Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2023)

Közzétéve: 2024. április 24.

Bevezetés

A Médiatanács 2023. évi piacfelügyeleti tervében feladatként határozta meg a műsor- és műsorszolgáltatás támogatással kapcsolatos információk feldolgozását. Az adatgyűjtés révén jól nyomon követhető a médiaszolgáltatások műsortámogatási gyakorlata, ami egyúttal hatékony eszköznek számít a szponzorüzenetek bemutatására vonatkozó jogszabályok ellenőrzése során is.

Jelen összefoglaló 2023 legfontosabb jellemzőit mutatja be a támogatási gyakorlat szemszögéből. A vizsgálati minta állandó szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos kereskedelmi (RTL, TV2) televíziók, valamint a közszolgálati Duna TV voltak. Mellettük egy-egy hónap erejéig vizsgáltuk a Sláger TV, Hír TV, Duna World, M5, FEM3, Life TV, M4 Sport, RTL Három, Super TV2, Viasat 6, Ozone TV és a Story 4 televízió működését.

2023 főbb tapasztalatai

Éves összesítésben a vizsgált televíziók 35 ezer órát kitevő műsoridejében közel kétezer szponzorcég 2.901 féle támogatói üzenete összesen 138.065 alkalommal került képernyőre. A beazonosított szponzorüzenetek 765 műsorcímhez kapcsolódtak, időtartamuk a műsoridőből 184 óra 23 percet tett ki. A szpotok hossza 1-55 másodperc között ingadozott, átlagos időtartamuk öt másodperc volt. Legtöbb alkalommal (3.518 eset) az Austrotherm által jegyzett támogatói üzenetek kerültek közzétételre. A legtöbb (35.545 eset) támogatói üzenet a TV2 időjárás-jelentése mellett tűnt fel, míg a leggyakrabban (2.749 szpot) előforduló szponzorüzenetnek a Szerelvenybolt.huszpotja bizonyult.

A támogatói szpotok volumene

2023-ban összesen 138.065 támogatói üzenetet regisztráltunk, ebből a vizsgálati minta állandó szereplői 123.972, míg a szúrópróba-szerűen szemlézett televíziók 14.093 kereskedelmi üzenetet közvetítettek (1. táblázat).

1. táblázat: A támogatói szpotok volumene médiaszolgáltatásonként
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
TV2 4.666 5.045 7.648 6.522 6.573 6.348 5.466 4.747 8.251 9.909 9.682 7.901
RTL 1.881 1.693 2.312 2.609 2.700 3.005 1.668 1.750 3.165 3.335 3.194 2.621
Duna TV 452 475 659 901 996 1.337 1.725 1.321 771 1.001 847 799
Sláger TV 788                      
Hír TV   1.203                    
Duna World       393                
M5     308                  
FEM3         2.907              
Life TV           451            
M4 Sport               1.768        
RTL Három             715          
Super TV2                 2.754      
Viasat 6                   700    
Ozone TV                     1.783  
Story 4                       324

December végéig a TV2 82.758, az RTL 29.933, míg a Duna TV 11.284 szponzorüzenettel jelentkezett. Támogatói aktivitás szempontjából a legkiemelkedőbb eredményt a TV2 érte el októberben, ekkor 9.909 szponzorációt regisztráltunk (a legkevesebb - 308 eset - kereskedelmi üzenet az M5 márciusi adásaihoz társult).

