Földrajzi felmérés: elkezdődött a kötelező adatszolgáltatás időszaka

Közzétéve: 2023. október 13.

2023. október 13-tól kezdődően nyújthatják be a szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hírközlő hálózatokra vonatkozó adatokat a mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózaton 2023-ban internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó vagy ilyen hálózaton 2023-ban szolgáltatás nyújtását tervező elektronikus hírközlési szolgáltatók.

A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló 9/2020. NMHH rendeletben („Rendelet”) foglaltak alapján a mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózaton az időszakos adatszolgáltatás időpontját megelőző naptári évben internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók vagy ilyen hálózaton az időszakos adatszolgáltatás benyújtásának naptári évében internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtását tervező elektronikus hírközlési szolgáltatók („Adatszolgáltatók”) adatszolgáltatásra kötelesek.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az Adatszolgáltatók a Hatóság honlapján elérhető adatlapok kitöltésével és az Adatkapu rendszerben erre a célra rendszeresített űrlapon történő benyújtásával tehetnek eleget.

A benyújtás lehetőségének a tervezettnél későbbi elérhetősége miatt az adatszolgáltatások a Rendeletben előírt határidőn túl is benyújthatóak joghatályosan 2023. december 22-ig.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlapokkal és az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos további, részletes információk az Adatkapu felületen és a Földrajzi felmérés című oldalunkon érhetők el.