu közönsége sokkal több időt töltött el az oldalon, mint bármely más, akár több internetezőt elérő weboldal.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021 III. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő tükrében (ATS). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. III. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő (ATS) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve ATS
24.hu 0:25
index.hu 0:51
femina.hu 0:08
origo.hu 0:29
hvg.hu 0:18
blikk.hu (-3) 0:16
nlc.hu (-1) 0:10
portfolio.hu (+2) 0:13
telex.hu (-3) 0:32
nosalty.hu 0:09

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal demográfiai profilja

Különbségek figyelhetők meg a legtöbb internetezőt elérő weboldalak közti sorrendben demográfiai jellemzők alapján. A top tíz weboldal más népszerűségnek örvend a két nem, a generációk és a különböző iskolai végzettségűek körében.

A top tíz weboldal népszerűsége a két nem tagjai körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Férfi
1 24.hu 24.hu
2 index.hu femina.hu
3 origo.hu index.hu
4 jofogas.hu (↑3) blikk.hu (-3)
5 femina.hu (↑3) origo.hu (↑1)
6 blikk.hu (↑3) nlc.hu (↓1)
7 hvg.hu (↓2) nosalty.hu
8 portfolio.hu (↓4) mindmegette.hu
9 telex.hu (↓3) ripost.hu (↑5)
10 nlc.hu (-1) life.hu (↑5)
A top tíz weboldal az egyes generációs csoportokban (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Z-generáció Y-generáció X-generáció Baby-boomer Háborús
1 24.hu 24.hu index.hu index.hu origo.hu (↑2)
2 index.hu index.hu 24.hu origo.hu (↑1) 24.hu
3 origo.hu (↑1) origo.hu (↑1) origo.hu (↑1) 24.hu (↓1) index.hu (↓2)
4 blikk.hu (↑2) femina.hu (↓1) femina.hu (↓1) blikk.hu (↑1) blikk.hu (↑1)
5 femina.hu (↓2) blikk.hu (↓4) blikk.hu femina.hu (↓1) femina.hu (↑1)
6 nlc.hu (↓1) nlc.hu nlc.hu (↑2) nlc.hu (↑2) portfolio.hu (↓2)
7 hvg.hu hvg.hu (↓2) portfolio.hu (↓1) ripost.hu (↑7) hvg.hu (↓1)
8 nosalty.hu (↑2) jofogas.hu (↑2) hvg.hu (↓1) hvg.hu (↓2) nlc.hu (↑3)
9 telex.hu (↓1) nosalty.hu (↑2) life.hu (↑9) portfolio.hu (↓2) penzcentrum.hu (↑3)
10 jofogas.hu (↑1) telex.hu (↓3) nosalty.hu life.hu (↑5) metropol.hu (↑12)
A top tíz weboldal legmagasabb iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Max. 8 általános Szakközépiskola Gimnázium Felsőfok
1 24.hu 24.hu 24.hu index.hu
2 index.hu origo.hu (↑1) index.hu 24.hu
3 origo.hu (↑1) index.hu (↓1) origo.hu (↑1) origo.hu (↑1)
4 blikk.hu (↑1) blikk.hu (↑1) femina.hu (↓1) femina.hu (↓1)
5 femina.hu (↓2) femina.hu (↓1) blikk.hu (↑1) blikk.hu (↑5)
6 nlc.hu nlc.hu (↑2) nlc.hu (↑1) hvg.hu
7 hvg.hu jofogas.hu (↑2) hvg.hu (↓2) nlc.hu (↑1)
8 nosalty.hu (↑3) hvg.hu (↓1) nosalty.hu (↑2) portfolio.hu (↓3)
9 jofogas.hu (↑1) life.hu (↑7) portfolio.hu (↓1) telex.hu (↓2)
10 life.hu (↑7) ripost.hu (↑3) telex.hu (↓1) nosalty.hu (↑1)

Az öt legtöbb internetezőt elérő oldalak keresztfogyasztása

Az alábbiakban a teljes internetező népesség körében öt legtöbb internetezőt elérő weboldal keresztfogyasztását mutatjuk be. A százalékos értékek azt mutatják, hogy az adott oldal látogatóinak hány százaléka kereste fel a negyedév során a többi oldalt. A 24.hu a teljes magyar internetező közösség csaknem háromnegyedét érte el, a blikk.hu bő kétharmadát. A 24.hu-t emiatt mind a négy másik weboldal közönsége nagyobb mértékben látogatta, míg a blikk.hu-t éppen ellenkezőleg. A 24.hu olvasói leginkább az index.hu-t, legkevésbé pedig a blikk.hu-t látogatták.

