Egységes Hírközlési Objektummodell (EHO)

Az Egységes Hírközlési Objektummodell (a továbbiakban: EHO) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által, a hírközlési szolgáltatók, illetve egyéb érintett hírközlés szakmai szereplők (például hálózat tervezők, Magyar Mérnöki Kamara) közreműködésével kidolgozott, egységes hírközlés hálózati adatmodell; amely támogatja az egységes tervezési követelmények bevezetését, és amely lehetővé teszi, hogy az építésügyi hatósági és adatszolgáltatási eljárásokban a rajzi szabályozás helyett az adattartalmi szabályozás jelenjen meg.

Az EHO – közös szakmai nyelvként – teremti meg az alapját a hírközlési hálózatok elektronikus, térinformatikai szemléletű nyilvántartásának.

Az EHO első hivatalos, egyeztetésre szánt változatát 2016 decemberében mutatta be az NMHH (Szakmai egyeztetésre bocsátották az NMHH fejlesztés alatt álló térinformatikai hírközlési nyilvántartását.). A bemutató után a piaci szereplők, az állami és szolgáltatói oldal, illetve a tervezői és érdekképviseleti szervek is megismerhették, véleményezhették. Az NMHH kérdéssorára érkezett észrevételeket és válaszokat a hatóság szakemberei szakmailag validálták és beépítették az anyagokba.

Az EHO első publikációja óta több verzió is kihirdetésre került, és az EHO-val összhangban valósult meg a Hír-Közmű rendszer és az Egységes Szakági Tervezéstámogató Rendszer (ESZTER) fejlesztése is.

EHO: közös nyelv, közhiteles adatok

Az egységes objektummodellre nagy szükség volt: az elektronikus hírközlési szolgáltatók és hálózatüzemeltetők nyilvántartásai jelenleg egymástól elkülönülten, eltérő adattartalommal működtek, illetve működnek. Az NMHH építéshatósági eljárásaiba beérkező hírközlési hálózatfejlesztési terveket sem egységes jelölésrendszerrel nyújtották be. Így a korábbi gyakorlat nem tette lehetővé egy egységes térinformatikai, adatbázis alapú nyilvántartás létrejöttét, használatát. A közös adatformátum és -tartalom, azaz az EHO kialakításával viszont már egységesen írhatók le az elektronikus hírközlési hálózatok legfőbb jellemzői, és kielégítik a nyilvántartásukkal szemben támasztott szakmai elvárásokat.

EHO kézikönyv és további dokumentumok

Az EHO kézikönyv részletesen ismerteti az EHO-ra vonatkozó fontos tudnivalókat. A kézikönyv mellett további dokumentumok segítik az EHO értelmezését, és az ennek megfelelő adatállományok előállítását: EHO XML minták, EHO XSD állomány, EHO adatkötelezőség tábla, EHO jelkulcsi állományok.

Az EHO használatának időütemezése, a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 33. § (8)-(9) bekezdések alapján

2023. június 1-jétől minden engedélyezési dokumentációt EHO szerint, XML formátumban kötelező benyújtani (lásd a rendelet 3. melléklete)

Az EHO használatának időütemezése, a 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 9. § (1) bekezdés alapján

2024. január 1-jétől minden adatszolgáltatási dokumentációt EHO szerint, XML formátumban kötelező benyújtani.

Hatályos EHO-dokumentumok

EHO Kézikönyv 1.4.0-2

Közzétéve:
2024. 02. 21.
pdf

EHO XML-minták 1.4.0.

Közzétéve:
2024. 05. 06.
zip

EHO XSD-állomány 1.4.0

Közzétéve:
2023. 10. 31.
xsd

EHO adatkötelezőség tábla 1.4.0-2

Közzétéve:
2024. 02. 21.
xlsx

EHO Jelkulcsi állományok 1.1.0

Közzétéve:
2022. 05. 31.
zip