Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2022. II. félév)

Közzétéve: 2023. május 31.

Bevezetés

 Médiatanács az 1207/2021. (XI. 30.) számú döntésével elfogadta a 2022. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti tervet, melyben feladatként határozta meg a műsor- és műsorszolgáltatás támogatással kapcsolatos információk feldolgozását. Az adatgyűjtés révén jól nyomon követhető a médiaszolgáltatások műsortámogatási gyakorlata, ami egyúttal hatékony eszköznek számít a szponzorüzenetek bemutatására vonatkozó jogszabályok ellenőrzése során is.

Jelen összefoglaló 2022 második felének legfontosabb jellemzőit mutatja be a támogatási gyakorlat szemszögéből. A vizsgálati minta állandó szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos kereskedelmi (RTL, TV2) televíziók, valamint a közszolgálati Duna TV voltak. Mellettük - a vételkörzet alapján – egy-egy hónap erejéig vizsgáltuk a Duna World, az M4 Sport, az ATV és a Sláger TV televízió működését, a Life TV pedig két hónap során is az elemzés részét képezte.

2022 második felének főbb tapasztalatai

Féléves összesítésben a vizsgált televíziók 17.856 órát kitevő műsoridejében 1.174 szponzorcég 1.672 féle támogatói üzenete összesen 67.760 alkalommal került képernyőre. A beazonosított szponzorüzenetek 473 műsorcímhez kapcsolódtak, időtartamuk a műsoridőből 93 óra 11 percet tett ki. A szpotok hossza 1-51 másodperc között váltakozott, átlagos időtartamuk öt másodperc volt. Legtöbb alkalommal (2.723 eset) az Austrotherm által jegyzett támogatói üzenetek kerültek közzétételre. A legtöbb (14.257 eset) támogatói üzenet a TV2 Időjárás-jelentése mellett tűnt fel, míg a leggyakrabban (1.179 szpot) előforduló szponzorüzenetnek a Szerelvénybolt.hu egyik szpotja bizonyult.

A támogatói szpotok volumene

2022 második hat hónapjában összesen 67.760 támogatói üzenetet regisztráltunk, ebből a vizsgálati minta állandó szereplői 61.848, míg a szúrópróbaszerűen szemlézett televíziók 5.912 kereskedelmi üzenetet közvetítettek (1. táblázat).

1. táblázat: A támogatói szpotok volumene médiaszolgáltatásonként, darab (N=67.760)
  Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Life TV M4 Sport Sláger TV
Július 1229 2111 4826 292
Augusztus 1145 1919 4746 824
Szeptember 771 2364 6155 2686
Október 641 2930 8105 249
November 768 3866 8376 699
December 850 4540 6506 1162
Összesen 5404 17730 38714 2686 249 1454 699 824

December végéig a TV2 38.714, az RTL 17.730, míg a Duna TV 5.404 szponzorüzenettel jelentkezett. Támogatói aktivitás szempontjából a legkiemelkedőbb eredményt a TV2 érte el novemberben, ekkor 8.376 szponzorációt regisztráltunk (a legkevesebb - 249 eset - kereskedelmi üzenet a Duna World októberi adásához társult). A vizsgálati minta állandó szereplői közül a TV2 kínálatában átlagosan hat, az RTL-nél 12, a Duna TV-nél pedig 41 percenként bukkant fel támogatói üzenet a képernyőn.

