Internetes közönségmérési adatok (2021. IV. negyedév)

Közzétéve: 2022. január 27.

Az online médiatér közönsége a Digitális Közönségmérési Tanács adatai alapján

Az online médiumok piaca - a többi platformhoz hasonlóan - igényli az auditálást, a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valuta” létrehozását. Az internet különbözik a televíziós és a rádiós piactól a tekintetben, hogy a tartalomszolgáltatók ismerik a saját podcast-juk, weblapjuk, streaming szolgáltatásuk látogatottsági adatait, mivel ezek a statisztikák a szerverekből kiolvashatók. A reklámértékesítés önbevallás alapján történő elszámolása azonban a vásárlók számára nem nyújt teljes biztonságot. Ennek köszönhetően viszonylag hamar kezdeményezték az internetes tartalmak auditálását, amelyet jelenleg a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) megbízásából a Gemius Hungary Kft. folytat. Ennek a mérésnek ugyanaz a funkciója, mint a televíziók esetében a Nielsen Közönségmérés Kft. vagy a rádióknál a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium által folytatott adatfelvételeknek. A DKT felelős a magyar internetes tartalmak mindenki által elfogadott és használt médiafogyasztási mérőszámainak és adatainak előállításáért. Jelen riport a DKT mérések eredményeit igyekszik bemutatni, továbbá megpróbál képet adni a magyar piac trendjeiről és jellegzetességeiről.

Digitális Közönségmérési Tanács

A Digitális Közönségmérési Tanács a magyar digitális ipar főbb képviselői által irányított iparközi szervezet (Joint Industrial Council). Fő célja, hogy a DKT18 tender nyertesének szolgáltatását a felhasználók felé eljuttassa, az ő érdekeiket képviselje a szolgáltató (Gemius) felé. A szolgáltatás a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.

Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő alapján.

 • Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
 • Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
 • Idő: 2020. október 1-jétől új módszertan lépett életbe, aminek köszönhetően – többek között – részletesebben vizsgálhatók a közönség demográfiai adatai és tetszőlegesen elemezhetők az időszakok

A forgalom- és közönségmérés során mérőkóddal figyelik az összes olyan hazai tartalmat, amelynek előállítója megrendeli a szolgáltatást. 2020 decemberében 594 magyar tartalomról rendelkeztek információkkal. Szerződés hiányában több népszerű hazai weboldal nem szerepel az elemzésben, mint például a gov.hu vagy az ncore.cc, míg a külföldi oldalak egyáltalán nem részei az analízisnek (pl. facebook.com, youtube.com).

Egy kb. 9500 fős PC-s panel mintán mérőkód nélkül, szoftveresen mérik az internetes fogyasztást. E körbe beletartoznak a nagy látogatottságú külföldi tartalmak, azon magyar oldalak, amelyek nem állnak szerződésben a kutató céggel, valamint a vállalati, kereskedelmi tartalmak is – ezek az adatok azonban a hazai piac védelme érdekében nem publikusak. Mobiltelefonon és tableten nincs panelkutatás, ezeken az eszközökön csak az auditált tartalmakat vizsgálják. Az internetes fogyasztás csak PC-re teljes.

Tematikus csoportosítások – tíz különböző csoportot határoz meg a DKT:

 1. magazin
 2. híroldal
 3. szórakozás
 4. közhasznú/információ/linkgyűjtemény
 5. közösségi média
 6. e-kereskedelem
 7. levelező
 8. keresők
 9. felnőtt tartalom
 10. egyéb

A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát, de ez nem kötelező.

Mérőszámok

Mivel az elemzés számos, az internetes közönségmérés során használt fogalmat tartalmaz, célszerű ezen kifejezéseket egyértelműsíteni. Az alábbiakban a tanulmányban alkalmazott mérőszámok kerülnek bemutatásra.

 • Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
 • Átlagos napi real users: a vizsgált időszakban a napi belföldi internetezők átlaga
 • Reach: az adott tartalom elérése a vizsgált célcsoporton belül – százalékos értékben kifejezve
 • Átlagos napi reach: a vizsgált időszakban a napi Reach-ek átlaga
 • ATS (average time spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
 • Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
 • Views/real user: a real user átlagos views száma
 • Eltöltött idő/view: egy view során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
 • Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
 • Visit/real user: a real user visit-jeinek átlagos száma
 • Eltöltött idő/visit: egy visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
 • Views composition: a vizsgált tartalom közönségének megoszlása demográfiai (vagy más) jellemzők szerint a views tükrében
 • Internetpenetráció: az internet használatának elterjedtsége az adott célcsoporton belül

Demográfiai háttéradatok

A tanulmány során használt demográfiai adatok tekintetében (korösszetétel, nemek aránya) a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisaiból elérhető, publikus adatokra támaszkodik az elemzés (Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint, 2021. január 1.)

