Eljárási tájékoztató a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávban működő berendezések engedélyezéséről

Legutóbb frissítve: 2012. január 19.

1. Ügytípus megnevezése:
A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávban működő rádióberendezések engedélyezési eljárása
2. Eljáró szerv:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság
Frekvencia engedélyezési Osztály
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +361 4680500
Telefax: +361 4680508
E-mail: feo@nmhh.hu
Ügyfélszolgálat, elérhetőség
3. Illetékesség:
országos
4. Illetékes ügyintéző(k):
Horváth Zsolt +361 4680679
Páli Zoltán +361 4680543
Szerény László +361 4680649
Villám Attila +361 4680554
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A táblázatok szerinti alkalmazások egyedi engedélyek nélkül használhatóak, így ezen alkalmazásokhoz nem kapcsolódik egyedi engedélyezési eljárás.

6. Útmutató

A táblázatok szerinti alkalmazások egyedi engedélyek nélkül használhatóak, így ezen alkalmazásokhoz nem kapcsolódik egyedi engedélyezési eljárás.

7. Tájékoztató

Az alábbi harmonizált frekvencián vagy frekvenciasávban harmadlagos jelleggel (nem tarthatnak igényt védelemre az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben) működő rádióberendezések esetében nem kell frekvenciakijelölési határozat a berendezések fejlesztéséhez, gyártásához és telepítéséhez, valamint nem kell rádióengedély a berendezések üzemeltetéséhez és a frekvenciahasználat után díjat sem kell fizetni. A berendezések forgalomba hozatala előtt a hatósági nyilvántartásba sem kell bejegyeztetni a készüléket. A frekvenciasávok csak az ott megállapított maximált feltételekkel vehetőek igénybe, a táblázatban szereplő teljesítmény értéknél magasabb kisugározható teljesítményre engedélyezési eljárás nem folytatható le.

Frekvencia vagy frekvenciasáv Alkalmazás megnevezése Teljesítmény EIRP (mW) Megjegyzés FNFT nemzeti lábjegyzet száma
2400—2483,5 MHz Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 10   H38
2400—2483,5 MHz Rádiómeghatározó alkalmazások, beleértve az SRD radarrendszereket, valamint a mozgásérzékelő és riasztó alkalmazásokat is 25   H154
2400—2483,5 MHz Szélessávú adatátviteli alkalmazások 100 MSZ EN 300 328 szabvány megfelelősége. H153
5150–5250 MHz Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS), beleértve az RLAN-okat is 200

Csak beltéri használat megengedett.

H153
5250–5350 MHz Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS), beleértve az RLAN-okat is 200

Csak beltéri használat megengedett.
MSZ EN 301 893 szabvány megfelelősége

H153
5470–5725 MHz Vezetéknélküli hozzáférési rendsze­rek (WAS), beleértve az RLAN-okat is 1000 MSZ EN 301 893 szabvány megfelelősége H153
5725–5875 MHz Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 25   H38
4500–7000 MHz Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok) 25 A maximális teljesítmény a lezárt tartály belsejében ér­tendő, amely egy 500 literes teszttartály környezetében
–41,3 dBm/MHz EIRP spektrális teljesítmény­sűrűségnek felel meg
H154
8. Ügyintézés határideje

 

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

 

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

 

11. Hatályos jogszabályok
  • a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF),
  • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet.
12. Egyéb javasolt információk elérése
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok
és rádióalkalmazások
Sávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények
5725–5875 MHz
H166
Állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek.

ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502

2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet,  2.melléklet II.fejezet 6. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A berendezések forgalomba hozatala előtt a hatósági nyilvántartásba be kell jegyeztetni a készüléket.

5725–5875 MHz
H166
Állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és általános többpont struktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek.

ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502

2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet,  2.melléklet II.fejezet 7. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A berendezések forgalomba hozatala előtt a hatósági nyilvántartásba be kell jegyeztetni a készüléket.