Útmutató a reklámeszközök bejelentéséhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala törvényben meghatározottak szerint közreműködik az országos településkép-védelmi feladatok ellátásában, e feladatkörében vezeti az országos reklámkatasztert.

Az országos reklámkataszter a bejelentés alapján bejegyzett reklámeszközökre vonatkozóan a következő adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:

a) a reklámeszköz típusa (az NMHH honlapján közzétett osztályozás szerint) és mérete,

b) a reklámeszköz tulajdonosának

ba) természetes személyazonosító adatai, lakcíme és adóazonosító jele, a központi Ügyfélkapuhoz regisztrált e-mail címe,

bb) gazdálkodó szervezet tulajdonos esetében adószáma,

c) a reklámeszköz elhelyezésére szolgáló ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe,

d) a reklámeszköz pontos elhelyezkedésére vonatkozó GPS koordináta adatok,

e) a reklámeszköz létesítésének vagy elhelyezésének időpontja,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletében foglalt további – személyes adatnak nem minősülő – adatok és nyilatkozatok, így

fa) a reklámeszköz reklámfelületeinek száma és azok – tulajdonos által megállapított – reklámfelület-azonosító kódjai,

fb) nyilatkozat a reklámeszköz magán- vagy közterületen történő elhelyezkedéséről,

fc) nyilatkozat arra nézve, hogy a reklámeszköz jogszerűen került elhelyezésre, valamint

fd) 1 db közeli és 1 db távoli látószögből a reklámeszközről elkészített, annak egyértelmű beazonosítására alkalmas, a Hatóság honlapján közzétett méret és minőségi paraméter szerinti digitális fénykép.

A reklámeszköz alatt a reklámhordozót, valamint a reklámhordozót tartó berendezést együttesen kell érteni.

Reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve gazdasági reklám (ide nem értve például: cégtábla, járművön vagy kirakatban elhelyezett gazdasági reklám) közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény; ide nem értve a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban meghatározott életmentő funkciót ellátó reklámcélú eszközt.

A reklámeszközök nyilvántartásba vételére, adatainak módosítására vagy nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelem (bejelentés) Hatósághoz történő benyújtására kizárólag elektronikus úton, a Hatóság által e célra rendszeresített elektronikus űrlapokon (cégek Adatkapun, természetes személyek e-Papíron keresztül) van lehetőség. A hatósági válaszok szintén elektronikus úton kerülnek az ügyfelek részére megküldésre.

1. Gazdálkodó szervezetek (cégek, egyéni vállalkozók) előzetes NMHH Adatkapu regisztrációja

A bejelentőként eljáró reklámeszköz tulajdonos gazdasági társaság és egyéni vállalkozó (a továbbiakban: cég), vagy azok meghatalmazottja az NMHH Adatkapu felületén (adatkapu.nmhh.hu) köteles benyújtani a reklámeszközökkel összefüggő kérelmeket.

A korábban már NMHH Adatkapun regisztrált ügyfelek a reklámeszköz bejelentéshez szükséges űrlapok felhasználói fiókjukhoz való hozzárendeléséhez az alábbi linken elérhető adatlapot kell az NMHH-hoz kitöltve megküldeni (az Adatkapu regisztrációs adatlap elektronikus úton az e-Papír felületen is benyújtható): nmhh.hu/cikk/244329/NMHH_Adatkapu_regisztracio__REKLAMESZKOZ

(Az adatlap benyújtása nem azonos a reklámeszköz bejelentésével, a reklámeszköz bejelentését az NMHH Adatkapu felületen kell elvégezni!)

Az Adatkapuba az Ügyfélkapun használt felhasználónév és jelszó megadásával lehet belépni. A használatnak két előfeltétele van:

 1. A szervezet nevében az NMHH előtt eljáró természetes személy Ügyfélkapu regisztrációja (link) szükséges (a regisztráció során megkapott felhasználó név és jelszó az Adatkapu használatának feltétele), valamint
 2. A reklámeszköz tulajdonos cég és az előző pont szerinti, a cég nevében eljáró természetes személy előzetes együttes Adatkapu regisztrációja szükséges. A vonatkozó tájékoztatás az alábbi linken érhető el: nmhh.hu/cikk/429/Tajekoztato_az_NMHH_Adatkapu_mukodeserol

Az Adatkapu használatához szükséges felhasználói regisztrációt követően, az Adatkapu felületen az „Országos reklámkataszter” űrlapok menüpontban elérhető „Reklámeszköz bejelentés (Új, módosítás, törlés)” űrlapon kérelmezhető a reklámeszközök nyilvántartási adataival összefüggő megfelelő eljárás.