A korábbi évek hasonló időszakával való összevetésben az tűnik ki, hogy a támogatói szpotok volumenének csökkenése 2022 második félévében látványosnak bizonyult, hiszen míg 2021 azonos időszakában 87.530, addig 2022 második felében csupán 67.760 szponzorüzenet fordult elő (2. táblázat, 3. táblázat, 4. táblázat). A Duna TV-nél 21,6 százalékos, az RTL-nél 27,3 százalékos, míg a TV2-nél 11,8 százalékos volt a visszaesés mértéke.
2. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a Duna TV-n 2021 és 2022 második felében; darab
  2021 2022 Eltérés (db)
Július 1435 1229 -206
Augusztus 1057 1145 88
Szeptember 697 771 74
Október 921 641 -280
November 1427 768 -659
December 1357 850 -507
Összesen 6894 5404 -1490
21,6%-os csökkenés
3. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása az RTL Klubon 2021 és 2022 második felében; darab
  2021 2022 Eltérés (db)
Július 3181 2111 -1070
Augusztus 2391 1919 -472
Szeptember 3373 2364 -1009
Október 4488 2930 -1558
November 5336 3866 -1470
December 5634 4540 -1094
Összesen 24403 17730 -6673
27,3%-os csökkenés
4. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a TV2-n 2021 és 2022 második felében; darab
  2021 2022 Eltérés (db)
Július 5798 4826 -972
Augusztus 5720 4746 -974
Szeptember 8407 6155 -2252
Október 9167 8105 -1062
November 8396 8376 -20
December 6396 6506 110
Összesen 43884 38714 5170
11,8%-os emelkedés

A támogatói kommunikáció időtartama

A vizsgált televíziók összesen 93 óra 11 percnyi szponzorüzenetet tettek közzé a 17.856 órányi műsorfolyamukban. A minta állandó szereplői közül a TV2 3.128 percnyi (1,18%), az RTL 1.524 percnyi (0,57%), a Duna TV pedig 453 percnyi (0,17%) támogatást tudhatott magáénak. Az egy-egy hónap erejéig vizsgált csatornák közül az ATV 239 perces (0,55%) szeptemberi eredménye messze kiemelkedett a vetélytársai közül (6. táblázat).

6. táblázat: A támogatói szpotok időtartama és aránya a műsoridőhöz képest 2022 második félévében
  Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Life TV M4 Sport Sláger TV
A vizsgált műsoridő időtartama (perc) 265000 265000 265000 43200 44640 89280 44640 44640
A támogatói üzenetek időtartama (perc) 453 1524 3128 239 21 108 62 53
A támogatói üzenetek műsoridőre vetített aránya (%) 0 1 1 1 0 0 0 0

A támogatói kommunikáció módozatai

A szponzorcégek/márkák szerepeltetésekor a médiaszolgáltatásnak be kell tartania az Mttv. 26. § (3) bekezdésében foglaltakat. Eszerint a támogatói üzenet megjelenítése – a műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon – a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően történhet. Ezt a klasszikus megjelenési formát választotta a hirdetők túlnyomó többsége.

A fentiektől eltérően, tizenegy produkció esetében a támogató cég/brand neve már a műsor címében is helyet kapott. A névszponzorációként ismert megoldás a TV2 műsorpalettáján került elő leggyakrabban, összesen 1.752 ízben (pl. MVM, Magyar Turisztikai Szövetség, Szerencsejáték Zrt., MOL, Telekom), illetve a Duna TV és a Duna World Ridikül című talk-showjának (123 eset) kapcsán fordult elő, de regisztráltunk megjelenést az ATV esetében is (74 eset, pl. Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány).

A támogatás és a termékmegjelenítés határán helyezkedik el a díj- és nyereménytárgyak bemutatása, amikor rövid ismertetés céljából megjelenhet a díj vagy a nyeremény, azonban a reklám fogalmi kritériumai ekkor sem valósulhatnak meg. Féléves összesítésben 10.986 díj- és nyereménybemutatást azonosítottunk be, ami a támogatói üzenetek 16,2 százalékát fedte le. A minta állandó szereplői közül a Duna TV 2.497 nyereményüzenete a feltárt szponzori kommunikáció 46,2 százalékának felelt meg, ugyanez az arány az RTL esetében (2.079 szpot) 11,7 százalékot, a TV2-nél pedig (5.779 szpot) 14,9 százalékot tett ki. Az egy-egy hónapig vizsgált televíziók közül az ATV 430, az M4 Sport 74, a Life TV 12, a Duna World pedig 115 díj- és nyereményüzenetet közvetített.

