Megfelelőségértékelő szervezetek

Napjainkban a technikai fejlődés felgyorsulása és a felhasználói igények gyakori változása miatt az élet minden területén sorra jelennek meg az új elektronikai eszközök. Hasonlóan gyors az új szolgáltatások bevezetése az elektronikus hírközlésben, ugyanakkor a szolgáltatások minősége és a hozzájuk kapcsolódó, a szolgáltatók által használt számlázási rendszerek megfelelő működése egyre fontosabbá válik mind a társadalom, mind a gazdasági élet vagy éppen a közszféra szereplői számára. Ugyanakkor a szolgáltatók által használt rendszerek egyre komplexebbé válnak, ezért szaporodnak a megfelelőséggel kapcsolatos előírások és műszaki szabványok is. Az ezeknek való megfelelés és annak bizonyítására viszont maga is komoly szakértelmet igényel.

A megfelelés elősegítésére jöttek létre a megfelelőségértékelő szervezetek, amelyek a gyártóktól és a szolgáltatóktól független, szakmailag hozzáértő harmadik félként közreműködnek a jogszabályoknak és a szabványoknak megfelelőség biztosításában. A megfelelőségértékelő szervezeteknek többféle típusa van, attól függően, hogy milyen tevékenységre szakosodtak. Vannak közöttük vizsgáló laboratóriumok, értékelő szervezetek és tanúsító szervezetek is, amelyek a megfelelőségről tanúsítványt állítanak ki.

Az NMHH két területen rendelkezik feladattal a megfelelőségértékelő szervezetekkel kapcsolatban: a rádióberendezések megfelelősége, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségi jellemzői és a szolgáltatók által használt számlázási rendszerek zártsága területén.

Rádióberendezések megfelelőségét értékelő szervezetek

Az elektronikai eszközök nagy részét ma már valamilyen vezeték nélküli technológiával is lehet irányítani, ugyanígy elterjedt a vezeték nélküli adatkapcsolat a különféle eszközök között (például WiFi, Bluetooth) A korábbi szórakoztató elektronikai és számítástechnikai eszközök, valamint a különféle mobiltelefonok mellett ma már ilyen funkciók egyre gyakrabban találhatók meg háztartási gépekben (például hűtőszekrények, mosógépek) sőt még a járművekben is. Hasonlóan elterjedt a különféle helymeghatározó szolgáltatások használata is, ma már a kifejezetten navigációra tervezett eszközök mellett az okostelefonok nagy többsége és más hordozható elektronikai berendezések egyre nagyobb része tartalmaz ilyen funkciót. (például GPS, Glonass, Galilelo műholdas helymeghatározó rendszerek használata) Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a vezeték nélküli technológiák és a helymeghatározó szolgáltatások ma már nem nélkülözhetőek az iparban, a közlekedésben és a különféle kritikus infrastruktúrák működtetésében sem.

Ahhoz, hogy ez a sokféle eszköz ne okozzon zavart egymás működésében és a többi felhasználót se akadályozza, előírások egész sorát fogadták el, amelyeket az eszközök gyártói kötelesek figyelembe venni. Az 1990-es évek végéig az új eszközök csak akkor kerülhettek piacra, ha előtte egy arra kijelölt szervezet (Magyarországon az NMHH akkori jogelődje) előbb bevizsgálta és engedélyezte az új típust. Ez azonban a piaci és a technológiai fejlődés mai tempója mellett megoldhatatlan lenne, ezért az Európai Unió egy teljesen új megközelítést választott: ma már nincs szükség engedélyre az új rádiós és helymeghatározó eszközök forgalomba hozatalához, azonban a gyártó viseli a teljes felelősséget azért, hogy az előírásokat a tervezés és a gyártás során folyamatosan figyelembe vegye. Ehhez azonban támaszkodhat a megfelelőségértékelő szervezetekre, egyes esetekben köteles is ilyen szervezetet igénybe venni a megfelelőség igazolására. Ezek a szervezetek az egész EU-ban, valamint sok azon kívüli országban is egységes előírások szerint működnek és a tanúsító szervezetek által kiállított tanúsítványokat az egész EU-ban elfogadják.

Az NMHH feladata a rádióberendezések megfelelőségével foglalkozó szervezetek kapcsán kettős: egyrészt kijelöli és az Európai Bizottságnak, valamint a többi tagállamnak bejelenti a magyarországi megfelelőségértékelő szervezeteket, másrészt rendszeresen ellenőrzi ezek tevékenységét.

Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségét, illetve a szolgáltatók által használt számlázási rendszerek zártságát tanúsító szervezetek

Az előfizetők számára elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók kötelesek egyrészt a szolgáltatásaikat jellemző minőségi jellemzőket meghatározni és ezek alakulását figyelemmel kísérni, másrészt olyan számlázási rendszereket használni, amelyek védettek az illetéktelen hozzáféréstől és beavatkozástól. Emellett a jogszabályok meghatározzák a számlázási rendszerek pontossági követelményeit is. A szolgáltatók saját döntésük alapján felkérhetnek az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által kijelölt tanúsító szervezetet a szolgáltatásaik minőségének, illetve a számlázási rendszerük zártságának tanúsítására. Ez a tanúsítás nemzeti jogszabályok alapján történik, ezért csak Magyarországon érvényes.

Az NMHH feladata az, hogy ezeket a tanúsító szervezeteket rendszeresen ellenőrizze, és a tapasztalatairól tájékoztassa a kijelölő minisztert. Emellett részt vesz a kijelölési eljárásban is szakmai tapasztalatával támogatva a kijelölőt, de a döntéseket a miniszter hozza meg.

Ezeken az oldalakon az NMHH megfelelőségértékelő szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről tájékozódhat.

Kijelölt szervezetek nyilvántartása

Legutóbb frissítve:
2023. 03. 23.
pdf