1 ábra: Az állandó mintában részt vevő három médiaszolgáltató támogatói szpotjainak havi eloszlása

1 ábra: Az állandó mintában részt vevő három  médiaszolgáltató támogatói szpotjainak havi eloszlása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

2. táblázat: 1 ábra: Az állandó mintában részt vevő három médiaszolgáltató támogatói szpotjainak havi eloszlása
  Duna TV RTL TV2
I.  452 1881 4666
II. 475 1693 5045
III.  659 2312 7648
IV.  901 2609 6522
V. 996 2700 6573
VI. 1337 3005 6348
VII. 1725 1668 5466
VIII.  1321 1750 4747
IX.  771 3165 8251
X.  1001 3335 9909
XI.  847 3194 9682
XII.  799 2621 7901

A 2022-es esztendővel történő összevetésben a támogatói szpotok volumenének 3,5 százalékos növekedését észleltük a mintánk állandó szereplőinél. A gyarapodás nagyrészt a TV2 műsorkínálatához kötődő változásoknak volt köszönhető, hiszen a csatornán megjelenő támogatói szpotok számában 8,6 százalékos bővülést regisztrálhattunk (3. táblázat). A Duna TV-nél 4,4 százalékos növekedést volt megfigyelhető, míg az RTL-nél tovább folytatódott a korábbi években tapasztalt csökkenő szponzorációs tevékenység. Ezen alternatív reklámozási eszköz alkalmazása jelentős eltérést mutatott a két országos kereskedelmi médiaszolgáltató esetében. A TV2 2023-ban több mint két és félszer annyi támogatói szpotot tett közzé, mint versenytársa, ami azért is érdekes, mert a támogatói üzenet nem terheli a médiatörvény által meghatározott (és a két szolgáltató által maradéktalanul kihasznált) reklámidő-keretet, és így a reklámzajt kikerülve, képes lehet megszólítani a hirdetéskerülő fogyasztókat is.

3. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása 2022 és 2023 viszonylatában
  Duna TV RTL TV2
  2022 2023 Eltérés 2022 2023 Eltérés 2022 2023 Eltérés
Január 608 452 -156 1.830 1.881 51 4.670 4.666 -4
Február 1.051 475 -576 2.301 1.693 -608 6.715 5.045 -1.670
Március 966 659 -307 2.335 2.312 -23 8.371 7.648 -723
Április 982 901 -81 2.305 2.609 304 5.900 6.522 622
Május 777 996 219 3.204 2.700 -504 5.904 6.573 669
Június 1.022 1.337 315 3.026 3.005 -21 5.926 6.348 422
Július 1.229 1.725 496 2.111 1.668 -448 4.826 5.466 640
Augusztus 1.145 1.321 176 1.919 1.750 -169 4.746 4.747 1
Szeptember 771 771 - 2.364 3.165 801 6.155 8.251 +2.096
Október 641 1.001 360 2.930 3.335 405 8.105 9.909 +1.804
November 768 847 79 3.866 3.194 -672 8.376 9.682 920
December 850 799 -51 4.540 2.621 -1.919 6.506 7.901 +1.395
Összesen: 10.810 11.284 474 32.731 29.933 -2.798 76.200 82.758 +6.557
4,4%-os növekedés 8,5%-os csökkenés 8,6%-os növekedés

A támogatói kommunikáció időtartama

A szponzorcégek/márkák szerepeltetésekor a médiaszolgáltatásnak be kell tartania az Mttv. 26. § (3) bekezdésében foglaltakat. Eszerint a támogatói üzenet megjelenítése – a műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon – a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően történhet. Ezt a klasszikus megjelenési formát választotta a hirdetők túlnyomó többsége.

A vizsgált televíziók összesen 184 óra 23 percnyi szponzorüzenetet tettek közzé a 35.040 órányi műsorfolyamukban. A minta állandó szereplői közül a TV2 6.465 percnyi (1,23%), az RTL 2.568 percnyi (0,49%), a Duna TV pedig 1.054 percnyi (0,2%) támogatást tudhatott magáénak. Az egy-egy hónap erejéig vizsgált csatornák közül a Super TV2 195 perces (0,45%) szeptemberi eredménye messze kiemelkedett a vetélytársai közül.