A díj- és nyereménytárgyról szóló üzeneteket 411 cég jegyezte, felajánlásaikat pedig 492 féle szpottal kommunikálták. E cégek (7. táblázat) illetve a leggyakrabban előforduló szpotok sorrendjét (8. táblázat) az alábbi táblázatok foglalják össze:

7. táblázat: A legtöbb díj- és nyereménytárgy bemutatásával szereplő cég – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cég Megjelenés esetszáma
Alveola Kft. 385
Atryum Fashion City 374
Wellis Magyarország Zrt. 291
RTL 267
Szabad Tér Színház 257
Tessloff Babilon Kft. 242
Vajda Papír Kft. 235
TNT 187
Dereszla Pincészet 185
Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. 176
8. táblázat: A leggyakrabban bemutatott díj- és nyereménytárgy üzenetek – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cég Megjelenés esetszáma
Atryum Fashion City – vásárlási utalvány 374
TNT nagykoncert – belépőjegy 312
Wellis vásárlási utalvány 280
Ooops! Excellence termékcsomag 186
Dereszla termékekből összeállított ajándékcsomag 185
Abonett ajándékcsomag 172
Aréna Retro Party – páros belépőjegy 159
PanDani kalandjai fejlesztő feladatgyűjtemény mesekönyvvel 157
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ – családi belépőjegy 134
Szovjetszkoje Igrisztoje pezsgőválogatás 133

A nyereményt bemutató hirdetések 57 műsorcímre irányultak, a legtöbb (1.369 illetve 1.291 szpot) az RTL Reggeli és a TV2 Mokka c. reggeli magazinokhoz és a Film kvízhez(1.186) kapcsolódott. A Duna TV-nél a Nyár 22 magazinhoz (1.145) kötődött a legtöbb nyereményüzenet. A nyeremények meghatározó része (2.161) egy-egy kulturális rendezvényre, eseményre szóló belépőjegy, valamilyen vendéglátóhely igénybevételére lehetőséget biztosító (1.022) voucher vagy gyógyhatású készítményekből összeállított ajándékcsomag (527) volt.

A támogatói megjelenés másik közkedvelt formája az ún. miniprogram. A miniprogramok legfőképpen informáló, edukációs célú műsorelemek, melyek célja, hogy valamilyen termék vagy szolgáltatás, esetleg termékkategória használatának a sajátosságait bemutassák, elmagyarázzák. Emellett léteznek ún. emocionális miniprogramok, amelyek valamilyen termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolt érzés megjelenítése érdekében készülnek. Végül miniprogramnak minősülnek a pollen- és hójelentések is. Mindegyik típusra egyaránt érvényes, hogy időtartamuk 60 másodperc, és indirekt módon megjelenhet bennük a támogató cég/termék üzenete. A vizsgált időszakban 1.841 miniprogramot azonosítottunk be, amely a szponzori kommunikáció 2,7 százalékának felelt meg. A 21 féle miniprogram a TV2 (1.752), az RTL (2), az ATV (74) és a Duna World (13) kínálatában kapott helyet (9. táblázat):

9. táblázat: 2022 második felében beazonosított miniprogramok – Top 10
Csatorna A miniprogram címe Esetszám
TV2, ATV Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány 402
TV2 Magyar Országos Közjegyzői Kamara 363
TV2, ATV Szerencsejáték Zrt. 236
TV2 MOL 232
TV2, ATV Magyarország Kormánya – veszélyek kora 170
TV2, ATV Magyarország Kormánya + Címer 142
TV2 Telekom digitális otthontuning 76
TV2 Telekom – Az otthonom a mindenem 75
TV2 Magyarország Kormánya + SZÉP kártya 64
TV2, ATV MVM 55

A támogatói üzenetek megjelenési formái

A támogatói üzeneteket a megjelenésük alapján két csoportba soroltuk: „álló”besorolást kaptak (38.740 szpot) azok, amelyeknél csupán a szponzorcég neve, esetleg a logója tűnt fel egy-egy állókép erejéig (10. táblázat). A magasabb emlékezeti hatást kiváltó megjelenítések, amelyekhez a megnevezés mellett valamilyen kreatív elem is társult (pl. animáció vagy más grafikai megoldás, a támogató termékének jelenetbe helyezése, híres ember szerepeltetése), „mozgó” minősítést kaptak (29.020 szpot).