Sugárdiagram. A 24.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A 24.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
index.hu 89,5%
origo.hu 87,5%
femina.hu 84,3%
blikk.hu 84,2%

Sugárdiagram. Az index.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az index.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 90,5%
origo.hu 87,1%
femina.hu 83,2%
blikk.hu 83,5%

Sugárdiagram. Az origo.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az origo.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 91,2%
index.hu 89,8%
femina.hu 84,9%
blikk.hu 84,9%

Sugárdiagram. A femina.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A femina.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 92,0%
index.hu 89,8%
origo.hu 88,8%
blikk.hu 86,9%

Sugárdiagram. A blikk.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A blikk.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 93,4%
index.hu 91,5%
origo.hu 90,3%
femina.hu 88,3%

A tíz leglátogatottabb oldal

A Visits a látogatások számát mutatja, vagyis azt, hogy a negyedév során hányszor léptek fel az adott oldalra és böngésztek rajta 30 percnél rövidebb ideig. Ha valaki 30 percnél több időt töltött el egyhuzamban az oldalon, akkor az már két látogatásnak számít. A Visit/Real user azt mutatja, hogy egy olyan felhasználó, aki a három hónap során legalább egyszer meglátogatta a weboldalt, átlagosan hányszor tette ezt meg. Egyes tartalmak a gyakran visszatérő internetezők révén érik el a magas látogatások számát (pl.: index.hu, idokep.hu, startlap.hu). A weboldalak után lévő szám az előző időszakhoz képest történt változást jelzi.

Oszlopdiagram. A tíz leglátogatottabb oldal a Visits/Real user tükrében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A tíz leglátogatottabb weboldal látogatás és látogatás/real user alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Oldal neve Látogatások Látogatások/real user
1 index.hu 160 831 383 36,4
2 origo.hu (↑1) 112 122 622 26,2
3 24.hu (↓1) 111 938 953 25,1
4 blikk.hu (↑2) 103 182 901 25,6
5 idokep.hu 85 787 304 29,3
6 telex.hu (↓2) 80 248 731 24,5
7 startlap.hu 73 189 472 28,3
8 hvg.hu 61 010 517 17,5
9 nlc.hu (↑2) 60 637 927 16,2
10 nemzetisport.hu (↑4) 55 484 049 25,8

Bizonyos oldalaknál (pl.: startlap.hu, index.hu, telex.hu) egy átlagos Visit hosszúnak számít, ami az oldalon való tartós böngészést tükrözi. Máshol ellenben rövidnek (pl.: nlc.hu, blikk.hu), ami azt jelenti, hogy ezekre az oldalakra jellemzően egy hír, egy cikk elolvasására érkeznek a látogatók.

A tíz leglátogatottabb weboldal az egy látogatás során eltöltött idő átlaga alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Oldal neve Eltöltött idő/látogatás (perc)
1 index.hu 4:05
2 origo.hu (↑1) 3:14
3 24.hu (↓1) 2:49
4 blikk.hu (↑2) 2:22
5 idokep.hu 2:23
6 telex.hu (↓2) 4:00
7 startlap.hu 4:09
8 hvg.hu 3:06
9 nlc.hu (↑2) 1:59
10 nemzetisport.hu (↑4) 3:17

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal

A Views a kontaktusok számát mutatja meg a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása). Egyes weboldalak a kontaktusok számát úgy érik el, hogy aránylag kevés internetező viszonylag sok oldalt nyit meg (pl.: freemail.hu), míg másoknál a sok felhasználó kevés oldalletöltést hajt végre (pl.: 24.hu, blikk.hu).

A top10 webhely oldalmegtekintés (oldalletöltés) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Oldal neve Oldalletöltés Oldalletöltés/real user
1 index.hu 500 515 366 113
2 hasznaltauto.hu (↑1) 384 226 867 166
3 freemail.hu (↓1) 381 609 083 374
4 origo.hu 346 481 205 81
5 jofogas.hu 271 502 165 82
6 24.hu 216 129 983 48
7 blikk.hu (↑2) 210 771 625 52
8 idokep.hu 202 433 580 69
9 telex.hu (↓2) 183 079 456 56
10 nemzetisport.hu 160 300 571 74

Az ATS paraméter órában és percben mutatja, hogy egy átlagos látogató mennyi időt töltött el az adott oldalon a negyedév során, az Eltöltött idő/View pedig azt, hogy egy View (megnyitott oldalon tartózkodás) átlagosan mennyi ideig tartott (perc és másodperc). A levelezőknél egy email elolvasása, a különböző kontaktusok száma kevés ideig tart, de ezek a rövid ideig tartó oldallátogatások összeadódnak, így magas ATS-t eredményeznek. Híroldalaknál például, ahol hosszabb cikkeket közölnek, ott egy átlagos View hosszabb, akár másfél perces is lehet.