A támogatói üzenetek megjelenési formái

A támogatói üzeneteket a megjelenésük alapján két csoportba soroltuk: „álló”besorolást kapott a szpotok 59,3 százaléka, amelyeknél csupán a szponzorcég neve, esetleg a logója tűnt fel egy-egy kép erejéig (81.932 szpot). A magasabb emlékezeti hatást kiváltó megjelenítések, amelyekhez a megnevezés mellett már valamilyen kreatív elem is társult (pl. animáció vagy más grafikai megoldás, a támogató termékének jelenetbe helyezése, egy híres ember szerepeltetése), „mozgó” minősítést kaptak (56.133 szpot).

A szponzorcégek üzeneteinek hossza 1-55 másodperc között váltakozott, átlagosan pedig öt másodpercet tett ki. A leghosszabb (55 mp) a Dermo.hu – dekorkozmetikai webáruház üzenete volt, ami az RTL Reggeli című műsorában volt látható. Ezzel szemben 17.045 esetben a kereskedelmi üzenet csupán 1-3 másodperc terjedelmű volt, és ezek jellemzően kizárólag a támogató cég nevét/logóját tartalmazták.

2023-ban 2.901 féle támogatói üzenettel szerepeltek a hirdetők. Szponzorüzeneteik negyede mindössze egy-két alkalommal fordult elő (747 szpot), ezzel szemben tizenhárom szpot ezret is meghaladó esetszámban került közzétételre (4. táblázat). A tíz legtöbbször látott hirdetés közül kilenc kizárólag a TV2 időjárás-jelentéséhez kapcsoltan fordult elő (kivéve a Penny hirdetését).

4. táblázat: A leggyakrabban megjelenő támogatói üzenetek jellemzői (top 10)
Szpot címe Cég neve Médiaszolgáltató Megjelenés esetszáma
Szerelvenybolt.hu logó Szerelvénybolt Kft. TV2 2.749
Murexin termékrendszerek + logó Murexin Kft. TV2 1.958
Penny - A pénztárcabarát fogások támogatója - animáció + logó Penny Market Kft. RTL, TV2 1.934
Baumit logó + ház animáció hőfokkapcsolóval Baumit Kft. TV2 1.379
Grafit Reflex - Austrotherm - Biztonságos homlokzati hőszigetelés fényvédelemmel Austrotherm Kft. TV2 1.361
NN Biztosító logó - élet, nyugdíj, egészség NN Biztosító Zrt. TV2 1.290
Austrotherm Padlap járható padlás hőszigetelés - termék animáció + logó Austrotherm Kft. TV2 1.244
City Stone Design térkő City Stone Design Sro TV2 1.206
Baumit - A jó ház lényege + ház animáció Baumit Kft. TV2 1.151
Velux árnyékolók és redőnyök Velux tetőtéri ablakokra Velux Magyarország Kft. TV2 1.101

A támogató cégek száma

2023-ban összesen 1.886 támogató céget azonosítottunk be, közülük 475 (25,2%) mindössze egy-három alkalommal került képernyőre, ezzel szemben 16-an ezret is meghaladó esetszámban szóltak a nyilvánossághoz. A legtöbb támogató cég – a volumenben tapasztaltaknak megfelelően – a TV2 műsoraihoz volt köthető (1.167 cég), míg az RTL-en csak fele ennyi (561) társaság jelent meg szponzorként. A támogatást alkalmazó tíz leggyakoribb cég közül kilenc az ipar-mezőgazdaság szektorból került ki (5. táblázat).

5. táblázat: A leggyakrabban előforduló támogató cégek (top 10)
Támogató cég Megjelenés esetszáma
Austrotherm Kft. 4.878
Baumit Kft. 3.941
Leier Hungaria Kft. 3.436
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 3.078
Szerelvénybolt Kft. 2.750
Murexin Kft. 2.623
Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Kft. 2.443
Penny Market Kft. 1.940
Ever & Ever Kft. 1.624
Velux Magyarország Kft. 1.621

A műsortámogatásban részt vevő cégek meghatározó többsége (1.393 cég, 73,9%) csupán egy televíziónál kötelezte el magát, ezzel szemben a Szerencsejáték Zrt. hét, a Marnevall Zrt. hat, míg a Porshe Hungaria Kereskedelmi Kft. négy televízió kínálatában is feltűnt.

