Műsorfeliratozás, műsorok akadálymentesítése

Az Mttv. – köznapi nevén médiatörvény – szerint azok az országos audiovizuális médiaszolgáltatók, amelyek előző naptári évi átlagos közönségaránya meghaladja az 1%-ot (2021-es év tekintetében Magyar ATV, Hír TV, RTL Klub, TV2, Duna, Duna World, M1, M2 és M4 Sport),  kötelesek valamennyi műsorszámukat (kivéve a televíziós vásárlási műsorablakot, reklámot és a műsorelőzeteseket) magyar nyelvű felirattal - például teletext szolgáltatáson keresztül - vagy jelnyelvi tolmácsolással ellátni.

A legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a közszolgálati (Duna), illetve a JBE audiovizuális médiaszolgáltató (RTL Klub, TV2) köteles biztosítani, hogy a 18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc közötti idősávban a hazai gyártású filmalkotásokat a látássérült nézők számára hozzáférhetővé tegye. A látássérült nézőkre vonatkozó akadálymentesítési kötelezettség viszont nem vonatkozik az eredeti nyelven elérhetővé tett műsorszámokra.

Az Mttv. 39. szakaszában megfogalmazott rendelkezések célja, hogy az esélyegyenlőség jegyében a közvélemény széles rétegének szánt, a nagy nyilvánosságot tájékoztató, szórakoztató és oktató funkciót is ellátó televíziós műsorok a hallás-, illetve látássérült nézők számára is élvezhetővé, megérthetővé váljanak. A médiaszolgáltatók elsősorban teletext feliratot alkalmaznak, a jelnyelvi tolmáccsal ellátott műsorszámok aránya kisebb. A feliratoknak a beszéddel szinkronban kell megjelenniük, és pontosan kell visszaadniuk az elhangzottak értelmét. A nem felvételről közzétett műsorszámok esetében ésszerűen elvárható módon pontos és szinkronban álló feliratozás szükséges. A műsorban elhangzottakat csak akkor lehet rövidített tartalmi összefoglaló formájában feliratozni, ha egyébként a felirat terjedelme a tartalom követését nem tenné lehetővé.

Az feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatók kötelesek jelezni, hogy az érintett műsorszám feliratozott formában is elérhető a csatornához kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A feliratozott vagy jelnyelvi tolmácsolással, illetve látássérült nézők számára akadálymentesítéssel ellátott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban piktogram alkalmazásával és hangalámondással jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető.

Az Mttv. 218/C. § (4) bekezdése alapján a fenti rendelkezéssel (azaz a feliratozási vagy jeltolmácsolási, illetve a látássérültek segítésére vonatkozó kötelezettséggel) érintett médiaszolgáltatóknak e kötelezettségeiket - teljes körűen - legkésőbb 2022. szeptember 19. napjától kell teljesíteniük, addig ezen előírások folyamatosan és fokozatosan terheli a médiaszolgáltatókat.

Az NMHH havonta ellenőrzi a fent említett csatornákon a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesülésének vizsgálatát. A hatósági ellenőrzést hallássérült kódolók végzik, akik közül többen a feliratot használják segítségül az elhangzottak megerősítéséhez. Amennyiben a Hatóság az Mttv. 39. § megsértését tapasztalja, a médiaszolgáltatókkal szemben jogsértésenként több tízezer forintos bírságot alkalmaz, ezzel előmozdítva a törvényi előírások betartását.