Nem azonosítható hívószámok

A hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) 52. § (2) bekezdésének g) pontjában foglaltak szerint a hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a nem azonosítható hívószámokról. Az Eht. 142. § (1) bekezdése alapján a hatóság által nem azonosítható hívószámként megjelölt hívószámokra kezdeményezett hívások nem jelölhetők meg a hívó előfizető számláján és a számlamellékletben.

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettséget, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeit, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságát és integritását, a forgalmi és számlázási adatok kezelését, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályait a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szabályozza. A rendelet 8. § (2) bekezdése megerősíti az Eht. nem azonosítható hívószám nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírását.

A nem azonosítható hívószámok nyilvántartásával kapcsolatos tudnivalókról és a nyilvántartásba való felvétel feltételeiről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.