Egységes Hírközlési Objektummodell (EHO) – gyakori kérdések

Legutóbb frissítve: 2023. december 12.

1. Hol találhatók meg az aktuális, hatályos EHO verzió dokumentumai?

A hatályos EHO verzió megtalálható itt: Egységes Hírközlési Objektummodell (EHO) – főoldal

A következő, tervezett EHO verzió (ha van), megtalálható itt: Egységes Hírközlési Objektummodell (EHO) > Következő, tervezett EHO verzió

2. Lehet-e részleges adattal feltölteni a tervet? Vagy kötelező minden adat?

Az EHO kézikönyvben meghatározásra kerültek a hírközlési hálózat elemeinek minimum és kötelező adattartalmainak és az objektumok kapcsolati szabályainak követelményei.

A Hír-Közmű rendszerbe csak olyan adattartalom, .xml fájl tölthető fel, amely minden tekintetben teljeskörű, azaz nemcsak az objektumok kötelező adatai kerülnek meghatározásra, hanem az objektumok egymáshoz való kapcsolatai és a kapcsolatok (illeszkedések, tartalmazások stb.) szabályai is megfelelők. Az objektumok szabályai az EHO kézikönyv 5. fejezetben, valamint az EHO adatkötelezőség táblában kerültek bemutatásra. Ilyen értelemben tehát nem lehet részleges adattal feltölteni a tervet.

3. Milyen esetekben lesz várhatóan EHO verzió emelés?

EHO verzió emelés olyan esetekben lesz, amikor változik az EHO. Itt például új objektumok, új jövőbeni technológiák bevezetésére kell gondolni. Az EHO módosítások az alábbiak lehetnek:

  • új altípus felvétele,
  • új paraméter felvétele,
  • paraméter értékkészlet bővítése.

Az EHO-t csak bővíteni lehet. Nem lehet meglévő típust, paramétert törölni vagy paraméter értéklistából lista elemet törölni.

A kapcsolati szabályok és adatkötelezőségek változása is EHO változással jár.

4. Mi történik EHO verzióváltás esetén?

A verzióváltás esetén új .xsd, esetleg új minta .xml fájlok készülnek új ESZTER telepítővel (annak, aki használja) és az EHO kézikönyv is a változásnak megfelelően módosulni fog. Az egyes verziók közötti változásokat az EHO kézikönyv 7. Verziókövetés című fejezetében lehet majd nyomon követni.

Az új .xsd, új minta .xml fájlok és az aktualizált EHO kézikönyv minden esetben előre közzétételre kerül a Következő, tervezett EHO verzió oldalon.

Az új ESZTER telepítő készlet (installer) pedig a https://nmhh.hu/eszter oldalon.

5. A tervet mindig csak a legmagasabb verziószámmal lehet beadni?

Az .xml fájlban az EHO verzió értéke mindig az NMHH által kiadott hatályos, legmagasabb EHO verziószáma lehet. Alacsonyabb verziószámmal a Hír-Közmű rendszer nem fogad be terv .xml fájlt. Új EHO verzió kiadása mindig felülről kompatibilis módon történik, azaz a korábbi EHO verzió elemei, paraméterei és kapcsolatai nem kerülnek törlésre, csak bővítésre. Egy korábbi EHO verzióban, megfelelően elkészült terv esetében elég csak az .xml fájlban az EHO verziószámot átírni a legmagasabb verzió számra és a Hír-Közmű rendszer be fogja fogadni.

6. Van-e eltérés az adatkötelezőség között különböző eljárásokban?

Az EHO Adatkötelezőség táblázat 1.3.0-0 1. munkalap O-P-Q-R oszlopok tartalmazzák az eljárásonkénti, illetve az objektumok tervezési státuszakénti értékadás kötelezőséget. A következő, EHO 1.4.0 verzióban az S-T oszlopok tartalmazzák majd adatszolgáltatásban megadott objektumok paraméter kötelezőségeit is.

Az EHO Adatkötelezőség táblázat O-P-Q-R oszlopaiból leolvasható, hogy egy adott EHO objektumnak mely tervezési státuszban milyen adatainak megadása kötelező. Egy tervben lehetnek olyan objektumok, amelyeknek tervezési státusza eltérő (például egy meglévő tartószerkezet és egy tervezett tartószerkezet esetében eltérő a tervezési státusz és eltérő lehet egyes objektum paraméterek adatkötelezősége is).

7. Mennyire kötött az EHO szerint előállított .xml fájlokban leírt adattartalom sorrendisége?

Az .xml fájlokban az adatok sorrendiségét az .xsd határozza meg, abban kerül megadásra a kötelező adatsorrend. Viszont vannak olyan adatok is, amelyek megadása nem kötelező (ezek megadása kihagyható). Aktuális .xsd fájl itt található: itt.
Fontos tudni, hogy az ESZTER által előállított .xml állományokban a sorrend automatikusan az .xsd fájl alapján készül.

8. Hol lehet az EHO objektumok közötti kapcsolatokról információt szerezni?

Az EHO teljes részletességgel meghatározza az EHO objektumok kapcsolatrendszerét. Jelenleg 11 különböző logikai kapcsolat objektum létezik. Ezek: Áthalad, Átvezet, Elhelyez, Ellát, Felelős, Hordoz, Illeszkedik, Tartalmaz, Támogat, Véd, Végződik. Ezeket a kapcsolat objektumokat részletesen tárgyalja az EHO kézikönyv 3.5.1 A kapcsolati objektumokra vonatkozó általános szabályok című fejezete és a 5.3. Kapcsolat objektumok (asszociációk) című fejezete.

Az EHO kézikönyvben lévő „Kapcsolatok” táblák határozzák meg, hogy két EHO objektum között milyen logikai kapcsolatok lehetségesek, kötelezők vagy kizártak.

Fontos, hogy az ESZTER-t használóknak nem szükséges megismerni ezeknek a logikai kapcsolatoknak a komplex rendszerét, mert az ESZTER ezeket automatikusan létrehozza.