10. táblázat: A támogatói üzenetek megjelenési formái, darab (N=67760)
  Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Life TV M4 Sport Sláger TV
Álló 4012 10370 20176 1656 1191 164 357 824
Mozgó 1392 7360 18538 1030 273 85 342

A támogatói üzenetek hossza és gyakorisága

A szponzorcégek üzeneteinek hossza 1-51 másodperc között váltakozott, átlagosan pedig öt másodpercet tett ki. A leghosszabb (51 mp) a Nekem Jávor – koncert belépőjegy nyeremény üzenet volt, amely a RTL Reggeli c. műsorszámához kapcsolódott. Ezzel szemben 6.926 esetben a kereskedelmi üzenet csupán 1-3 másodperc terjedelmű volt és többnyire kizárólag a támogató cég nevét/logóját tartalmazta.

2022 második hat hónapjában 1.672 féle támogatói üzenettel szerepeltek a hirdetők. Szponzorüzeneteik közül 337 mindössze egy-két alkalommal fordult elő, ezzel szemben hét szpot ezret is meghaladó esetszámban került közzétételre (11. táblázat).

11. táblázat: A leggyakrabban szereplő támogatói üzenetek – Top 10
Támogatói üzenet elnevezése Megjelenés esetszáma
Szerelvenybolt.hu logó 1179
Baumit hideg burkolási rendszer – termékek 897
Eglo – Az én lámpám. Az én stílusom. 895
Habito a Rigipstől – A fal újragondolva 860
Murexin termékrendszerek – Ami tart 859
Leier tégla – Egy életre szól 848
Stavmat – Otthonfelújítás Stavmat építőanyagokkal 802
Austrotherm – Hogy ne futkosson a házán a hideg! 785
Stavmat – Otthonfelújítás Stavmat építőanyagokkal + ház 748
Széchenyi Kártya Program Max! 740

A támogató cégek száma

A hat hónap során összesen 1.174 támogató céget azonosítottunk be (12. táblázat), közülük 232 (19,8%) mindössze egy-három alkalommal került képernyőre, ezzel szemben öten ezret is meghaladó esetszámban (13. táblázat) szóltak a nyilvánossághoz.

12. táblázat: A támogatói üzenetet jegyző cégek száma médiaszolgáltatásonként
Duna TV RTL Klub TV2 ATV Duna World Life TV M4 Sport Sláger TV
176 291 725 70 19 41 38 11
13. táblázat: A leggyakrabban szereplő támogató cégek – Top 10
Támogatói üzenet elnevezése Megjelenés esetszáma
Austrotherm Kft. 2723
Leier Hungaria Kft. 2308
Baumit Kft. 1788
Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Kft. 1786
Szerelvénybolt Kft. 1180
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 922
Eglo-Lux Kft. 895
Mediterrán Magyarország Kft. 892
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. 860
Murexin Kft. 859

2019, 2020 és 2021 azonos időszakával összevetve az RTL-nél a tavalyi jelentős visszaesés szintjén maradt a hirdető cégek száma, a Duna TV-nél ellenben 19 hirdetővel bővült, a TV2 esetében pedig 45 céggel csökkent a szponzorok tábora 2022 második felében (14. táblázat).

