Gyakran felmerülő kérdések

EHO – Egységes Hírközlési Objektummodell

1. Lehet-e részleges adattal feltölteni a tervet? Vagy kötelező minden adat?

Az EHO kézikönyvben meghatározásra kerülnek a hírközlési hálózat elemeinek minimum és kötelező adattartalmainak és az objektumok kapcsolati szabályainak követelményei.
A Hír-Közmű (a továbbiakban: HK) rendszerbe csak olyan adattartalom, XML tölthető fel, amely minden tekintetben teljeskörű, azaz nemcsak az objektumok kötelező adatai kerülnek meghatározásra, hanem az objektumok egymáshoz való kapcsolatai és a kapcsolatok (illeszkedések, tartalmazások, stb.) szabályai is megfelelőek. Az objektumok szabályai az EHO kézikönyv 5.fejezetben kerülnek bemutatásra. Ilyen értelemben tehát nem lehet részleges adattal feltölteni a tervet.

2. Milyen esetekben lesz várhatóan EHO verzió emelés?

EHO verzió emelés olyan esetekben lesz, amikor változik az EHO. Itt például új objektumok, új jövőbeni technológiák bevezetésére kell gondolni. Az EHO módosítások az alábbiak lehetnek:

  • új altípus felvétele,
  • új paraméter felvétele,
  • paraméter értékkészlet bővítés.

Az EHO-t csak bővíteni lehet. Nem lehet meglévő típust, paramétert törölni vagy paraméter értéklistából lista elemet törölni.

3. Mi fog történni EHO-verzióváltás esetén?

A verzióváltás esetén új XSD, esetleg új XML minták készülnek, új ESZTER telepítővel (annak, aki használja) és az EHO kézikönyv is a változásnak megfelelően módosulni fog.
Az új XSD, új minta XML, és az aktualizált EHO kézikönyv előre közzé tételre kerül a https://nmhh.hu/eho oldalon. Az új ESZTER telepítő készlet (installer) pedig a https://nmhh.hu/eszter oldalon.

4. A tervet mindig csak a legmagasabb verziószámmal lehet beadni?

Az XML-ben az EHO verzió értéke mindig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által kiadott hatályos, legmagasabb EHO verziószáma kell, hogy legyen. Alacsonyabb verziószámmal a HK rendszer nem fogad be terv XML-t. Új EHO verzió kiadása mindig felülről kompatibilis módon történik, azaz a korábbi EHO verzió elemei, paraméterei és kapcsolatai nem kerülnek törlésre, csak bővítésre. Egy korábbi EHO verzióban, megfelelően elkészült terv esetében, elég csak az XML-ben az EHO verziószámot átírni a legmagasabb verzió számra és a Hír-közmű rendszer be fogja azt fogadni.

5. Van-e eltérés az adatkötelezőség között különböző eljárásokban?

Az EHO Adatkötelezőség táblázat 1.1.0-0 táblázat 1. munkalap O-T oszlopok tartalmazzák az eljárásonkénti értékadás kötelezőséget.

ESZTER – Egységes Szakági Tervezéstámogató Rendszer

1. Az új terveknél dokumentálni kell a meglévő hálózatot is?

Tervezés esetén meglévő hálózatot érintő részeknél, az érintett hordozó infrastruktúra elemeket kötelező feltölteni. Az építtető vagy annak megbízottja állítja össze az engedélyezési eljárásban beadandó .xml állományokat az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben [a továbbiakban: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet] meghatározottak szerinti formátumban, melyben minden kötelező adat megadása a sikeres validáció lefutásának feltétele.

2. Az ESZTER bármelyik AutoCad szoftverrel működik?

Nem. Az ESZTER mindig a legfrissebb AC MAP 3D eszközkészletű szoftverrel használható. Az AutoCad verziójának a beszerzése a felhasználó kötelezettsége, a legális szoftverhasználat előírásai mellett.

3. Miért nem találom a kérdésemre a választ a súgóban?

Ellenőrizze le, hogy megfelelő verzióban használja a súgó funkciót, mivel a böngészők gyakran mentik a korábbi előzményeket a gyorsabb működés biztosítása érdekében. Ezért fordulhat elő, hogy az ESZTER online súgó hiába került a weblapon frissítésre, a programban indított súgó nem a weben megtalálható legfrissebb verziót nyitja meg, hanem a böngésző memóriából egy régebbi változatot.