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal az Eltöltött Idő/View tükrében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Oldal neve Átlagosan eltöltött idő (ATS, ó:p) Eltöltött idő/oldalletöltés
1 index.hu 2:28 1:19
2 hasznaltauto.hu (↑1) 1:48 0:39
3 freemail.hu (↓1) 2:50 0:27
4 origo.hu 1:24 1:03
5 jofogas.hu 0:58 0:43
6 24.hu 1:10 1:28
7 blikk.hu (↑2) 1:00 1:09
8 idokep.hu 1:09 1:01
9 telex.hu (↓2) 1:38 1:45
10 nemzetisport.hu 1:24 1:08

A három leglátogatottabb hírportál real user száma

Az alábbi idősoros ábra a három leglátogatottabb hírportál látogatását mutatja be napi szinten a negyedév során. A visszatérő mélypontok a hétvégék, amikor kevesebbet interneteznek. A kicsúcsosodó értékek egy-egy nagyobb olvasóközönséget az oldalra csábító hírt jelenítenek meg. Július végén ilyen volt például a nyári olimpiai játékokon a magyar sportolók által elért sikerek híre.

Vonaldiagram. A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Dátum Origo.hu 24.hu Index.hu
júl. 1. 685 032 883 456 914 872
júl. 2. 684 148 878 288 891 208
júl. 3. 609 960 760 512 821 032
júl. 4. 623 900 637 500 964 104
júl. 5. 712 640 721 004 910 860
júl. 6. 705 296 805 052 838 712
júl. 7. 850 544 749 768 950 844
júl. 8. 820 828 817 020 890 324
júl. 9. 771 460 813 280 773 500
júl. 10. 607 580 655 724 796 960
júl. 11. 695 912 663 748 893 452
júl. 12. 867 408 679 252 835 856
júl. 13. 792 404 807 228 843 268
júl. 14. 791 996 869 108 938 468
júl. 15. 749 768 935 612 863 260
júl. 16. 748 204 853 264 970 156
júl. 17. 657 016 808 724 895 968
júl. 18. 687 004 729 640 1 036 048
júl. 19. 737 732 760 104 934 184
júl. 20. 708 832 776 152 872 508
júl. 21. 753 440 796 212 783 768
júl. 22. 746 300 858 024 834 020
júl. 23. 717 672 855 984 877 064
júl. 24. 722 296 839 052 742 764
júl. 25. 692 580 772 140 886 448
júl. 26. 766 020 949 212 908 208
júl. 27. 825 316 926 092 938 944
júl. 28. 830 144 871 420 1 145 936
júl. 29. 823 276 764 320 981 512
júl. 30. 793 220 890 188 963 764
júl. 31. 743 716 810 152 967 980
aug. 1. 808 452 627 912 1 099 084
aug. 2. 798 932 769 896 1 007 760
aug. 3. 802 400 812 940 890 528
aug. 4. 798 320 862 240 903 176
aug. 5. 756 568 856 120 827 696
aug. 6. 753 508 756 976 854 216
aug. 7. 628 048 743 648 911 948
aug. 8. 662 728 806 140 894 064
aug. 9. 671 364 858 296 1 045 568
aug. 10. 692 172 761 192 1 043 188
aug. 11. 658 308 723 928 1 021 088
aug. 12. 683 264 839 800 973 692
aug. 13. 684 692 835 856 893 928
aug. 14. 604 724 658 104 888 012
aug. 15. 728 892 775 200 1 072 360
aug. 16. 811 240 761 804 1 005 856
aug. 17. 800 496 801 788 869 380
aug. 18. 755 480 711 484 775 676
aug. 19. 692 036 805 936 751 604
aug. 20. 702 848 850 340 906 576
aug. 21. 788 188 655 248 770 100
aug. 22. 768 672 670 956 941 732
aug. 23. 811 104 782 884 1 038 292
aug. 24. 838 168 759 152 870 536
aug. 25. 800 632 793 016 835 380
aug. 26. 812 260 821 100 831 096
aug. 27. 813 824 843 880 826 676
aug. 28. 753 984 806 888 856 732
aug. 29. 912 832 753 984 976 616
aug. 30. 864 892 878 220 867 612
aug. 31. 785 332 757 112 793 152
szept. 1. 730 456 864 892 726 784
szept. 2. 827 968 858 568 769 080
szept. 3. 761 600 876 316 827 152
szept. 4. 649 264 662 252 732 020
szept. 5. 636 004 685 780 817 088
szept. 6. 734 332 841 704 905 488
szept. 7. 742 016 934 320 821 984
szept. 8. 867 544 853 264 773 636
szept. 9. 894 676 781 932 796 552
szept. 10. 737 664 712 708 806 480
szept. 11. 675 784 661 776 796 416
szept. 12. 766 360 824 840 914 668
szept. 13. 807 024 964 716 989 536
szept. 14. 780 164 855 168 935 884
szept. 15. 797 776 861 764 873 596
szept. 16. 774 384 776 424 835 856
szept. 17. 806 004 836 672 863 192
szept. 18. 682 992 790 500 753 984
szept. 19. 739 432 825 520 858 228
szept. 20. 827 016 874 140 856 664
szept. 21. 795 804 835 788 749 564
szept. 22. 862 376 860 132 926 840
szept. 23. 765 612 861 764 944 452
szept. 24. 824 704 801 788 777 784
szept. 25. 645 796 653 480 739 160
szept. 26. 675 784 656 472 807 908
szept. 27. 783 700 926 296 966 960
szept. 28. 880 668 859 248 824 976
szept. 29. 852 040 810 288 953 632
szept. 30. 807 092 808 452 1 019 116