14. táblázat: A támogató cégek számának alakulása 2019–2022 második félévében
 Félév Duna TV RTL Klub TV2
2019. II. félév 164 519 632
2020. II. félév 194 524 675
2021. II. félév 157 295 770
2022. II. félév 176 291 725

Csatornahűség

A műsortámogatásban részt vevő cégek meghatározó többsége (1.024 cég, 87,2%) csupán egy televíziónál kötelezte el magát, ezzel szemben a Szerencsejáték Zrt. hat, további négy cég szponzori kommunikációja pedig négy televízió kínálatában is feltűnt.

A legtöbb műsoridőt vásárló támogatók

13 hirdető egy órát is meghaladó műsoridő felett rendelkezett féléves vetítésben, de közülük is kiemelkedett a Leier Hungária Kft. (4:02:50 óra), az Austrotherm Kft. (3:27:08 óra), a Stavmat Kft. (2:15:02 óra) és a Baumit Kft. (2:12:13 óra).

A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám

A vizsgált periódusban 477 műsorcím mellett szerepelt kereskedelmi üzenet, 13 műsorcím esetében ezret is meghaladó esetszámban.

A támogatók figyelmének fókuszában 2022 második felében is az időjárás-jelentés állt, hiszen a TV2 (14.257 db) és az RTL (5.322 db) prognózisaihoz kötődött a legtöbb támogatói aktivitás (15. táblázat).

15. táblázat: A legtöbb támogató céget vonzó műsorszám – Top 10
Médiaszolgáltatás A műsorszám címe A műsorszámot támogató cégek száma
TV2 Időjárás-jelentés 14257
RTL Időjárás-jelentés 5322
RTL Reggeli 3633
TV2 Sztárban sztár leszek! 2619
TV2 Mokka 2094
Duna TV Nyár 22 1574
TV2 Dancing With The Stars – Mindenki táncol 1469
TV2 Több mint testőr 1454
TV2 Életmódi 1448
RTL A konyhafőnök VIP 1419

A Duna Televízió legtöbb támogatói kontaktussal érintett produkciója a Nyár 22 magazin volt, amelyhez 1.574 kereskedelmi kommunikáció kapcsolódott. Az egy-egy hónapig szemlézett televíziók közül az ATV Időjárás-jelentéséhez társult a legtöbb (798 szpot) támogatói kommunikáció.

A támogatói üzenetben szereplő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása

A támogatói üzenetek kategorizálásakor a Nielsen Közönségmérés Kft. módszerét vettük alapul, azaz főszektor szintjén is besorolásra kerültek a szpotban szereplő termékek és szolgáltatások. A reklámköltésekről szóló kutatások szerint 2022-ben a gyógyhatású készítmények, a kereskedelem és az élelmiszer szektor képviselői költötték a legtöbbet direkt reklámra. Ezzel a sorrenddel csak részben mutat egyezőséget a támogatásra legtöbbet invesztáló szektorok élmezőnye. Az adatok szerint megőrizte régóta tartó vezető pozícióját az ipar/mezőgazdaság szektor (14.287 kontaktus) – köszönhetően az építőipari cégek és az építőipari kivitelezők kimagasló aktivitásának. A második helyre az élelmiszer szektor képviselői kerültek (7.481 kontaktus), közülük a legtöbbet invesztálók italokat és szeszes italokat propagáltak. A szolgáltatás szektor képviselői kerültek a harmadik helyre (7.170 kontaktus), amelyen belül a vendéglátásban érdekelt cégek aktivitása számított meghatározónak (1. ábra).

2. ábra: A támogatói üzenetben feltűnő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása 2022 második félévében (N=67760). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
16. táblázat: A támogatói üzenetben feltűnő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása 2022 második félévében (N=67.760)
Szektor Termékszám a támogatói üzenetben
Ipar/mezőgazdaság 14287
Élelmiszer 7481
Szolgáltatás 7170
Kereskedelem 6373
Szabadidő 5176
Tömegtájékoztatás 4523
Gyógyhatású készítmények 3856
Öltözködés-kiegészítők 3102
Közlekedés 2996
Lakásfelszerelés 2481
Szépségápolás 2276
Élvezeti cikkek 2253
Pénzintézetek 2041
Besorolatlan 1744
Háztartási cikk 749
Háztartási gép 441
Szórakoztatóelektronika 322
Oktatás-képzéd 317
IT 133
Babaápolás 30
Irodafelszerelés 9

A középmezőny végén található az ún. besorolatlan (1.744 szpot) szektor, amely az önkormányzatok, minisztériumok, a különböző alapok, alapítványok, egyesületek és szövetségek, valamint a Magyar Állam és Magyarország Kormánya által jegyzett támogatói üzeneteket öleli fel.

