Médiafelügyeleti tevékenység

A jogszabályok szerint felügyeljük, milyen tartalmak mennek a rádióban

A médiatörvény tartalmazza azokat a jogszabályokat, amelyek érvényesek minden hazai rádiós médiaszolgáltatóra is. Az NMHH pedig az a kompetens szervezet, amely felügyeli, hogy a médiumok megfelelnek-e ezeknek a jogszabályoknak.

A médiatörvény 2010-es hatályba lépése óta eltelt években a jogsértések száma évről évre csökken, a médiaszolgáltatók a jogkövetésre törekednek. A jogsértések kapcsán kiszabott bírságokkal a Médiatanácsnak az a célja, hogy a televíziókat, rádiókat a médiatörvénnyel összhangban működő szolgáltatások nyújtására ösztönözze, és így a nézők, hallgatók a jogszabályokban előírtaknak megfelelő műsorokat élvezhessenek. A médiafelügyelet fontos része tehát a tartalmak vizsgálata, ezen belül is nagy hangsúlyt kap a kiskorúakra káros tartalmak vizsgálata, az emberi méltósággal kapcsolatos ügyek tárgyalása és a kiegyensúlyozott tájékoztatás kívánalma. A törvény azonban nem teszi lehetővé, hogy a Médiatanács hivatalból tévé- vagy rádióműsorokban elhangzott tájékoztatásokkal kapcsolatban kiegyensúlyozottsági ügyeket vizsgáljon, erre csak akkor van lehetősége, ha valaki kérelmet nyújt be hozzá. A Médiatanács mellett az NMHH Hivatala is szabhat ki bírságokat a médiaszolgáltatások üzemeltetőire. Fontos tudni, hogy a sajtó-helyreigazítás a polgári perrendtartás keretei között szabályozott jogintézmény, ezért ezzel kapcsolatos kereset csak a polgári bíróságon indítható. Az NMHH-nak nincs hatásköre a helyreigazítási kérelmek ügyében eljárni.