A három leglátogatottabb hírportál olvasótábora

A hírolvasók nem, korosztály és iskolai végzettség szerinti megoszlását vetítettük rá a három leglátogatottabb weboldal olvasótáborára.

A 0% és az ehhez közeli érték azt jelzi, hogy az adott weboldal és általánosságban a hírportálok látogatóinak (hírolvasók) összetétele arányaiban megegyezik.

Pozitív érték esetén a vártnál több embert ér el az oldal a csoporton belül, negatív érték esetén pedig nem sikerül a többi hírportálhoz hasonlóan az oldalra vonzania a demográfiai csoportot.

Mindháromra jellemző, hogy a nőket inkább, a férfiakat kevésbé érték el. A fiatalok legkevésbé az index.hu-t és az origo.hu-t látogatták.

Az index.hu-t 7,3 százalékkal, az origo.hu-t pedig 4,7 százalékkal kevesebben keresték fel a fiatalabb generáció tagjai (15-17 év), mint egy átlagos hírportált.

A 60 év felettiek közül a vártnál kevesebben olvasták mindhárom oldalt.

A 24.hu-t bármely iskolai végzettséggel rendelkező megközelítőleg ugyanolyan számban látogatta, az origo.hu-nak sikerült a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezőket megnyernie, míg az index.hu a maximum nyolc általánossal rendelkezőket érte el kevésbé.

Eltérés a két nem esetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Nem Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
Férfi -5,49% -4,04% -4,41%
4,58% 3,45% 3,74%
Eltérés az egyes korcsoportok esetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Korcsoport Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
15-17 1,19% -4,73% -7,28%
18-29 4,14% -3,27% 0,48%
30-39 -1,30% -0,32% 0,26%
40-49 1,01% 2,68% 1,88%
50-59 1,39% 4,43% 3,41%
60+ -7,87% -2,48% -5,63%
Eltérés iskolai végzettség tekintetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Iskolai végzettség Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
Max. 8 általános 0,91% -1,96% -3,19%
Szakközépiskola 2,28% 4,13% 0,41%
Gimnázium -0,31% -0,21% 0,75%
Felsőfokú -2,10% -2,06% 0,51%

A három leglátogatottabb hírportál közönségmegoszlása

Nemek szerint kettő, korcsoportok szerint hat, iskolai végzettség szerint négy csoportra bontva az oldalak látogatótáborai a következőképpen alakultak:

Oldalmegtekintések aránya a két nem esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Nem Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
Férfi 45,4% 46,1% 45,9%
54,6% 53,9% 54,1%
Oldalmegtekintések aránya az egyes korcsoportok esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Korcsoport Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
15-17 3,8% 3,6% 3,5%
18-29 23,1% 21,5% 22,3%
30-39 19,2% 19,4% 19,5%
40-49 23,3% 23,7% 23,5%
50-59 15,3% 15,8% 15,6%
60+ 15,3% 16,1% 15,6%
Oldalmegtekintések aránya iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Iskolai végzettség Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
Max. 8 általános 16,4% 15,9% 15,7%
Szakközépiskola 21,4% 21,8% 21,0%
Gimnázium 37,5% 37,5% 37,9%
Felsőfokú 24,7% 24,7% 25,4%

A három leglátogatottabb hírportálon eltöltött idő

A különböző demográfiai csoportokhoz kapcsolódó ATS az átlagos, adott oldalon eltöltött átlagos havi időt mutatja. A férfiak mindhárom portálon több időt töltöttek el, mint a nők, a legjelentősebb különbség az index.hu-nál mutatkozott. A 24.hu-n és az origo.hu-n a fiatalok kevesebb, az idősebbek viszont több időt töltöttek el, míg az index.hu-n inkább a középkorúak tartózkodtak. Az iskolai végzettség növekedése egyenesen arányos az oldalakon töltött átlagos idővel.

Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) a két nem esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Nem Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
Férfi 0:37 0:51 1:36
0:23 0:22 0:33
Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) az egyes korcsoportok esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Korcsoport Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
15-17 0:05 0:03 0:11
18-29 0:09 0:06 0:24
30-39 0:19 0:25 1:28
40-49 0:27 0:42 1:24
50-59 0:41 0:59 1:03
60+ 1:03 0:55 0:59
Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Iskolai végzettség Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
Max. 8 általános 0:09 0:09 0:13
Szakközépiskola 0:21 0:32 0:28
Gimnázium 0:31 0:39 0:57
Felsőfokú 0:44 0:49 2:01

Megjelenés a közösségi médiában

Közhelynek számít, hogy az internetes médiafogyasztás, ezen belül pedig a közösségi média egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben.

A fentiekre tekintettel egyetlen társadalmi szereplő, így a híroldalak, az internetes magazinok, a televíziós csatornák, vagy éppen a rádiók sem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek jelen a platformokon – ami újabb felületet biztosít a tartalmaiknak, üzeneteiknek. 2020 áprilisában 5,4 millió regisztrált felhasználója volt a Facebooknak és 2,1 millió az Instagramnak Magyarországon - ez a nagykorú lakosság 87 százaléka, illetve 34 százaléka.

Az alábbi ábrákon a televíziók, rádióadók, hírportálok, weboldalak Facebook-oldalainak látogatottságát tüntettük fel. (Az oldalak népszerűségét mutató követői számok egy pillanatnyi időpontot rögzítenek – a negyedévet követő első héten, egy időpontban gyűjtöttük össze.)
A követők számán kívül az ábrákon szerepel az oszlopok tetején egy érték is. Ez az előző negyedévhez képest történt változást mutatja ezer főre kerekítve. A +0 azt fejezi ki, hogy pozitív irányba történt változás, azonban ez nem érte el az ötszázat, -0 esetében pedig a mínusz ötszázat.

A legtöbb felhasználót elérő weboldalak és híroldalak Facebook-követőinek száma

A legtöbb felhasználót elérő weboldalak és híroldalak Facebook-követőinek száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Oldal neve III. negyedév Változás
1 24.hu 907 779 +17 128
2 femina.hu 515 049 +3 675
3 origo.hu 497 242 +3 611
4 index.hu 602 897 +8 470
5 hvg.hu 600 924 +6 230
6 blikk.hu 754 159 +9 783
7 nlc.hu 791 760 +13 957
8 portfolio.hu 211 707 +6 746
9 blog.hu 15 287  -6
10 nosalty.hu 1 182 167 +1 559
11 telex.hu 460 017 +15 745
12 444.hu 389 131 +6 749
13 ripost.hu 166 990 +5 582
14 szeretlekmagyarország.hu 589 649 +6 649
15 hirado.hu 320 299 +34 541

Televíziós csatornák Facebook-követőinek száma

Televíziós csatornák Facebook-követőinek szám (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Televíziós csatorna III. negyedév Változás
1 Duna TV 60 353 +10 608
2 RTL Klub 202 990 +2 044
3 TV2 336 443 + 450
4 Hír TV 272 341  -717
5 ATV 536 025 +13 680
6 Life TV 231 677 +25 344
7 Story4 22 410 +31
8 Duna World 8 300 +134
9 M2 124 090 +9 333

Rádióadók Facebook-követőinek száma

Rádióadók Facebook-követőinek száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. III. negyedév)
Helyezés Rádió III. negyedév Változás
1 Retro Rádió 312 666 +8 230
2 Petőfi Rádió 265 328 +3 299
3 Kossuth Rádió 39 824 + 788
4 Rádió 1 715 996 +10 726
5 Sláger FM 299 212 + 828
6 Dankó Rádió 25 898 +385
7 Bartók Rádió 11 424 +148
8 Jazzy Rádió 31 804 +156
9 InfoRádió 53 988 +2 919
10 Tilos Rádió 43 684 +307