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében

A Real user olyan belföldi internetező, aki meglátogatott Magyarországról bármilyen, a DKT által mért internetes tartalmat. Összesen 6.444.632 Real user-t ért el az internet Magyarországon 2021. negyedik negyedévében, vagyis a 15 évnél idősebbek több mint háromnegyedét.

Kördiagram. Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Internetező/nem internetezőArány
Internetező 77,52%
Nem internetező 22,48%

Real users és internetpenetráció – nemek és korosztályok szerint

A 15 évnél idősebb magyar férfiak száma 3.950.940, a nőké pedig 4.397.250. Ennek köszönhető, hogy csaknem háromszázezerrel több nő használ internetet, mégis az internetpenetráció 1,1 százalékponttal alacsonyabb a körükben, mint a férfiaknál. Jelentősen több nő internetezik, ugyanakkor az internethasználók és a nem használók aránya csaknem megegyezik a két nemnél.

Oszlopdiagram. Internetpenetráció nemek szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció nemek szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
  Egyedi felhasználók (real users)Internetpenetráció
Férfi 3 072 784 78,1%
3 371 848 77,0%

Az egymást követő generációk közötti különbség az internethasználat tükrében is kirajzolódik. Az elemzésben az Alfa-generáció még nem szerepel, ők ugyanis tízévesek vagy annál fiatalabbak – így nem állnak rendelkezésre róluk adatok. A Z-generációnál csak a 15 évesekről vagy az annál idősebbekről rendelkezünk információkkal. A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete a következőképpen alakul:

A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete (Központi Statisztikai Hivatal)
GenerációKorNépesség
Z-generáció 15-24 éves 1010299
Y-generáció 25-40 éves 2020846
X-generáció 41-56 éves 2358087
Baby-boomer 57-75 éves 2184911
Háborús 76 éves vagy idősebb 739396

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a fiatalabb generációk körében jobban elterjedt az internethasználat. A Z-generáció száma csupán fele az Y-énak, emiatt körükben sokkal kevesebb a Real user-ek száma, az internetpenetráció azonban hasonló mértékű.

Diagram. Internetpenetráció korosztályok szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció korosztályok szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
  Egyedi felhasználók (real users)Internetpenetráció
Z-generáció 1 008 576 99,8%
Y-generáció 2 012 392 99,6%
X-generáció 2 026 196 85,9%
Baby-boomer 1 349 188 61,8%
Háborús 48 280 6,5%

Tematikus oldalak látogatottsága

Mind a Real users, mind az oldalakon eltöltött átlagos idő (ATS) a negyedév havi átlagát mutatja. A legtöbb felhasználót a magazinok érik el, mégis a legtöbb időt a híroldalakon töltik az emberek. A legkevesebb ideig (az „egyéb” kategória kivételével) a felnőtt tartalmakat, a levelezőket és a keresők kategóriákba sorolt weboldalakat nézik a felhasználók. A kevésbé népszerű kategóriák színes nemzetközi tartalommal bírnak, amik nincsenek benne a statisztikában, csak a DKT-val szerződésben álló weboldalak.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
TematikaEgyedi felhasználók (real users)ATS [óra:perc]
Magazin 5 499 296 2:08
Híroldal 5 357 652 4:02
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 4 520 844 0:54
Szórakozás 4 468 144 1:45
Közösségi média 4 201 312 2:32
E-kereskedelem 3 589 176 0:56
Keresők 2 591 004 0:46
Egyéb 1 868 980 0:12
Felnőtt tartalom 2 011 100 0:17
Levelező 1 177 080 1:07

Tematikus tartalmak látogatottsága otthonról és munkahelyről

Összesen 5.216.348 ember használt mobil eszközt (telefon vagy tablet), 4.535.464 PC-t otthonról és 1.982.744–en munkahelyről a három hónap során. A százalékos értékek (Reach) azt mutatják, hogy a különböző eszközök használóinak mekkora része érte el az egyes tematikus kategóriákat. Elsősorban mobilon keresztül fogyasztanak az internetezők. Az otthoni és a munkahelyi böngészés között nagy különbségek mutatkoznak a magazin, a szórakozás, a közösségi média, az e-kereskedelem és a felnőtt tartalmaknál.