Felmérésünk során azt is vizsgáltuk, hogy a napi fogyasztási cikkek (FMCG = Fast-Moving Consumer Goods. A gyorsan forgó fogyasztási cikkek összefoglaló elnevezése. Olyan termékek, amelyeket viszonylag alacsony költségek mellett gyorsan eladnak a vállalatok. Ezeket az árukat fogyasztói csomagolt áruknak is nevezik. Forrás, bővebb információ: https://marketingblogger.hu/fmcgjelentese/) előállítói mekkora súllyal szerepeltek a támogatók között. Az FMCG-szektorokba tartozók összesen 16.645 támogatói szpottal képviseltették magukat a vizsgált időszakban. Ebben a rangsorban az élelmiszerek (7.481), a gyógyhatású készítmények (3.856) és a szépségápolás (2.276) kerültek a lista élére. A pandémiát megelőző időszakkal való összevetésben kirajzolódik, hogy az FMCG-termékek előállítói közül a szépségápolás, a babaápolás és a háztartási cikk képviselői növelték a jelenlétüket (2. ábra).

2. ábra: A támogatói üzenetben feltűnő FMCG-termékek szektor szerinti megoszlása 2019-2022 második felében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
17. táblázat: A támogatói üzenetben feltűnő FMCG-termékek szektor szerinti megoszlása 2019–2022 második felében
Szektor 2019 2020 2021 2022
Babaápolás 30 25 47 151
Élelmiszer 8924 9436 9668 7481
Élvezeti cikkek 2708 5146 3242 2253
Gyógyhatású készítmények 5525 7163 4966 3856
Háztartási cikk 564 696 1211 749
Szépségápolás 1852 2597 2278 2276
Összesen 16792 16594 19884 14081

A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között

A vizsgálati minta állandó szereplői közül a Duna TV a legtöbb támogatói üzenetet (971) pénteken tette közzé (20%), az RTL-nél 3.158 kontaktussal (17,7%) szintén a péntek, míg a TV2-nél a csütörtök (6.119 – 15,8%) számított meghatározónak (3. ábra).

3. ábra: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között (N=61848). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
18. táblázat: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között (N=61.848)
A hét napja Duna TV RTL Klub TV2
hétfő 689 2483 5294
kedd 864 2869 6047
szerda 895 2735 5846
csütörtök 799 2774 6119
péntek 971 3158 6021
szombat 578 2227 5046
vasárnap 608 1484 4341

A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása

A legtöbb szponzori kommunikációt a reggeli-délelőtti órákban mutatták be a televíziók. A 6-9 óra közötti időszak (19.917 szpot), a 10-13 óra közötti időszak (9.762 szpot), illetve a 16-19 óra közötti sáv (9.713 szpot) kiemelkedő helyét az országos vételkörzettel rendelkező csatornáknál a hétköznaponként jelentkező reggeli (Nyár 22, Reggeli és Mokka) szolgáltató magazinműsorokhoz, az időjárás-jelentésekhez, a tematikus magazinokhoz illetve az ezek ismétléseihez társított kereskedelmi kommunikációk biztosították (4. ábra).

