Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásért a hívó fél által fizetendő legmagasabb díj

Legutóbb frissítve: 2021. május 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 23. § (3) bekezdésének c) pontjában előírtak szerint internetes honlapján közzéteszi az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásra vonatkozó díjkorlátot.

Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás igénybevétele esetén az igénybevevő által fizetendő legmagasabb díj bruttó 1000 Ft.

Budapest, 2021. április 29.

Aranyosné dr. Börcs Janka
főigazgató