Hír-közmű

1. Miért van szükség a Hír-Közmű bevezetésére?

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 52. § (2) bekezdés j) pontja alapján az NMHH nyilvántartást vezet a tervezett, a meglévő, a bontott elektronikus hírközlő hálózatokról, az elektronikus hírközlési építményekről és kapcsolódó eszközökről. Az Eht. 182. § (3) bekezdés 39. pontja nevesíti, a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazást. Ehhez kapcsolódik továbbá az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/1972 irányelve. (Kódex 20. cikk (1) bekezdés Adatkérés a vállalkozásoktól.)
[megjegyzés: A közműnyilvántartásról szóló 19/1974. (Ép. Ért. 24.) ÉVM utasítás óta kötelező közműnyilvántartást vezetni. A szabályozás vonatkozásában jelenleg az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Kormány rendelet van hatályban.]

2. Megszűnik-e a HTMR rendszer a Hír-Közmű bevezetése után?

Nem. A rendszer a HTMR-től függetlenül fog működni. A Hír-közmű 1.0 elsősorban az elektronikus engedélyezési folyamatot segíti, melyet a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet ír elő. A HTMR rendszer kizárólag a SZIP projekt megvalósítására lett létrehozva.

3. Hogyan kell kezelni az elektromos oszlopokat a tervezés során?

Elektromos oszlopok elérhetősége még nem működő funkció.
A szolgáltatónak jelenleg ugyanúgy meg kell vásárolni az adatot, mint eddig és saját maga vagy megbízottja képez EHO azonosítót tervezésnél az engedélyezést megelőzően. Az építtető vagy annak megbízottja állítja össze az engedélyezési eljárásban beadandó .xml állományokat a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben meghatározottak szerinti formátumban, melyben minden kötelező adat megadása a sikeres validáció lefutásának feltétele.

4. Hogyan kell eljárni a bérelt hálózatok esetében?

A bérelt hálózatok esetében a szolgáltatóknak kell megegyezni a bérleti szerződésnél arról, hogy kinek lesz a feladata a bérelt infrastruktúra adatainak az EHO szerinti előállítása. Az engedélyezést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az építtető vagy annak megbízottja kezdeményezheti.

5. Mivel lehet Geopdf-et előállítani?

Piacon megtalálható szoftverekkel (pl.: ArcGIS), illetve nyíltforráskódú szoftverekkel (pl.: QGIS) egyaránt.

6. Hogyan képezzük az objektum azonosítókat?

Az EHO objektum azonosító két részből tevődik össze. Az első 10 karakter az Adatkapuból kapott tervazonosító, az utána következő maximum 8 karakter azonosítót a tervezés során kell megadni. ESZTER használata esetében ez automatikusan történik. Minden EHO azonosító országosan egyedi, és az objektum teljes életciklusában változatlan marad.

7. Új EHO verzió kiadásánál mi történik a már megkezdett, de még be nem fejezett tervekkel?

Az EHO-t csak bővíteni lehet. Ha a tervező a meglévő verzió objektumaival meg tudja tervezni a hálózatot, akkor az új verzió esetén is le fog tudni futni a validáció. De ez esetben figyelni kell arra, hogy a beadandó tervben már az új EHO verziószám jelenjen meg. (Tehát át kell írni az XML-ben az eho_verzió számát az aktuálisra.) A verzióváltással bekerülő új objektumok nem lesznek akadályai a feltöltésnek, hiszen azokat még nem is használta fel.

8. Hogyan kezeli a rendszer az ingatlan-nyilvántartási térképi hibákat?

A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba megállapítása esetén az ingatlanügyi hatóság az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, illetve a hozzá tartozó területi adatokat hivatalból vonatkozó jogszabály alapján kijavíthatja. A HK a mindenkor érvényes legfrissebb állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist használja.

9. Meglévő infrastruktúra elemeket milyen azonosítóval kell ellátni?

A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás része a Hír-Közmű rendszernek. A Hír-Közmű (HK) tágabb jelentésű fogalom.

A tervben felhasznált meglévő hírközlési elemek esetében – ha még korábban nem szerepeltek az adatbázisban –, akkor új EHO azonosítót kell adni. Ha a meglévő infrastruktúra már benne van a rendszerben, tehát rendelkezik EHO azonosítóval, akkor azt kell használni.

10. Ideiglenes antennatartó szerkezetekkel kapcsolatos bejelentés

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. §-a szerinti – 90 napra ideiglenesen elhelyezhető antennatartó szerkezetek – bejelentésének módja, az ügyintézés menete a Hír-közmű rendszer bevezetése után nem változik.

A továbbiakban is a Rendelet jelenleg hatályos 3. melléklete „1.2.5. A 22. § szerinti előzetes bejelentéshez szükséges telepítési terv”-ben előírt mellékletek nyilatkozattételi űrlaphoz történő csatolásával lehetséges megtenni a bejelentést, a telepítést megelőző az elhelyezés előtt legalább 15 nappal.