Oszlopdiagram. Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
TematikaMobilOtthoni PCMunkahelyi PC
Magazin 97,84% 76,01% 67,82%
Híroldal 97,86% 67,39% 70,91%
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 87,99% 60,21% 56,33%
Szórakozás 90,32% 52,05% 34,23%
Közösségi média 84,98% 50,94% 32,97%
E-kereskedelem 78,35% 49,80% 38,50%
Keresők 60,72% 34,84% 29,56%
Egyéb 50,06% 25,97% 26,89%
Felnőtt tartalom 52,40% 25,44% 16,82%
Levelező 17,98% 17,77% 14,41%

Tematikus tartalmak látogatottsága hétköznap és hétvégén

A forgalmi adatok szerint egy átlagos hétköznap többen látogatnak híroldal, közhasznú/információ/linkgyűjtemény, e-kereskedelem, levelező és felnőtt tematikájú tartalmakat, mint hétvégén. Ezzel ellentétben a közösségi média és a szórakozás hétvégén népszerűbbek.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
TematikaHétköznapHétvége
Híroldal 2823550 2677845
Magazin 2571952 2538427
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 1188163 1156434
Szórakozás 1057411 1109339
Közösségi média 832837 877553
E-kereskedelem 643200 618873
Levelező 420399 324792
Keresők 361868 319514
Felnőtt tartalom 185278 177506
Egyéb 176537 129501

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal

A negyedév aggregált adatai alapján felállított sorrend szerint a legnépszerűbb oldal több mint 4,5 millió belföldi internetezőt ért el, ami a hazai netezők 68,5 százalékának felel meg. A weboldalak neve után szereplő nyíl és szám az előző időszakban felállított ranglistához képest az eltérést jeleníti meg. Ha a nyíl felfelé mutat, abban az esetben a weboldal előrébb helyezkedik el a listán, mint korábban.

Diagram. A magyarországi Top 10 weboldal elérése 2021. IV. negyedévében. Az ábrázolt adatokat a kép alatti táblázat tartalmazza.

A magyarországi Top10 weboldal elérése 2021. IV. negyedévében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveReal usersReach
24.hu 4 517 172 68,5%
index.hu 4 431 084 67,2%
origo.hu 4 326 160 65,6%
blikk.hu (↑1) 4 202 876 63,7%
femina.hu (↓1) 4 141 540 62,8%
nlc.hu 3 875 796 58,8%
portfolio.hu (↑2) 3 754 892 57,0%
nosalty.hu 3 720 688 56,4%
ripost.hu (↑4) 3 581 492 54,3%
hvg.hu (↓3) 3 558 032 54,0%

Vannak olyan oldalak, amelyeknél az átlagos napi elérés viszonylag alacsony (pl.: nosalty.hu), mégis a negyedéves lista elejére kerülnek. A hírportálokat, magazinokat napi rendszerességgel többen nézik, mint a blogokat, receptoldalakat, online piactereket, ha hosszabb időtávot vizsgálunk, akkor az utóbbiak is sok egyedi felhasználót vonzanak.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021. IV. negyedévében az átlagos napi Reach alapján. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. IV. negyedévében az átlagos napi Reach alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveÁtlagos napi real usersÁtlagos napi reach
24.hu 813 228 12,5%
index.hu 816 464 12,5%
origo.hu 740 841 11,4%
blikk.hu (↑1) 889 883 13,7%
femina.hu (↓1) 536 734 8,2%
nlc.hu 518 053 8,0%
portfolio.hu (↑2) 454 260 7,0%
nosalty.hu 341 265 5,2%
ripost.hu (↑4) 481 497 7,4%
hvg.hu (↓3) 442 350 6,8%

