Bejelentések, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek

Lineáris médiaszolgáltatások

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 41. §-a alapján a törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon letelepedett médiaszolgáltató akkor végezhet lineáris médiaszolgáltatást, ha a szolgáltatást bejelentették, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hatósági nyilvántartásba vette. (Lineáris médiaszolgáltatás az, amikor a műsorszámokat műsorrend alapján, a kiírt időben lehet megnézni vagy meghallgatni.) Ez alól kivételt jelentenek azok az analóg lineáris médiaszolgáltatások, amelyek állami tulajdonú korlátos erőforrásokat, azaz állami frekvenciákat vesznek igénybe. Ezeknél a szolgáltatás akkor végezhető, ha a médiaszolgáltatót a Médiatanács által kiírt és lebonyolított pályázaton nyertessé nyilvánították, majd vele szerződést kötöttek, vagy pedig a médiaszolgáltatást az Mttv. 65. §-a szerinti ideiglenes hatósági szerződéskötés alapján végzik.

A lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét a médiaszolgáltató kezdeményezheti. Az a bejelentő, aki lineáris médiaszolgáltatásához nem állami tulajdonú analóg korlátos erőforrást vesz igénybe, médiaszolgáltatási tevékenységének megkezdése előtt legalább negyvenöt nappal köteles az NMHH-nak bejelenteni az Mttv. 42. § (1)-(2) bekezdésében előírt adatokat.

Lekérhető és kiegészítő médiaszolgáltatások, sajtótermékek

Az Mttv. hatálya alá tartozó, Magyarország területén letelepedett médiaszolgáltató lekérhető médiaszolgáltatását, kiegészítő médiaszolgáltatását és a Magyarország területén letelepedett kiadó által kiadott sajtóterméket – a szolgáltatás, illetve a tevékenység megkezdését követő hatvan napon belül – nyilvántartásba vétel céljából szintén be kell jelenteni az NMHH-hoz, de a szolgáltatást, illetve a kiadói tevékenységet már a nyilvántartásba vétel előtt is meg lehet kezdeni.

Ha egy médiaszolgáltató lineáris és lekérhető szolgáltatást is nyújt, illetve ha egy kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, akkor a médiaszolgáltatásait, illetve sajtótermékeit külön-külön kell bejelentenie. Ha a kiadó nyomtatott sajtótermékét teljesen megegyező tartalmú digitális másolatként teszi interneten elérhetővé, akkor az internetes tartalmat a nyomtatott sajtótermék másolatának kell tekinteni, és azt külön internetes sajtótermékként nem kell bejelenteni.

Tizenöt napon belül be kell jelenteni a Hivatalhoz, ha a nyilvántartásban szereplő adatokban változás következett be.

Közösségi médiaszolgáltatások

A helyi vagy körzeti médiaszolgáltatást a Médiatanács döntésével lehet közösségi médiaszolgáltatásként elismerni.

Ez kétféleképpen történhet:

 • a Médiatanács az Mttv. alapján indított – médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló – pályázati eljárásban a pályázat eredményéről szóló döntésében, vagy
 • külön e célból kezdeményezett eljárás végén, határozatban nyilvánítja közösségi médiaszolgáltatássá az adott médiaszolgáltatást.

Az utóbbi esetben az eljárást azután kezdeményezheti a médiaszolgáltató, hogy a médiaszolgáltatást az Mttv. 42. § szerint nyilvántartásba vették. A Médiatanács eljárása során megvizsgálja a már működő vagy indítani kívánt médiaszolgáltatást, és megvizsgálja, hogy a médiaszolgáltatási szabályzata megfelel-e az Mttv. 66. § (1)–(4) bekezdés szerinti feltételeknek. A testület ezután hatvan napon belül hatósági határozatot hoz. Országos médiaszolgáltatást nem lehet közösségi médiaszolgáltatásként elismerni.

A médiaszolgáltató évente beszámol a Médiatanácsnak a közösségi médiaszolgáltatásra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek való megfelelésről és médiaszolgáltatási szabályzat betartásáról.

Az NMHH nyilvántartást vezet

 1. a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
 2. a lineáris rádiós médiaszolgáltatásokról,
 3. a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
 4. a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert rádiós médiaszolgáltatásokról,
 5. a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
 6. a lekérhető rádiós médiaszolgáltatásokról,
 7. a kiegészítő médiaszolgáltatásokról,
 8. a nyomtatott sajtótermékekről,
 9. az internetes sajtótermékekről és hírportálokról,
 10. a közszolgálati médiaszolgáltatók által nyújtott lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásokról, illetve kiegészítő médiaszolgáltatásokról.