2. Új reklámeszköz bejelentése

2.1 Reklámeszköz tulajdonos: cég

Új reklámeszköz bejelentését megelőzően – a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” segítségével – első lépésként befizetési azonosítót (BA számot) kell igényelni. Ennek módjáról és az eljárási díjról részletes tájékoztató a 3. pontban található.

A BA szám igénylése után a bejelentés benyújtása az Adatkapu felületen a „Beadvány tárgya” blokkban az „Új reklámeszköz bejelentése” lehetőség megjelölésével folytatható.

A megfelelő „Eljárási jogállás” kiválasztását („Tulajdonos” v. „Tulajdonos meghatalmazottja”) követően a „Díjfizetési adatok” elnevezésű blokkban az „NMHH befizetési azonosító”-hoz kell beírni a korábban igényelt BA számot, a befizetési dátum és a befizetett összeg egyidejű megadásával. A díj befizetéséről szóló igazolás mellékletként csatolandó.

Az egyes reklámeszközök részletes adatait a „Kérelem az új reklámeszköz bejelentéséhez” blokkban feltöltendő XML fájl csatolásával szükséges megadni. Ehhez az informatikai szaktudással nem rendelkező ügyfeleink részére ezt az Excel sablont (a megfelelő lapfül kiválasztásával) kell kitölteni és .xml fájlként elmenteni (fájl típusa: XML-adatok / XML Data), majd csatolni az űrlapra. Az Excel sablon a sikeres adatszolgáltatás támogatása érdekében készült, Microsoft Excel 2016 vagy frissebb verziójával működik.

Az „XML-alapú számolótábla, 2003-as verzió” használata hibára fut!

A részletes kitöltési útmutatót a 4. pont tartalmazza.

Informatikai szaktudással rendelkező ügyfelek az Adatkapu űrlapról letölthetik az elvárt XML struktúrát definiáló XSD állományt, aminek segítségével informatikai rendszerükből programozott módon elő tudják állítani az űrlapra csatolandó XML állományt.

Az Adatkapu felületen egy beadványban benyújtható állományok (csatolmányok) együttes mérete (technikai kapacitása) legfeljebb 200 MB. Egy beadvány útján – a kötelező mellékletként csatolandó igazoló fényképek maximális méretére (0,5 MB) tekintettel – mintegy 200 db reklámeszközre tehető meg bejelentés. 200 db-ot meghaladó reklámeszközre vonatkozó bejelentés esetében több beadvány benyújtása szükséges (pl.: 1000 db reklámeszköz bejelentéséhez legalább 5 önálló beadvány benyújtása szükséges).

Csatolmányként kötelezően mellékelni kell az egyes reklámeszközökről 1 db „közeli” és 1 db „távoli” látószögből elkészített fényképeket, amelyeknek megfelelő élességgel kell rendelkezni a reklámeszközök egyértelmű beazonosíthatóságához. A fényképek elvárt paraméterei: fekvő tájolás; 4:3 oldalarány. A fényképek mérete egyenként max. 0,5 MB (megabájt) lehet. A fényképeket egy fájlként, .zip formátumú tömörített állományként szükséges csatolni.

Egy beadványban kizárólag azonos tulajdonossal (tulajdonos személyekkel) rendelkező reklámeszközök jelenthetők be.

Amennyiben a reklámeszközök adatai között további tulajdonostárs is megadásra kerül, aki még nem került regisztrálásra az NMHH nyilvántartásában, úgy az Adatkapun az „Országos reklámkataszter” űrlapok menüpontban elérhető „Ügyfél adatok regisztrációja reklámeszköz bejelentéshez” megnevezésű űrlapot is szükséges kitölteni és beküldeni. Az űrlaphoz meghatalmazás csatolása szükséges.

A bejelentőként eljáró személy jogállásának megfelelően benyújtandó űrlapokról és mellékletekről az alábbi összefoglaló táblázat nyújt segítséget:

ÚJ REKLÁMESZKÖZ BEJELENTÉSE
Bejelentő jogállásaKitöltendő űrlap(ok)
 (beadvány tárgya/ügyintézés fajtája)
Csatolandó dokumentumok

Tulajdonos jár el

(nincs további tulajdonostárs)

Reklámeszköz bejelentés
(Új)

 • Befizetési igazolás
 • Kérelem új reklámeszköz bejelentéséhez (XML fájl)
 • Kérelemhez tartozó fényképek (.zip fájl)
 

Tulajdonos jár el

(további tulajdonostárs bejelentésével)

Reklámeszköz bejelentés
 (Új)

