Számviteli szétválasztás

Az Eht. 105. §-a alapján Elnök számviteli szétválasztásra vonatkozó részletes kötelezettséget írhat elő összekapcsolással, illetve hozzáféréssel összefüggő tevékenységekkel kapcsolatban a nagykereskedelmi szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára.

A számviteli szétválasztási kötelezettség alapján az Elnök többek között előírhatja a JPE szolgáltató számára nagykereskedelmi árainak átláthatóvá tételét, továbbá egyéb, az átlátható működéssel illetve az egyenlő elbánással kapcsolatos kötelezettség ellenőrzéséhez szükséges adatok szolgáltatását.

A számviteli szétválasztás alapján a JPE szolgáltató köteles a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenységét elkülönítetten kezelni. A számviteli szétválasztás ezen kívül alkalmas arra, hogy a nagykereskedelmi díjak kialakításával kapcsolatos üzletági költséginformációkon keresztül visszacsatolást nyújtson a költségalapúság kötelezettséggel kapcsolatos szabályozás megfelelőségéről, eredményességéről.

A számviteli szétválasztás jóváhagyása a JPE szolgáltató kérelmére induló közigazgatási hatósági eljárás keretében történik, amelynek során a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére kötelezett szolgáltató az Eht.-ban és a piacelemzési határozatában meghatározott szerkezetben és tartalom szerint összeállított számviteli szétválasztási kimutatást köteles benyújtani az Elnök részére jóváhagyás céljából, minden naptári évben, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belül.