13 hirdető egy órát is meghaladó műsoridő felett rendelkezett éves vetítésben, de közülük is kiemelkedett az Austrotherm Kft. (6:04:10 óra), a Leier Hungária Kft. (5:26:28 óra), a Baumit Kft. (4:55:10 óra) és a Murexin Kft. (4:19:20 óra).

A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám

A vizsgált periódusban 765 műsorcím mellett tűnt fel kereskedelmi üzenet, 23 műsorcím esetében ezret is meghaladó esetszámban. A támogatók figyelmének fókuszában 2023-ban is az időjárás-jelentés állt, hiszen a TV2 (35.546 db) és az RTL (6.537 db) prognózisaihoz kötődött a legtöbb támogatói aktivitás (6. táblázat).

6. táblázat: A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám (top 10)
Médiaszolgáltatás Műsorszám címe Támogatói üzenetek száma
TV2 Időjárás-jelentés 35.546
RTL Időjárás-jelentés 6.537
RTL Reggeli 6.486
TV2 Mokka 3.795
TV2 Több mint testőr 2.921
TV2 Szerencsekerék 2.800
DUNA TV Nyár 23 2.665
TV2 Sztárban sztár leszek! 2.638
TV2 Életmódi 2.480
DUNA TV Család-barát 2.194

A Duna Televízió legtöbb támogatói kontaktussal érintett produkciója a Nyár 23 magazin volt, amelyhez 2.665 kereskedelmi kommunikáció kapcsolódott. Az egy-egy hónapig szemlézett televíziók közül a Super TV Több mint testőr című műsorához társult a legtöbb (597 szpot) támogatói kommunikáció.

A támogatói üzenetben szereplő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása

A támogatói üzenetek kategorizálásakor a Nielsen Közönségmérés Kft. módszerét vettük alapul, azaz főszektor szintjén is besorolásra kerültek a szpotban szereplő termékek és szolgáltatások. Adataink szerint megőrizte vezető pozícióját az ipar/mezőgazdaság szektor (28.691 kontaktus) - köszönhetően az építőipari cégek és az építőipari kivitelezők kimagasló aktivitásának. Második helyre a szolgáltatás szektor képviselői kerültek (15.703 kontaktus), amelyen belül a vendéglátásban érdekelt vállalkozások aktivitása számított meghatározónak. A harmadik helyen az élelmiszer szektor végzett (15.532), közülük a legtöbbet invesztálók italokat és szeszes italokat propagáltak (2. ábra).

2. ábra: A támogatói üzenetben feltűnt termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása 2023-ban (Top10)

2. ábra: A támogatói üzenetben feltűnt termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása 2023-ban (Top10). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

7. táblázat: A támogatói üzenetben feltűnt termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása 2023-ban (Top10)
TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 4735
ÖLTÖZKÖDÉS-KIEGESZÍTŐK 4838
LAKÁSFELSZERELÉS 5435
KÖZLEKEDÉS 7029
GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK 11017
SZABADIDŐ 11150
KERESKEDELEM 12951
ÉLELMISZER 15532
SZOLGÁLTATÁS 15703
IPAR / MEZŐGAZDASÁG 28691

A támogatói szpotok megjelenésével kapcsolatban elmondható, hogy a vizsgálati minta állandó szereplői közül a Duna TV a legtöbb szponzori üzenetet (1.929) szerdán tette közzé (19,8%), míg az RTL-nél 4.987 kontaktussal (16,7%) a kedd, a TV2-nél pedig csütörtök (13.566 – 16,9%) bizonyult meghatározónak (3. ábra). A leglátványosabb eltérés a TV2 adásnapjai között rajzolódott ki: hétköznaponként lényegesen nagyobb támogatói jelenléttel lehetett számolni, mint hétvégenként.

