Számhordozás

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 150. §-a előírja, hogy az előfizetőnek joga van megtartani a telefonszámát, ha szolgáltatót vált. A földrajzi (vezetékes) számok 2004. január 1-jétől, a mobil számok, a belföldi kék és zöld számok, valamint az emelt díjas számok 2004. május 1-jétől, a 21 kezdetű nomadikus számok pedig 2008. január 1-jétől hordozhatók.

A számhordozást az előfizető kezdeményezi az új, átvevő szolgáltatónál, aki a szám átadásáról az átadó szolgáltatónál intézkedik. Számhordozásra hétköznapokon, a 20 és 24 óra közötti számátadási időablakokban van lehetőség. A részletes folyamatot A számhordozási eljárás című ismertető tartalmazza.

A számhordozással a szám helye a hálózatban megváltozik, így a szokásos, számmező szerinti hívásirányítás ez esetben nem alkalmazható. A hordozott számoknál egyedi hívásirányítást kell alkalmazni, a hordozott szám új szolgáltatóját és helyét a hozzá rendelt irányítási szám határozza meg. Ahhoz, hogy a hordozott szám felhívható legyen, minden telefonszolgáltatónak ismernie kell a hordozott számokhoz tartozó irányítási számot, hogy a hívásokat a megfelelő helyre irányítsa.

Számhordozási központi referencia adatbázis (KRA)

Az összes hordozott szám és a számokkal kapcsolatos hívásirányítási információ összegyűjtése és kezelése a számhordozás érdekében létrehozott Központi Referencia Adatbázis (KRA) feladata. Az adatbázisba az átvevő szolgáltató viszi be a hordozott számot, a hordozás idejét és az irányítási számot, melyet az átadó szolgáltató ellenőriz. Az összegyűjtött hívásirányítási adatokat a KRA-ból minden telefonszolgáltató letölti, és a számátadási időablakban végrehajtandó módosításokat a saját hívásirányítási rendszereiben érvényesíti.

A KRA rendszer kizárólag hívásirányítási célokat szolgál, előfizetői személyes adatokat nem tartalmaz. A KRA működtetője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, felhasználói elsősorban azok az elektronikus hírközlési szolgáltatók, amelyek a hordozható számok tartományaiban számmező-használati engedéllyel rendelkeznek.

A KRA-hoz való hozzáférés engedélyezését, a szolgáltatók és felhasználók regisztrációját a hatóság KRA-ügyfélszolgálata biztosítja a szolgáltatók kérésére. A regisztrált szolgáltatókat az NMHH által adott 3-jegyű KRA-szolgáltatókód azonosítja, amely egyben a hordozott szám szolgáltatóját is azonosítja az irányítási számban.

A KRA működésének és használatának részletes szabályait a KRA műszaki leírás dokumentumai tartalmazzák.