Az átlagosan eltöltött idő (ATS) a havi átlagot mutatja: ebbe beleszámít az is, aki egész hónap alatt egyszer véletlenül rákattintott egy hírre és az is, aki napi rendszerességgel látogatta a különböző portálokat. Az index.hu közönsége sokkal több időt töltött el az oldalon, mint bármely más, akár több internetezőt elérő weboldal.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021 IV. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő tükrében (ATS). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. IV. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő (ATS) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveATS
24.hu 0:20
index.hu 0:42
origo.hu 0:19
blikk.hu (↑1) 0:18
femina.hu (↓1) 0:09
nlc.hu 0:11
portfolio.hu (↑2) 0:14
nosalty.hu 0:11
ripost.hu (↑4) 0:07
hvg.hu (↓3) 0:16

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal demográfiai profilja

Különbségek figyelhetők meg a legtöbb internetezőt elérő weboldalak közti sorrendben demográfiai jellemzők alapján. A top tíz weboldal más népszerűségnek örvend a két nem, a generációk és a különböző iskolai végzettségűek körében.

A top tíz weboldal népszerűsége a két nem tagjai körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
  Férfi
1 24.hu 24.hu
2 index.hu femina.hu
3 origo.hu blikk.hu (↑1)
4 blikk.hu (↑2) index.hu (↓1)
5 portfolio.hu (↑3) nlc.hu (↑1)
6 femina.hu (↓1) origo.hu (↓1)
7 hvg.hu nosalty.hu
8 jofogas.hu (↓4) mindmegette.hu
9 nlc.hu (↑1) ripost.hu
10 telex.hu (↓1) life.hu
A top tíz weboldal az egyes generációs csoportokban (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
HelyezésZ-generációY-generációX-generációBaby-boomerHáborús
1 24.hu 24.hu 24.hu (↑1) origo.hu (↑1) index.hu (↑2)
2 index.hu index.hu index.hu (↓1) 24.hu (↑1) origo.hu (↓1)
3 origo.hu origo.hu origo.hu index.hu (↓2) 24.hu (↓1)
4 blikk.hu femina.hu blikk.hu (↑1) blikk.hu blikk.hu
5 femina.hu blikk.hu femina.hu (↓1) femina.hu portfolio.hu (↑1)
6 nlc.hu nlc.hu nlc.hu ripost.hu (↑1) mindmegette.hu (↓12)
7 nosalty.hu (↑1) portfolio.hu (↑4) portfolio.hu portfolio.hu (↑2) femina.hu (↓2)
8 hvg.hu (↓1) nosalty.hu (↑1) nosalty.hu (↑2) nlc.hu (↓2) ripost.hu (↑7)
9 portfolio.hu (↑5) hvg.hu (↓2) ripost.hu (↑2) nosalty.hu (↑2) nosalty.hu (↑3)
10 ripost.hu (↑5) jofogas.hu (↓2) borsonline.hu (↑13) borsonline.hu (↑9) hvg.hu (↓3)
A top tíz weboldal legmagasabb iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
HelyezésMax. 8 általánosSzakközépiskolaGimnáziumFelsőfok
1 24.hu 24.hu 24.hu index.hu
2 index.hu origo.hu index.hu 24.hu
3 blikk.hu (↑1) index.hu origo.hu origo.hu
4 origo.hu (↓1) blikk.hu blikk.hu (↑1) femina.hu
5 femina.hu femina.hu femina.hu (↓1) blikk.hu
6 nlc.hu nlc.hu nlc.hu portfolio.hu (↑2)
7 nosalty.hu (↑1) ripost.hu (↑3) nosalty.hu (↑1) nlc.hu
8 ripost.hu (↑3) portfolio.hu (↑3) portfolio.hu (↑1) nosalty.hu (↑2)
9 hvg.hu (↓2) nosalty.hu (↑3) ripost.hu (↑4) hvg.hu (↓3)
10 portfolio.hu (↑5) borsonline.hu (↑10) hvg.hu (↓3) mindmegette.hu (↑3)

Az öt legtöbb internetezőt elérő oldalak keresztfogyasztása

Az alábbiakban a teljes internetező népesség körében öt legtöbb internetezőt elérő weboldal keresztfogyasztását ábrázoljuk. A százalékos értékek azt mutatják meg, hogy az adott oldal látogatóinak hány százaléka kereste fel a negyedév során a többi oldalt.

