A Magyar Telekom Nyrt. referencia összekapcsolási ajánlatai (MARIO)

Legutóbb frissítve: 2021. október 7.

1.

Határozat száma:

DB-1128-54/2002.

Kelte:

2002.07.18.

Jogerős:

2002.07.18.

Referenciaajánlat hatálya:

2002.07.18 - 2003.05.21.

a díjak vonatkozásában:

2002.07.18 - 2002.12.31.

Bírósági felülvizsgálat:

Az eTel Kft. és a PanTel Rt. a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte.

Bírósági döntés száma:

2.K.32327/2002/11.

Kelte:

2003.07.04.

Bírósági döntés lényege:

A Fővárosi Bíróság a felperesek keresetét elutasította, megállapítva, hogy a Matáv Rt. referenciaajánlatához kapcsolódó hatósági eljárásban ügyféli jogállással nem rendelkeznek.

Fővárosi Ítélőtábla döntés száma:

2.Kf.27.298/2003/9.

Kelte:

2004.09.22.

Bírósági döntés lényege:

A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság végzését helybenhagyta.

 

2.

Határozat száma:

DB-553-22/2003.

Kelte:

2003.05.19.

Jogerős:

2003.05.22.

Referenciaajánlat hatálya:

2003.05.22 - 2004.01.05.

a díjak vonatkozásában:

2003.01.01 - 2004.01.05.

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

3.

Határozat száma:

DB-4101-23/2003.

Kelte:

2003.12.31.

Jogerős:

2004.01.05.

Határozat kiegészítésének száma:

DH-966-1/2004.

Kelte:

2004.02.11.

Jogerős:

2004.02.16.

Referenciaajánlat hatálya:

2004.01.05 - 2004.06.14.

a díjak vonatkozásában:

2004.01.05 - 2004.06.14.

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

4.

Határozat száma:

DH-380-23/2004.

Kelte:

2004.06.11.

Jogerős:

2004.08.03.

Referenciaajánlat hatálya:

2004.06.15 - 2006.06.09.

Díjak vonatkozásában:

2004.06.15 - 2005.09.14.

Bírósági felülvizsgálat:

A PanTel Rt. és a Magyar Telekom Rt. a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte.

Bírósági döntés száma:

7.K.32.548/2005/4.

Kelte:

2005.12.13.

Bírósági döntés lényege:

A Fővárosi Bíróság a pert a PanTel Rt. vonatkozásában végzésében megszüntette, tekintettel arra, hogy az Eht. 168. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig meghozott határozat ideiglenes, nem érdemi határozat a Legfelsőbb Bíróság KK. 32. sz. állásfoglalásának megfelelően

Bírósági döntés száma:

7.K.32219/2004/21.

Kelte:

2005.12.13.

Bírósági döntés lényege:

A Fővárosi Bíróság a pert végzésében megszüntette, mert a Magyar Telekom Rt. (Matáv Rt.) a keresetétől elállt.

 

5.

Határozat száma:

DH-385-19/2006.

Kelte:

2006.05.03.

Jogerős:

2006.05.11.

Referenciaajánlat hatálya:

2006.06.11 - 2007.12.21.

Díjak vonatkozásában:

2005.09.15 - 2008.09.04.

Bírósági felülvizsgálat:

A Magyar Telekom Nyrt. a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte

Bírósági döntés száma:

7.K.32721/2006/5

Kelte:

2006.12.02.

Bírósági döntés lényege:

A Fővárosi Bíróság az NHH határozatát megváltoztatta és a teljesítési határidő tekintetében a visszamenőlegességet törölte, de kimondta, hogy ez nem érinti a MARIO azon részét, hogy a díjakat továbbra is a JPE határozat kézhezvételétől számított 120. naptól kell alkalmazni

Fővárosi Ítélőtábla döntés száma:

2.K.f.27044/2007/7.

