Szolgáltatói kötelezettségek

Ha az Elnök a piacelemzési eljárásban az érintett piacok azonosítását követően a piacelemzési eljárásban megállapította, hogy valamely ex ante szabályozási szempontból érintett piacon a verseny nem kellően hatékony, akkor ezen az érintett piacon azonosítja a jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) szolgáltató(ka)t, valamint legalább egy aszimmetrikus kötelezettséget előír a JPE szolgáltatókkal szemben.

Az aszimmetrikus kötelezettség arra utal, hogy e kötelezettségek csupán az érintett piaci szereplők meghatározott csoportjára, a piacelemzési határozatban JPE szolgáltatóként azonosított vállalkozásokra terjed ki, tehát többletkötelezettséget állapít meg a hírközlési értelemben vett erőfölény kiegyenlítése és új piaci szereplők piacra lépésének elősegítése érdekében. E kötelezettségek körébe tartozik a nagykereskedelmi piacokon:

  • az átláthatóság, amelynek keretében az Elnök az összekapcsolás és hozzáférés tekintetében referenciaajánlat-készítési kötelezettséget írhat elő, illetve a szolgáltatót egyéb adatok, információk nyilvánosságra hozatalára kötelezheti;
  • az egyenlő elbánás, amelynek keretében a szolgáltatások egyenlő feltételek melletti igénybevételének biztosítását írhatja elő az Elnök;
  • a számviteli szétválasztás, amely előírásával a szolgáltató költségviszonyait lesznek átláthatóak a Hatóság számára;
  • a hozzáférésre és összekapcsolásra vonatkozó kötelezettségek, amelyek a szabályozás alapját adva biztosítják az egyes szabályozott termékekhez való hozzájutást, hozzáférést a jogosult szolgáltatók számára;
  • a költségalapúság és díjak ellenőrizhetősége, amelynek során az Elnök meghatározott költségszámítási, díjképzési módszer szerinti költségalapú díjalkalmazást írhat elő, valamint
  • a funkcionális szétválasztás, amely végső eszközként arra kötelezi a vertikálisan integrált szolgáltatót, hogy nagykereskedelmi hozzáférési szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységét önálló gazdasági egység keretében végezze.

A nagykereskedelmi piacokon előírható kötelezettségekhez képest, kivételes esetben alkalmazhatóak a kiskereskedelmi piacokon előírható kötelezettségek is.

A JPE határozatban kiszabott aszimmetrikus kötelezettségek sajátossága, hogy ezek egy részének érvényesítése külön – kérelemre meginduló – hatósági eljárások keretében történik. Ilyen különösen a referenciaajánlat jóváhagyására, a számviteli szétválasztási kimutatása jóváhagyására, vagy a különböző költségszámítási és díjképzési módszerekkel kialakított árak jóváhagyására vonatkozó hatósági eljárások.

A fentieken túlmenően az Elnök általános hatósági felügyeleti eljárás vagy piacfelügyeleti eljárás körében felügyeli és ellenőrzi a JPE határozatban foglaltak betartását.