Költségalapúság és díjak

Az Eht. 108. § alapján, amennyiben a hatékony verseny hiánya azt eredményezheti, hogy a jelentős piaci erejű szolgáltató indokolatlanul magas díjakat vagy árprést alkalmazhat, az Elnök határozatában egyes összekapcsolási, illetve hozzáférési szolgáltatások tekintetében költségalapúsággal és a díjak ellenőrizhetőségével kapcsolatos kötelezettségeket írhat elő.

A költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége kötelezettség a versenyt korlátozó akadályoknak közül megfelelően képes kezelni a többi között az árdiszkriminációt, a túlzó árazást, árprést.

A kötelezettség szabályozási funkciójának lényege, hogy a JPE szolgáltató a szabályozott szolgáltatások tekintetében költségalapú (kompetitív) árszintet alkalmazzon azzal, hogy azokat a határozatban meghatározott költségszámítási módszertan szerint kialakított díjon nyújtja.

Ez a szabályozási lehetőség különböző költségszámítási és díjképzési módszer alkalmazásának kötelezettségét jelentheti, amelynek keretében többféle konkrét ármegállapítási módszer alkalmazására nyílik lehetőség (pl. retail minus (RM) módszer, FDC módszer, LRIC módszer stb).

A törvény lehetővé teszi továbbá, hogy az Elnök megállapítsa a hálózati szolgáltatás ellenértékének az előfizetői díjhoz viszonyított mértékét vagy a hálózati szolgáltatás díját is.

A költségalapú díjak alkalmazásának ellenőrzése az Elnök által lefolytatott, a referenciaajánlatok jóváhagyása iránti eljárásban, a költségalapú díjak jóváhagyására irányuló eljárásban, valamint általános hatósági felügyeleti eljárás vagy piacfelügyeleti eljárás körében történik.