3. ábra: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között

3. ábra: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

8. táblázat: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között
  TV2 RTL  Duna TV
hétfő 11740 3932 1471
kedd 13343 5011 1845
szerda 13519 4352 1903
csütörtök 13596 4510 1736
péntek 13272 4780 1790
szombat 8242 3938 1273
vasárnap 9046 3410 1266

A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai és műsorórái között

A legtöbb szponzori kommunikációt a reggeli-délelőtti idősávban mutatták be a televíziók. A 6-10 óra közötti (44.065 szpot), a 10-14 óra közötti időszak (27.903 szpot), illetve a 16-20 óra közötti sáv (30.070 szpot) kiemelkedő helyét a piacvezető csatornáknál a hétköznaponként jelentkező reggeli (Család barát, Reggeli, Mokka) szolgáltató magazinműsorokhoz, az időjárás-jelentésekhez és a tematikus magazinokhoz, valamint azok ismétléseihez társított kereskedelmi kommunikációk biztosították (4. ábra).

4. ábra: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása

4. ábra: A támogatói üzenetek  műsorórák szerinti megoszlása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

9. táblázat: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása
Óra Szpot
0-1 3088
1-2 1790
2-3 967
3-4 820
4-5 1349
5-6 2221
6-7 14118
7-8 13186
8-9 13286
9-10 3536
10-11 5580
11-12 10353
12-13 8757
13-14 3213
14-15 2979
15-16 3778
16-17 4938
17-18 11513
18-19 3826
19-20 9740
20-21 6870
21-22 6026
22-23 4010
23-24 2121

A támogatott műsorszámok műfaja

A 2023-ban vizsgált televíziós csatornák műsorkínálatában beazonosított támogatói kontaktusok az alábbi műfaji kategóriákhoz kötődtek (5. ábra):

5. ábra: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsorok műfaja szerint

5. ábra: Szponzorüzenetek  megoszlása a támogatott műsorok műfaja szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

10. táblázat: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsorok műfaja szerint
Műfaj Darab
dokumentum film 12
gyerekműsor 43
dokureality 198
magazin -  információs 224
magazin - kulturális 241
egyéb 455
magazin - hír 541
magazin- utazási 719
magazin - ismeretterjesztő 920
magazin - sport 1207
talent - show 1299
magazin - tudományos 1469
zenei műsor 1507
sportközvetítés 1660
sorozat - folytatásos 2137
érdekvédelmi riport 2315
magazin - gasztronómiai 3882
magazin - autós 3885
magazin - szolgáltató 5131
miniprogram 5714
film 6592
magazin - életmód 7779
játék, vetélkedő 8729
szórakoztató műsor 8742
magazin - szórakoztató 8814
reality 9231
magazin - reggeli információs 10316
időjárásjelentés 44301

A 2023-as adatokat összevetve a 2022-ben mértekkel kirajzolódik, hogy az időjárás-jelentések és a szórakoztató magazinműsorok jelentősen megnövelték részesedésüket (+4,7% illetve +4,2%) a szponzoráció területén, ezzel szemben a zenei műsorok (-3,43%) irányában kimutatható támogatói érdeklődés érezhetően mérséklődött.

Az időjárás-jelentést támogatta…

A támogató cégek szemében jelentősen felértékelődött az időjárás-jelentések fontossága 2023-ban. A teljes vizsgálati mintában összesen 44.295 támogatói üzenetet regisztráltunk az előrejelzések környezetében, ami a kereskedelmi közlemények 32,08 százalékát jelentette, vagyis minden harmadik szponzorációs üzenet időjárás-jelentéshez kapcsolódott. Az időjárás-jelentésekhez köthető támogatói szpotok többsége (80,53%) a TV2 műsorán jelent meg, öt és félszer annyi, mint az RTL azonos műsorainak környezetében.

