Leiratkozási kisokos

Több bejelentés érkezett amiatt a Hatósághoz, mert a szolgáltatók nem tették lehetővé a hírlevélről való leiratkozást ugyanolyan „egyszerű” módon, mint ahogyan arra a feliratkozást biztosították.

Az például, ha a szolgáltató az elektronikus üzenetek küldéséhez való hozzájárulás visszavonását egy külön oldalon történő bejelentkezés, majd a belépést követően a beállítások módosítása továbbá a tematika szerinti egyesével történő lejelentkezés, majd azok mentése által biztosítja, nem tesz eleget a korlátozás nélkül történő leiratkozás követelményének.

A szolgáltató által alkalmazott, többlépcsős leiratkozási megoldás nem felel meg a törvényben foglaltaknak, azzal ugyanis a szolgáltató megsérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (3) bekezdésében foglalt hozzájárulás korlátozás nélküli visszavonásának követelményét.

További elkerülendő, de sajnos bevett gyakorlat, hogy valamely szolgáltatás teljesítésének feltételévé teszik a hírlevélre való feliratkozást, nem adva lehetőséget a mérlegelésre, azaz addig nem tudunk tovább haladni a szolgáltatás megvásárlásának/elfogadásának véglegesítése felé, míg hozzá nem járulunk a hírlevelek fogadásához.

Ilyen esetben a Hatóság nem látja biztosítottnak a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás önkét történő megadását (Grt. 6. § (2) bekezdés) fenti gyakorlat alapján, amely a szolgáltatás megrendelését tette függővé a hírlevélre történő feliratkozás elfogadásától, azaz erre nem biztosított korábban külön lehetőséget.

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott adatvédelmi munkacsoport által WP259 szám alatt kibocsátott iránymutatás részletezi a GDPR szerinti hozzájárulás érvényességéhez szükséges feltételeket.

Az iránymutatás szigorú követelményeket támaszt a szabad akarat érvényesülésére. Bármely szolgáltatás nyújtásához csak olyan személyes adat megadását lehet kérni az érintettektől, amelyek feltétlenül szükségesek az adott szolgáltatás nyújtásához.

Ennek megfelelően nem lehet a szolgáltatás vagy előny nyújtásának feltételévé tenni olyan személyes adat megadását vagy további (pl. direkt marketing) adatkezelési célból történő felhasználáshoz történő hozzájárulást, amely nem szükséges az éritett által igénybevett szolgáltatás teljesítéséhez.

Ennek megfelelően választási lehetőséget kell biztosítani, hogy a hírlevélre nem feliratkozók is egyenlő feltételekkel érhessék el azon szolgáltatást, amelyhez a hírlevélre történő feliratkozás nem feltétlenül szükséges