Sugárdiagram. A 24.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A 24.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
index.hu 87,9%
origo.hu 86,9%
blikk.hu 86,2%
femina.hu 83,7%

Sugárdiagram. Az index.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az index.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 89,6%
origo.hu 86,4%
blikk.hu 85,0%
femina.hu 82,2%

Sugárdiagram. Az origo.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az origo.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 90,8%
index.hu 88,5%
blikk.hu 87,1%
femina.hu 85,0%

Sugárdiagram. A blikk.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A blikk.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 92,7%
index.hu 89,6%
origo.hu 89,6%
femina.hu 87,3%

Sugárdiagram. A femina.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A femina.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 91,3%
index.hu 88,0%
origo.hu 88,8%
blikk.hu 88,6%

A tíz leglátogatottabb oldal

A Visits a látogatások számát mutatja, vagyis azt, hogy a negyedév során hányszor léptek fel az adott oldalra és böngésztek rajta 30 percnél rövidebb ideig. Ha valaki 30 percnél több időt töltött el egyhuzamban az oldalon, akkor az már két látogatásnak számít. A Visit/Real user azt mutatja, hogy egy olyan felhasználó, aki a három hónap során legalább egyszer meglátogatta a weboldalt, átlagosan hányszor tette ezt meg. Egyes tartalmak a gyakran visszatérő internetezők révén érik el a magas látogatások számát (pl.: index.hu, startlap.hu). A weboldalak után lévő szám az előző negyedévhez képest történt változást jelzi.

Oszlopdiagram. A tíz leglátogatottabb oldal a Visits/Real user tükrében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A tíz leglátogatottabb weboldal látogatás és látogatás/real user alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
HelyezésOldal neveLátogatásokLátogatások/real user
1 index.hu 151 602 701 34,2
2 blikk.hu (↑2) 123 801 003 29,5
3 24.hu 114 454 081 25,3
4 origo.hu (↓2) 108 185 919 25,0
5 telex.hu (↑1) 77 119 643 25,2
6 startlap.hu (↑1) 70 148 171 30,3
7 nlc.hu (↑2) 63 661 367 16,4
8 hvg.hu 62 834 667 17,7
9 femina.hu (↑3) 59 498 900 14,4
10 444.hu (↑1) 57 235 076 21,5

Bizonyos oldalaknál (pl.: startlap.hu, index.hu, telex.hu) egy átlagos Visit hosszúnak számít, ami az oldalon való tartós böngészést tükrözi. Máshol ellenben rövidnek (pl.: nlc.hu, femina.hu, blikk.hu), ami azt jelenti, hogy ezekre az oldalakra jellemzően egy hír, egy cikk elolvasására érkeznek a látogatók.

A tíz leglátogatottabb weboldal az egy látogatás során eltöltött idő átlaga alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
HelyezésOldal neveEltöltött idő/látogatás (perc)
1 index.hu 4:16
2 blikk.hu (↑2) 2:17
3 24.hu 2:53
4 origo.hu (↓2) 2:55
5 telex.hu (↑1) 4:09
6 startlap.hu (↑1) 4:28
7 nlc.hu (↑2) 2:07
8 hvg.hu 3:11
9 femina.hu (↑3) 2:06
10 444.hu (↑1) 3:16

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal

A Views a kontaktusok számát mutatja meg a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása). Egyes weboldalak a kontaktusok számát úgy érik el, hogy aránylag kevés internetező viszonylag sok oldalt nyit meg (pl.: freemail.hu, citromail.hu), míg másoknál a sok felhasználó kevés oldalletöltést hajt végre (pl.: portfolio.hu, 24.hu).

A top10 webhely oldalmegtekintés (oldalletöltés) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
HelyezésOldal neveOldalletöltésOldalletöltés/real user
1 index.hu 475 946 766 107
2 freemail.hu (↑1) 419 921 011 429
3 hasznaltauto.hu (↓1) 369 943 329 170
4 origo.hu 337 732 427 78
5 jofogas.hu 277 077 431 85
6 blikk.hu (↑1) 248 450 415 59
7 24.hu (↓1) 214 791 688 48
8 telex.hu (↑1) 180 102 502 59
9 citromail.hu (↑3) 146 437 023 355
10 portfolio.hu (↑7) 133 745 786 36

Az ATS paraméter órában és percben mutatja, hogy egy átlagos látogató mennyi időt töltött el az adott oldalon a negyedév során, az Eltöltött idő/View pedig azt, hogy egy View (megnyitott oldalon tartózkodás) átlagosan mennyi ideig tartott (perc és másodperc). A levelezőknél egy email elolvasása, a különböző kontaktusok száma kevés ideig tart, de ezek a rövid ideig tartó oldallátogatások összeadódnak, így magas ATS-t eredményeznek. Híroldalaknál például, ahol hosszabb cikkeket közölnek, egy átlagos View hosszabb, akár másfél perces is lehet.