 • Befizetési igazolás
 • Kérelem új reklámeszköz bejelentéséhez (XML fájl)
 • Kérelemhez tartozó fényképek (.zip fájl)
Ügyfél adatok regisztrációja reklámeszköz bejelentéshez
(Regisztráció)
 • Meghatalmazás ügyfél-regisztrációs adatok benyújtásához

 

ÚJ REKLÁMESZKÖZ BEJELENTÉSE
Bejelentő jogállásaKitöltendő űrlap(ok)
 (beadvány tárgya/ügyintézés fajtája)
Csatolandó dokumentumok

Meghatalmazott jár el

(egy tulajdonos)

Reklámeszköz bejelentés
(Új reklámeszköz bejelentése)

 • Befizetési igazolás
 • Kérelem új reklámeszköz bejelentéséhez (XML fájl)
 • Kérelemhez tartozó fényképek (.zip fájl)
 • Egyéb csatolmányok (pl. ügyvédi meghatalmazás)
 

Meghatalmazott jár el

(további tulajdonostárs bejelentésével)

Reklámeszköz bejelentés
 (Új)

 • Befizetési igazolás
 • Kérelem új reklámeszköz bejelentéséhez (XML fájl)
 • Kérelemhez tartozó fényképek (.zip fájl)
 • Egyéb csatolmányok (pl. ügyvédi meghatalmazás)
Ügyfél adatok regisztrációja reklámeszköz bejelentéshez
(Regisztráció)
 • Meghatalmazás ügyfél-regisztrációs adatok benyújtásához

Az űrlap kitöltését követően a lap alján található „Ellenőrzés” gombra rákattintva ellenőrizhető az űrlapkitöltés megfelelősége. Az esetleges hiányosságokat az űrlap piros színnel kiemelt üzenetben jelzi, egyúttal lehetőséget adva az érintett adatok korrigálására. Ez az ellenőrzés nem terjed ki a felcsatolt XML struktúra megfelelőségének ellenőrzésére. Sikeres űrlapkitöltés esetén az ellenőrzés során „Az űrlap mezők adatai érvényesek. A csatolt XML ellenőrzése csak a beküldést követően (Beküldés gombra kattintva) történik meg. Ennek eredményéről később küld értesítést a rendszer.” üzenet jelenik meg.  Az űrlap Hatóság felé történő továbbítása a „Beküldés” gomb megnyomásával végezhető el, ekkor az Adatkapu ismételten ellenőrzi a beadvány megfelelőségét. A sikeres/sikertelen benyújtásról a benyújtó az Ügyfélkapu értesítési tárhelyére kap üzenetet.

A kérelem és annak mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

Tájékoztató az „Ügyfél adatok regisztrációja reklámeszköz bejelentéshez” elnevezésű Adatkapu űrlaphoz

A további tulajdonostársakra vonatkozó adatok bejelentése az Adatkapu felületen az „Országos reklámkataszter” űrlapok menüpontban elérhető „Ügyfél adatok regisztrációja reklámeszköz bejelentéshez” megnevezésű űrlap benyújtása útján lehetséges. Az Adatkapu regisztrációs folyamat során a bejelentőként eljáró cég regisztrációja megvalósul, így annak ismételt regisztrálása nem szükséges.

Az „Új ügyfél” megadásához (új reklámeszköz bejelentésénél ez csak további tulajdonostárs megadásánál szükséges) az „Ügyintézés fajtája” blokkban a „Regisztráció” gombot kell választani, majd az űrlapot értelemszerűen kell kitölteni. Amennyiben több tulajdonostársat szeretne hozzáadni az űrlaphoz, úgy azt a „További Ügyfél hozzáadása” gombbal lehet megtenni.

Korábban már nyilvántartásba vett ügyfelek adatainak módosítása vagy törlése céljából az ezeknek megfelelő rádiógombokat kell megjelölni az „Ügyintézés fajtája” blokkban, majd kitölteni az űrlapot. Több ügyfelet ezekben az esetekben is „További Ügyfél hozzáadása” gombbal lehet hozzáadni.

Minden megjelölt ügyfél esetében szükséges meghatalmazást csatolni, mely(ek)et az űrlap alján található „Meghatalmazás ügyfél-regisztrációs adatok benyújtásához” blokkban lehet csatolni.

Figyelemmel a jogszabály által előírt elektronikus kapcsolattartási formára, e-mail adathoz az Ügyfélkapun regisztrált e-mail cím megadása szükséges.