11. táblázat: Az időjárás-jelentések környezetében közzétett támogatói üzenetek
csatorna időjárás-jelentések száma támogatói üzenetek száma száma mintanagyság egy adásra eső támogatói szpotok száma
TV2 2690 35671 2023 év 13,26
RTL  2382 6537 2023 év 2,74
Duna TV 2206 1484 2023 év 0,67
HirTV 327 386 2023. február 1,18
Viasat6 75 182 2023. október 2,43
Duna World 154 35 2023. április 0,23

Minden második időjárás-jelentéshez kapcsolt támogatói szereplés az ipar-mezőgazdaság szektorhoz kötődött, abszolút felülreprezentált volt a megjelenésük. (Igaz, a teljes mintában is vezető helyen végzett ez a szektor, de jóval alacsonyabb, 20,8 százalékos aránnyal.) A Nielsen besorolása alapján tovább szálazható az iparág, ennek alapján az építőipari (40,3%) és az építőipari kivitelezéshez (58,7%) tartozó hirdetések túlsúlya figyelhető meg. Előszeretettel jelentek meg az időjárás-jelentések környezetében az évszakokhoz illeszkedő élelmiszer (gyümölcslevek, jegeskávék) illetve gyógyhatású készítmény hirdetések is (vitaminok, testsúlycsökkentő termékek).

Díjak és nyeremények

A támogatás és a termékmegjelenítés határán helyezkedik el a díj- és nyereménytárgyak bemutatása, amikor rövid ismertetés céljából megjelenhet a díj vagy a nyeremény, azonban a reklám fogalmi kritériumai ekkor sem valósulhatnak meg. Éves összesítésben 22.342 díj- és nyereménybemutatást azonosítottunk be, ami a támogatói üzenetek 16,2 százalékát fedte le. A minta állandó szereplői közül a Duna TV 5.863 nyereményüzenete a feltárt szponzori kommunikáció 51,9 százalékának felelt meg, míg ugyanez az arány az RTL esetében (3.650 szpot) 12,2 százalékot, a TV2-nél pedig (12.048 szpot) 14,5 százalékot tett ki. Az egy-egy hónap erejéig vizsgált televíziók közül a legkiemelkedőbb eredményt az M5 érte el 284 díj- és nyereményüzenettel, amely az ott megjelenő támogatói szpotok 92,2 százalékát jelentette.

A díj- és nyereménytárgyról szóló üzeneteket 682 cég jegyezte, felajánlásaikat pedig közel ezer féle szpottal kommunikálták. A nyereményt bemutató hirdetések 64 műsorcímre irányultak, a legtöbb (2.265 illetve 2.575 szpot) az RTL Reggeli és a TV2 Mokka c. reggeli magazinjaihoz kapcsolódott. A Duna TV-nél a Család barát magazinhoz (2.080) kötődött a legtöbb nyereményüzenet.

A tíz legnagyobb, nyereményeket propagáló szponzori üzenet termékpalettája jóval szerteágazóbb volt, mint a szponzori üzeneteké (12. táblázat). Majdnem minden harmadik nyereménytárgy a szabadidő szektorból került ki (belépőjegyek, könyvek, társasjátékok), a második és harmadik helyen pedig fej-fej mellett az élelmiszer (pl.: édességek, ajándékcsomagok) és a gyógyhatású készítmények (pl.: kollagén csomagok, vitaminok, testsúlycsökkentő termékek) csoportja végzett, közel 15-15 százalékos részesedéssel.