Kelte:

2007.10.10

Bírósági döntés lényege:

Az Ítélőtábla a fellebbezésnek annyiban helyt adott, hogy a Fővárosi Bíróság Ítélete tartalmazott olyan indokolási részeket, amelyek nem kapcsolódtak a kereseti kérelemhez, így azokat mellőzte. A felperes fellebbezését azonban nem találta alaposnak a visszamenőleges díjalkalmazás tekintetében

 

6.

Határozat száma:

DH-25731-10/2007.

Kelte:

2007.12.11.

Jogerős:

2007.12.22.

Referenciaajánlat hatálya:

2007.12.22 - 2008.09.04.

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

7.

Határozat száma:

DH-8258-23/2008.

Kelte:

2008.07.29.

Jogerős:

2008.08.06.

Referenciaajánlat hatálya:

2008.09.05 - 2009.03.31.

Díjak vonatkozásában:

2008.04.26 - 2009.03.31.

Bírósági felülvizsgálat:

A Magyar Telekom Nyrt. a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte

Bírósági döntés száma:

7.K.33.701/2008/19.

Kelte:

2009.06.25.

Bírósági döntés lényege:

A bíróság a felperes keresetét elutasította.

 

8.

Határozat száma:

DH-3372-5/2009.

Kelte:

2009.03.03.

Jogerős:

2009.03.24.

Referenciaajánlat hatálya:

2009.04.01 - 2012.05.31.

Díjak vonatkozásában:

2009.04.01 - 2011.12.19

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

9.

Határozat száma:

DH-20227-8/2009.

Kelte:

2009.12.01.

Jogerős:

2009.12.07.

Referenciaajánlat módosításának  hatálya:

2009.12.08 - 2012.09.29.

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

10.

Határozat száma:

HF/27793-24/2011.

Kelte:

2012.04.20.

Jogerős:

2012.04.24.

Referenciaajánlat  hatálya:

2012.06.01 - 2014.08.31.

Díjak vonatkozásában:

2011.12.20 - 2014.01.01./2014.08.31.

Bírósági felülvizsgálat:

A Magyar Telekom Nyrt. a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte

 

11.

Határozat száma:

HF/22272-4/2012.

Kelte:

2012.09.28.

Jogerős:

2012.09.28.

Referenciaajánlat módosításának  hatálya:

2012.09.30 - 2013.04.03.

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

12.

Határozat száma:

HF/32941-11/2012.

Kelte:

2013.03.29.

Jogerős:

2013.04.03.

Referenciaajánlat módosításának hatálya:

2013. 04. 09 - 2013.12.31.

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

13.

Határozat száma:

BI/69222-3/2013.

Kelte:

2013.12.30.

Jogerős:

2013.12.30.

Referenciaajánlat módosításának hatálya:

2014.01.01 - 2014.08.31.

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

14.

Határozat száma:

BI/600-26/2014.

Kelte:

2014.08.12.

Jogerős:

2014.08.13.

Referenciaajánlat hatálya:

2014.09.01-2016.04.08.

Díjak vonatkozásában:

2014.01.01./2014.08.31 - 2016.04.08.

Bírósági felülvizsgálat:

A Magyar Telekom Nyrt. a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte

Bírósági döntés száma:

5.K.33.640/2014/13

Kelte:

2015.02.23.

Bírósági döntés lényege:

A bíróság a felperes keresetét elutasította.

 

15.

Határozat száma:

BI/37131-5/2015.

Kelte:

2016.04.06.

Jogerős:

2016.04.07.

Referenciaajánlat módosításának hatálya:

2016.04.09-től

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

16.

Határozat száma:

PC/21025-22/2018.

Kelte:

2019.12.10.

Jogerős:

2019.12.10.

Referenciaajánlat hatálya:

2020.01.01-től

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.

 

17.

Határozat száma:

PC/11908-5/2021.

Kelte:

2021.07.26.

Jogerős:

2021.07.26.

Referenciaajánlat hatálya:

2021.08.01-től

Bírósági felülvizsgálat:

Bírósági felülvizsgálatra nem került sor.