2.2 Reklámeszköz tulajdonos: természetes személy

Abban az esetben, ha a bejelentő (reklámeszköz tulajdonos) természetes személy (nem valamely cég nevében jár el), e-Papíron (epapir.gov.hu) kell benyújtani a kérelmet az Ügyfélkapu felhasználónév és jelszó megadásával. Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapuval (a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban), úgy az alábbi linken van lehetősége elektronikus úton regisztrálni, vagy személyes regisztrációhoz időpontot foglalni: belepés

Az e-Papír felületre belépve a „Reklámeszköz nyilvántartás” témacsoport kiválasztásával egyszerűen benyújtható valamennyi kérelem a Hatósághoz. A címzett minden esetben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kérelem típusát az Ügytípus legördülő menüből lehet kiválasztani.

Új reklámeszköz bejelentését megelőzően – a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” segítségével – első lépésként befizetési azonosítót (BA számot) kell igényelni. Ennek módjáról és az eljárási díjról részletes tájékoztató a 3. pontban található. A BA szám igénylése után ezt a számot a „Befizetési azonosító" mezőbe kell beírni. A díj befizetéséről szóló igazolás mellékletként csatolandó.

Az egyes reklámeszközök részletes adatait Excel állomány csatolásával szükséges megadni. Ehhez ezt az Excel sablont (a megfelelő lapfül kiválasztásával) kell kitölteni, majd csatolni az űrlapra. Az Excel sablon a sikeres adatszolgáltatás támogatása érdekében készült, Microsoft Excel 2016 vagy frissebb verziójával működik. A részletes kitöltési útmutatót a 4. pont tartalmazza.

Csatolmányként kötelezően mellékelni kell az egyes reklámeszközökről 1 db „közeli” és 1 db „távoli” látószögből elkészített fényképeket, amelyeknek megfelelő élességgel kell rendelkezni a reklámeszközök egyértelmű beazonosíthatóságához. A fényképek elvárt paraméterei: fekvő tájolás; 4:3 oldalarány. A fényképek mérete egyenként max. 0,5 MB (megabájt) lehet. A fényképeket egy fájlként, .zip formátumú tömörített állományként szükséges csatolni.

Egy beadványban kizárólag azonos tulajdonossal (tulajdonos személyekkel) rendelkező reklámeszközök jelenthetők be.

Az e-Papíron csatolható mellékletek összesített maximális mérete 30 MB.

A kérelem és annak mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

3. Befizetési azonosító igénylés és eljárási díj

Új reklámeszköz bejelentését megelőzően – a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” segítségével – első lépésként befizetési azonosítót (BA számot) kell igényelni.

A BA szám igénylésekor ki kell választani az érintett eljárás típust az alábbiak szerint:

 • főtípus: (Reklámeszköz nyilvántartás)
 • eljárás: (Reklámeszköz bejelentése)

Új reklámeszköz bejelentése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (Díjrendelet) előírásai szerint reklámfelületenként 15.000,- Ft eljárási díj fizetendő.

Az eljárási díj alapját a reklámeszközön elérhető felületek száma határozza meg. Mivel egy reklámeszköz több reklámfelületből is állhat, például 2 reklámfelülettel rendelkező reklámeszköz esetében 30.000 Ft díj fizetendő.

A reklámfelület a reklámeszköz azon – egy vagy több fizikailag is önálló egységet képező – része, amely funkcióját tekintve egyidejűleg egyetlen reklám elhelyezését vagy digitális felület esetében egyetlen reklám megjelenítését teszi lehetővé.

Több reklámeszköz egyidejű bejelentése esetén egy befizetéssel teljesíthető az eljárási díj.

A rendszer – a befizető (átutalást teljesítő) személy adatainak kitöltésével – automatikusan megküldi a BA számot a megadott e-mail címre.

Minta:

Utalási minta

A befizetés (átutalás) során – mind banki, mind postai teljesítés esetén – fel kell tüntetni a közlemény rovatban az e-mailen megküldött BA számot.

Új reklámeszköz bejelentése esetén a BA szám igénylése a reklámeszköz nyilvántartási bejelentést nem helyettesíti, a kapcsolódó eljárás megindításához a kérelem – cég esetén Adatkapun, természetes személy esetén e-Papíron történő – benyújtása is szükséges a befizetést követően.

A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell megfizetni.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában a befizetési azonosítót (BA szám) kell feltüntetni. A befizetőnek lehetősége van egyidejűleg (ugyanazon befizetés alkalmával) egy összegben több eljárási díjat befizetnie, így több új reklámeszköz bejelentése esetén is elegendő egyetlen befizetési azonosítót igényelni. A befizetett díjról a Hatóság számlát állít ki.

A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díjmentes. Ezekben az esetekben BA számra sincs szükség.