12. táblázat: A leggyakrabban bemutatott díj- és nyereménytárgy üzenetek (top 10)
Szpot címe Cég neve Média-szolgáltató Megjelenés esetszáma
Aréna Retro Party 4 - belépőjegy nyeremény Globalevents.hu Duna World, TV2, RTL 587
Exilis vásárlási utalvány nyeremény Fit Life Europe Kft. Duna TV, Duna World 435
Ridikül magazin - féléves előfizetés Ridikül Magazin Kft. Duna TV, Duna World 435
Dia-Wellness ajándékcsomag - termékek + logó M-Gel Hungary Kft. TV2 370
Ostoros Családi Pincészet - borválogatás nyeremény Ostorosbor Feldolgozó, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Duna TV, TV2 340
TNT nagykoncert - belépőjegy nyeremény Globalevents.hu RTL, TV2 312
Power Fruit gyümölcsital-válogatás nyeremény R-Water Kft. TV2 288
Beatrice 45 koncert - belépőjegy nyeremény Globalevents.hu RTL, TV2 271
La Fiesta borválogatás nyeremény - üvegek Grape-Vine Kft. RTL, TV2 256
Háda vásárlási utalvány - modellek és logó Háda Kft. RTL, TV2 253

A támogatói megjelenés egy másik közkedvelt formája az ún. miniprogram. A miniprogramok legfőképpen informáló, edukációs célú műsorelemek, melyek célja, hogy valamilyen termék vagy szolgáltatás, esetleg termékkategória használatának a sajátosságait bemutassák, elmagyarázzák. Emellett léteznek ún. emocionális miniprogramok, amelyek valamilyen termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolt érzés megjelenítése érdekében készülnek. Végül miniprogramnak minősülnek a pollen- és hójelentések is. Mindegyik típusra egyaránt érvényes, hogy időtartamuk 60 másodperc körüli, és indirekt módon megjelenhet bennük a támogató cég/termék üzenete. A 2023-as időszakban 5.667 miniprogramot azonosítottunk be, ami nagyjából megegyezik a korábbi évben tapasztalttal (5.997 megjelenés). A húszféle miniprogram 77 százaléka a TV2 csatornáján került közzétételre (4.373 darab), ellenben versenytársánál, az RTL-nél egyáltalán nem tapasztaltuk ilyen megjelenést (13. táblázat):

13. táblázat: 2023-ban beazonosított miniprogramok (top 10)
Csatorna A miniprogram címe Esetszám
TV2 Házassági Vagyonjogi Szerződés 743
TV2 Magyar Turisztikai Szövetség 716
TV2 Magyarország Kormánya 705
RTL Három Jótündérek Munkában – Egy higgy magadban történet 677
TV2 Szerencsejáték Zrt. 510
TV2 Az energia kora 373
TV2 MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. 350
Hír TV Gazdálkodj most okosan 336
TV2 Telekom 296
TV2 MBVK – Magyar Bírósági Végrehajtó Kar 293

Összefoglalás

2023-ban tizenöt televízió 35.040 órányi műsoridejében összesen 138.065 szponzorüzenetet azonosítottunk be. A legnagyobb eléréssel rendelkező televíziók (TV2, RTL, Duna TV) 123.972 szpottal jelentkeztek, közülük a TV2 vonultatta fel a legtöbb támogatói üzenetet (82.758 szpot). A két országos kereskedelmi csatorna közötti eltérés az elmúlt évben tovább növekedett, a TV2 több mint két és félszer annyi támogatói üzenetet vonultatott fel, mint vetélytársa. A szponzori kommunikáció tekintetében a TV2 és a Duna TV növelni tudta a támogatói jelenlétet a korábbi évhez képest, míg az RTL esetében tovább folytatódott a csökkenés. Összegezve 2022-höz képest a három országos médiaszolgáltató 3,5 százalékkal tudta emelni a szponzorációs üzenetek számát. 2023-ban az időjárás-jelentésekhez kapcsolódó támogatói aktivitás számított kiemelkedőnek, a zsánert támogató márkák nagy része az ipar/mezőgazdaság szektorból került ki.