Hálózati struktúra feltérképezése

Általános tájékoztatás a Hatóság által a hálózati struktúra adatainak gyűjtésére vonatkozóan elrendelt adatszolgáltatásról

Az információs társadalom működésének alapja az, hogy az elektronikus hírközlési hálózatok ki tudják elégíteni az egyre növekvő adatforgalmi igényeket. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a nagysebességű szélessávú internet hozzáférés és ennek részeként a nagysebességű szélessávú infrastruktúra országos kiépítése és folyamatos fejlesztése. Ennek alapja a szélessávú lefedettség és ellátottság állapotának országos szinten történő azonosítása, melynek része a nyilvános elektronikus hírközlő hálózat csomópontjai és az azok közötti összeköttetések állapotának meghatározott időpont (2022. december 31.) szerinti felmérése, amely egyrészről a csomópontok és összeköttetések pontos földrajzi beazonosításából, valamint ezek technológiai-, fizikai- és kapacitásadatai megismeréséből áll. Ezen azonosítás alapján hozhatók meg azok a hírközléspolitikai döntések, amelyek szükségesek a nagysebességű elektronikus hírközlési hálózatok rendelkezésre állásának biztosításhoz és a szükséges állami beavatkozás mértékének, a fejlesztéspolitikai célkitűzéseknek a megállapításához.

Az elektronikus úton végzett felmérés során az NMHH feladatkörében eljárva a szolgáltatóktól a tulajdonukban, vagy használatukban lévő szélessávú gerinc-, illetve felhordó hálózatokra vonatkozóan kér adatot.

Az adatszolgáltatást a Hatóság által kiválasztott  nyilvános elektronikus hírközlési hálózattal rendelkező, vagy használó szolgáltatóknak kell teljesítenie az alábbi útmutató szerinti adatokat megadva: Felhasználói útmutató a hálózati struktúra feltérképezéssel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz.

A kötelezetteknek az adatszolgáltatást a Hatóság által az e célra rendelkezésre bocsájtott fájlok (Mintafájlok a hálózati struktúra feltérképezésével kapcsolatos adatszolgáltatáshoz) kitöltésével, majd a Hatóság Adatkapu rendszerén keresztül történő beküldésével (NMHH Adatkapu) kell teljesíteniük.

Az adatszolgáltatás feltöltése sikerességének feltétele, hogy a Szolgáltató az adatszolgáltatást tartalmazó fájl(ok) feltöltését követően általa elvégzett „EHAR ellenőrzés” során a rendszer ne jelezzen hibát.

Azoknak az NMHH által megkeresésre kerülő vállalkozásoknak, akik 2022. december 31-én nem volt Magyarország területén üzemelő szélessávú elektronikus hírközlési hálózat feletti rendelkezési, vagy használati joguk, nem kell adatot szolgáltatniuk, ha erről nyilatkozatot nyújtanak be a Hatósághoz.

Jelen ismertető tájékoztató jellegű, ahhoz joghatás nem fűződik. Az adatszolgáltatás részletes menetét és feltételeit a Szolgáltatóknak megküldésre kerülő hatósági döntés tartalmazza.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget elrendelő határozatban foglaltakkal kapcsolatos felvilágosítás, támogatás az alábbi elérhetőségen kérhető:

E-mail: hsf@nmhh.hu

Az adattáblák kitöltésével kapcsolatos segítség, illetve a feltöltéssel kapcsolatos informatikai támogatás az alábbi elérhetőségen kérhető:

E-mail: helpdesk-hsf@nmhh.hu