A BA szám igénylésére vonatkozó részletes tájékoztató elérhető az alábbi linken: nmhh.hu/cikk/238372/Befizetesi_azonositot_vezet_be_az_NMHH_a_dijfizeteses_eljarasainal

4. EXCEL sablon kitöltési útmutató (minta)

A reklámeszközök bejelentéséhez szükséges Excel sablon kitöltését az alábbiak szerint kérjük.

A reklámeszköz és tulajdonos megjelölése

A reklámeszköz és tulajdonos megjelölése

A reklámeszköz elhelyezkedési adatai

A reklámeszköz elhelyezkedési adatai

A reklámeszköz leíró adatai

A reklámeszköz leíró adatai

A reklámeszköz GPS koordinátái

A reklámeszköz GPS koordinátái

A reklámeszköz felületadatai

A reklámeszköz felületadatai

További útmutatás a kitöltési segédletben. Amennyiben a beküldés során hibaüzenetet kap vissza, kérjük a kitöltési segédletben foglaltakat figyelembe venni.

5. Reklámeszköz tulajdonos személyének módosítása

A korábban bejelentett reklámeszköz(ök) vonatkozásában adatváltozás kizárólag a reklámeszköz tulajdonos személyének megváltozása esetén jelenthető be. Amennyiben a korábban regisztrált reklámeszköz egyéb nyilvántartási adataiban következett be változás, a reklámeszközt a megváltozott adatokkal új eljárásban kell regisztrálni a korábbi reklámeszköz törlése után.

Az új tulajdonos eljárása esetén a tulajdonosi jog megszerzésének igazolása is szükséges az arról rendelkező szerződés (átruházás) csatolásával.

5.1 Reklámeszköz tulajdonos: cég

Az adatváltozás bejelentését az NMHH Adatkapu felületén (adatkapu.nmhh.hu) kell benyújtani a „Beadvány tárgya” blokk „Reklámeszköz tulajdonos személyének módosítása” lehetőség kiválasztásával és a kitöltött „XML fájl” csatolásával. Ehhez ezt az Excel sablont (a megfelelő lapfül kiválasztásával) kell kitölteni és .xml fájlként elmenteni, majd csatolni az űrlapra.  Az Excel sablon a sikeres adatszolgáltatás támogatása érdekében készült, Microsoft Excel 2016 vagy frissebb verziójával működik.

5.2 Reklámeszköz tulajdonos: természetes személy

Az adatváltozás bejelentését e-Papíron (epapir.gov.hu) kell benyújtani.

Ehhez ezt az Excel sablont (a megfelelő lapfül kiválasztásával) kell kitölteni majd csatolni az űrlapra. Az Excel sablon a sikeres adatszolgáltatás támogatása érdekében készült, Microsoft Excel 2016 vagy frissebb verziójával működik.

6. Reklámeszköz törlése

Valamely reklámeszköz országos reklámkataszterből történő törlése abban az esetben kezdeményezhető, ha a reklámeszköz elbontása (áthelyezése) a kérelem benyújtását megelőzően megtörtént.

6.1 Reklámeszköz tulajdonos: cég

A reklámeszköz nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelmet az NMHH Adatkapu felületén (adatkapu.nmhh.hu) kell benyújtani a „Beadvány tárgya” blokk „Reklámeszköz törlése” lehetőség kiválasztásával és a kitöltött „XML fájl” csatolásával. Ehhez ezt az Excel sablont (a megfelelő lapfül kiválasztásával) kell kitölteni és .xml fájlként elmenteni, majd csatolni az űrlapra.  Az Excel sablon a sikeres adatszolgáltatás támogatása érdekében készült, Microsoft Excel 2016 vagy frissebb verziójával működik.

6.2 Reklámeszköz tulajdonos: természetes személy

A reklámeszköz nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelmet e-Papíron (epapir.gov.hu) kell benyújtani.

Ehhez ezt az Excel sablont (a megfelelő lapfül kiválasztásával) kell kitölteni és .xml fájlként elmenteni, majd csatolni az űrlapra. Az Excel sablon a sikeres adatszolgáltatás támogatása érdekében készült, Microsoft Excel 2016 vagy frissebb verziójával működik.

7. További információk

A bejelentőlap kitöltését megelőzően javasolt az általános tájékoztatót gondosan áttanulmányozni. Amennyiben az adatlapokkal, valamint az eljárásokkal összefüggésben további információra van szüksége, kérjük, hogy írjon nekünk az info@nmhh.hu elektronikus levélcímre, vagy hívjon bennünket a (+36 1) 468 0673 telefonszámon.