Földrajzi felmérés – a benyújtás módja

Legutóbb frissítve: 2024. január 31.

Az adatszolgáltatás gyors és hatékony, a tartalmi ellenőrzést is lehetővé tevő módon történő benyújtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az Adatkapu rendszeren keresztül biztosítja. Az adatszolgáltatást az adatszolgáltató felhasználója ügyfélkapus azonosítást követően, az Adatkapu felületen keresztül, az adatszolgáltatásra kialakított űrlapon, illetve űrlapokon teheti meg. Külön űrlap kerül kialakítása a mobil internet szolgáltatás nyújtására és a helyhez kötött internet szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó adatok megadására.

Amennyiben a Hatóságnál nyilvántartásba vett Adatszolgáltató még nem rendelkezik Adatkapu hozzáféréssel, akkor regisztrálnia szükséges. A regisztrációról további információ a Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről helyen érhető el.

Az adatszolgáltató az adatokat az Adatkapura történő belépést követően, a „Földrajzi felmérés adatszolgáltatás” űrlapkategórián belül a „Földrajzi felmérés adatszolgáltatás_mobil”, illetve a „Földrajzi felmérés adatszolgáltatás_helyhez kötött” elnevezésű űrlapokon, a Hatóság honlapján a https://nmhh.hu/foldrajzi-felmeres/kerdoiv-kitoltesi címen elérhető adatlapok kitöltésével és csatolásával nyújthatja be. Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást xls, illetve – nagyobb adatmennyiség esetén – tömörített csv formátumú állomány(ok) csatolásával teheti meg. A helyhez kötött elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó adatok megadásához szükséges településszintű címadatokat az adatszolgáltató az űrlapon elhelyezett „Településlista letöltése” elnevezésű hivatkozáson keresztül érheti el. A mobil hálózatokra vonatkozó adatok megadásához szükséges ”rácsháló” állományt az adatszolgáltató a Hatóság honlapján, a https://nmhh.hu/foldrajzi-felmeres/kerdoiv-kitoltesi címről töltheti le.

A megfelelő állományok feltöltése után az adatszolgáltató az Adatkapu űrlap megfelelő kitöltöttségét az „Ellenőrzés”, míg az xls/ csv állományú adatszolgáltatás tartalmának megfelelőségét az „EHAR-FF ellenőrzés” elnevezésű gomb megnyomással ellenőrizheti. Amennyiben bármelyik ellenőrzés benyújtást akadályozó hibát azonosít, akkor az adatszolgáltatás nem küldhető be. Az adatszolgáltatásban talált, előzetes ellenőrzés során azonosított hibákat (lásd „Az adatok tartalmi ellenőrzésével kapcsolatos információk” almenüpontot) az Adatkapu a megfelelő adatállomány visszaküldésével jelzi az adatszolgáltató számára. A benyújtást akadályozó hibát nem tartalmazó adatállományt tartalmazó űrlap a „Beküldés” gomb megnyomásával nyújtható be.

Az űrlap benyújtását követően a benyújtás lehetősége lezárul az adatszolgáltató számára. Amennyiben az adatszolgáltató az adatszolgáltatás benyújtását követően megállapítja, hogy valamely adatot tévesen vagy hiányosan nyújtott be és az adatok ismételt benyújtására van szükség, akkor az ezzel kapcsolatos szándékát az adatkapu rendszeren keresztül, a „Nyilatkozattételi űrlap” kitöltésével jelezheti, ahol a következő adatokat, információkat kell megadnia:

 • Iktatószám: A tévesen vagy hiányosan benyújtott adatszolgáltatás iktatószáma
 • Ügyet intéző szervezeti egység neve: Piacszabályozási Főosztály
 • Ügyintéző neve:
  • Helyhez kötött adatszolgáltatás: Nagy Károly
  • Mobil adatszolgáltatás: Kulin Ferenc
 • Az adatszolgáltató téves adatszolgáltatásra vonatkozó nyilatkozata, amelyben
  • megjelöli, hogy az önrevízió mely korábbi adatszolgáltatására vonatkozik és
  • kéri az adatbenyújtási lehetőség újbóli megnyitását.

Az adatszolgáltató nyilatkozata alapján a Hatóság az adatszolgáltatásra rendszeresített űrlap benyújthatóságát újból lehetővé teszi, amiről az Adatkapu értesítést küld az adatszolgáltató Ügyfélkapu tárhelyére, aki ezt követően a javított, kiegészített adatszolgáltatását ismételten benyújthatja.