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal az Eltöltött Idő/View tükrében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
HelyezésOldal neveÁtlagosan eltöltött idő (ATS, ó:p)Eltöltött idő/oldalletöltés
1 index.hu 2:26 1:22
2 freemail.hu (↑1) 3:06 0:26
3 hasznaltauto.hu (↓1) 1:53 0:40
4 origo.hu 1:12 0:56
5 jofogas.hu 1:02 0:44
6 blikk.hu (↑1) 1:07 1:08
7 24.hu (↓1) 1:12 1:32
8 telex.hu (↑1) 1:44 1:47
9 citromail.hu (↑3) 1:42 0:17
10 portfolio.hu (↑7) 0:45 1:16

A három leglátogatottabb hírportál real user száma

Az alábbi idősoros ábra a három leglátogatottabb hírportál látogatását mutatja be napi szinten a negyedév során. A visszatérő mélypontok a hétvégék, amikor kevesebbet interneteznek. A kicsúcsosodó értékek egy-egy nagyobb olvasóközönséget az oldalra csábító hírt jelenítenek meg. Október elejétől november második harmadáig az index.hu szinte minden nap több felhasználót ért el, mint két vetélytársa, azonban a vizsgált időablak hátralévő részében a 24.hu átvette a vezetést, és néhány alkalommal az origo.hu-nak is sikerült a hírportált megelőznie.

Vonaldiagram. A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév)
DátumOrigo.hu24.huIndex.hu
okt. 1. 797 640 750 788 960 228
okt. 2. 689 044 691 356 836 808
okt. 3. 714 476 877 676 917 660
okt. 4. 852 448 846 940 1 065 492
okt. 5. 708 288 889 508 857 684
okt. 6. 800 360 782 340 809 336
okt. 7. 852 040 742 628 854 896
okt. 8. 790 636 773 296 819 468
okt. 9. 665 108 751 740 821 984
okt. 10. 707 880 780 504 844 900
okt. 11. 809 200 798 388 864 144
okt. 12. 752 420 862 104 946 084
okt. 13. 751 536 886 176 844 016
okt. 14. 734 672 845 172 780 776
okt. 15. 699 992 761 124 776 356
okt. 16. 746 504 799 272 833 612
okt. 17. 821 304 818 516 860 880
okt. 18. 865 640 764 388 864 620
okt. 19. 787 168 842 792 897 328
okt. 20. 782 952 963 084 987 904
okt. 21. 818 040 964 852 992 528
okt. 22. 725 628 796 960 878 084
okt. 23. 752 556 800 088 764 116
okt. 24. 602 684 798 388 800 088
okt. 25. 736 508 787 100 887 740
okt. 26. 758 404 745 076 854 216
okt. 27. 763 436 780 096 876 452
okt. 28. 846 736 798 524 1 048 560
okt. 29. 757 860 785 400 946 220
okt. 30. 784 380 750 924 931 328
okt. 31. 773 500 741 336 878 084
nov. 1. 786 828 775 608 886 992
nov. 2. 858 500 858 908 948 464
nov. 3. 770 644 826 404 947 240
nov. 4. 784 788 865 164 912 016
nov. 5. 809 948 815 048 948 940
nov. 6. 630 972 762 756 799 068
nov. 7. 714 680 743 852 951 592
nov. 8. 772 140 821 780 1 016 532
nov. 9. 829 260 796 688 915 552
nov. 10. 770 372 827 424 934 592
nov. 11. 727 124 797 300 923 372
nov. 12. 776 152 763 844 852 244
nov. 13. 721 072 772 276 792 812
nov. 14. 741 472 742 832 799 816
nov. 15. 784 448 855 032 887 196
nov. 16. 866 320 952 476 853 740
nov. 17. 815 320 876 996 862 308
nov. 18. 815 048 803 420 961 928
nov. 19. 791 112 876 792 980 220
nov. 20. 688 704 835 924 746 368
nov. 21. 729 776 764 864 866 660
nov. 22. 778 124 876 520 828 444
nov. 23. 920 108 746 164 750 924
nov. 24. 898 620 829 940 791 724
nov. 25. 744 260 804 780 784 924