4. ábra: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=61848). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
19. táblázat: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=61.848)
Időszak Duna TV RTL Klub TV2
0-1 óra  13 521 39
1-2 óra 0 507 509
2-3 óra 0 382 384
3-4 óra 0 199 101
4-5 óra 349 57 380
5-6 óra 773 99 26
6-7 óra 214 1777 5203
7-8 óra 17 2480 3896
8-9 óra 33 2279 4018
9-10 óra 106 432 679
10-11 óra 518 154 1046
11-12 óra 878 395 3009
12-13 óra 71 618 3073
13-14 óra 44 373 727
14-15 óra 100 375 686
15-16 óra 181 617 652
16-17 óra 314 601 1909
17-18 óra 317 671 4385
18-19 óra 557 263 696
19-20 óra 279 936 2527
20-21 óra 253 1059 1869
21-22 óra 164 1892 1138
22-23 óra 143 519 1404
23-24 óra 80 524 358

A támogatott műsorszámok műfaja

A Duna Televízió, az RTL és a TV2 műsorkínálatában beazonosított támogatói kontaktusok az alábbi műfaji kategóriákhoz kötődtek (5. ábra). Az összes bemutatott támogatói üzenet egyharmada (32,8 százalék) az időjárás-jelentésekhez kötődött.

5. ábra: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsorok műfaja szerint (N=61848). Az ábrázolt adatok a kép alat
ti táblázatban érhetők el.
20. táblázat: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsorok műfaja szerint (N=61.848)
Műfaj Mennyiség
időjárás-jelentés 20309
magazin – reggeli információs 6612
reality 4051
játék, vetélkedő 3490
egyéb zenei műsor 3461
szórakoztató műsor 3458
magazin – életmód 3199
film 2202
magazin – szórakoztató 2006
film – sorozat 1903
magazin – szolgáltató 1901
miniprogram 1754
magazin – közéleti 1160
magazin – tudományos 1155
magazin – autós 1104
gasztronómiai műsor 702
film – telenovella 681
film – animáció gyermekeknek 646
magazin – ismeretterjesztő 537
szerencsejáték 383
magazin – állatvédelmi 308
magazin – utazási 290
talk-show 156
sportműsor 120
magazin – érdekvédelmi 66
magazin – művészeti, kulturális hírek, riport 56
magazin – kulturális 54
film – animáció 42
műsorajánló 39
gyermekműsor 3

A 2022 második félévében a műfajlista élén végzők eredményeit összevetve a 2021 azonos időszakában mért adatokkal kirajzolódik, hogy az életmód magazinok és a szórakoztató műsorok jelentős mértékben növelték részesedésüket (+2.161 illetve +2.630) (6. ábra). Ezzel szemben csökkent a reggeli magazinok (-1.076), a zenei műsorok (-996), a realityk (-1.662) és a játékok, vetélkedők (-392) irányában kimutatható támogatói érdeklődés.

6. ábra: Szponzorüzenetek volumenének változása a támogatott műsorszámok műfaja szerint (2021 és 2022 második felében). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
21. táblázat: Szponzorüzenetek volumenének változása a támogatott műsorszámok műfaja szerint (2021 és 2022 második felében) – N=61.848
Műfaj 2021. II. félév 2022. II. félév Különbség
magazin – reggeli információs 6612 7688 -1076
zenei műsor 3461 4457 -996
magazin – életmód 3199 1023 2176
szórakoztató műsor 3458 828 2630
reality 4051 5713 -1662
játék, vetélkedő 3490 3882 -392

Összefoglalás

2022 második hat hónapjában nyolc televízió 17.856 órányi műsoridejében 67.760 szponzorüzenetet azonosítottunk be. A legnagyobb eléréssel rendelkező televíziók összesen 61.848 szpottal jelentkeztek, közülük a TV2 vonultatta fel a legtöbbet (38.714 szpot), majd az RTL (17.730 szpot) és a Duna TV (5.404 szpot) következett a sorban.

A szponzori kommunikáció tekintetében jelentős visszaesés történt a megelőző év azonos időszakához képest minden vizsgált televízió esetében, hiszen a Duna TV 21,6, az RTL 27,3, a TV2 pedig 11,8 százalékos támogatói volumencsökkenéssel zárta a félévet.