Internetes közönségmérési adatok (2023. I. negyedév)

Közzétéve: 2023. május 2.

Az online médiumok piaca – a többi platformhoz hasonlóan – igényli az auditálást, a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valuta” létrehozását. Az internet különbözik a televíziós és a rádiós piactól a tekintetben, hogy a tartalomszolgáltatók ismerik a saját podcast-juk, weblapjuk, streaming szolgáltatásuk látogatottsági adatait, mivel ezek a statisztikák a szerverekből kiolvashatók. A reklámértékesítés önbevallás alapján történő elszámolása azonban a vásárlók számára nem nyújt teljes biztonságot. Ennek köszönhetően viszonylag hamar kezdeményezték az internetes tartalmak auditálását, amelyet jelenleg az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) megbízásából a Gemius Hungary Kft. folytat [korábban ezen tevékenységért a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) volt felelős]. Ennek a mérésnek ugyanaz a funkciója, mint a televíziók esetében a Nielsen Közönségmérés Kft. vagy a rádióknál a Kantar Hoffmann–M-Meter konzorcium által folytatott adatfelvételeknek. Az EDME felelős a magyar internetes tartalmak mindenki által elfogadott és használt médiafogyasztási mérőszámainak és adatainak előállításáért. Jelen riport az EDME méréseinek eredményeit igyekszik bemutatni, továbbá megpróbál képet adni a magyar piac trendjeiről és jellegzetességeiről.

A DKT felelős a magyar internetes tartalmak mindenki által elfogadott és használt médiafogyasztási mérőszámainak és adatainak előállításáért. Jelen riport a DKT mérések eredményeit igyekszik bemutatni, továbbá megpróbál képet adni a magyar piac trendjeiről és jellegzetességeiről.

Egységes Digitális Mérésért Egyesület

Az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) egy auditálást végző piaci szerv, melynek célja a magyarországi online médiafelületek látogatottságának mérésére és kiértékelésére szolgáló egységes, hiteles, transzparens, a piaci szereplők részére használható adatfelvétel kiválasztása és fejlesztése, illetve az eredmények egységes használatának elősegítése. Együttműködő partnerének, a Gemius-nak szolgáltatása a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.

Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő alapján.

 • Médiatípus: PC (otthoni és munkahelyi), mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
 • Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
 • Idő: részletesebben vizsgálhatók a közönség demográfiai adatai és tetszőlegesen elemezhetők az időszakok.

A forgalom- és közönségmérés során mérőkóddal figyelik az összes olyan hazai tartalmat, amelynek előállítója megrendeli a szolgáltatást. Körülbelül hétszáz magyar tartalomról rendelkeznek információkkal. Szerződés hiányában több népszerű hazai weboldal nem szerepel az elemzésben, mint például a gov.hu vagy az ncore.cc, míg a külföldi oldalak egyáltalán nem részei az analízisnek (pl. facebook.com, youtube.com).

Egy kb. 9000 fős PC-s panel mintán mérőkód nélkül, szoftveresen mérik az internetes fogyasztást. E körbe beletartoznak a nagy látogatottságú külföldi tartalmak, azon magyar oldalak, amelyek nem állnak szerződésben a kutató céggel, valamint a vállalati, kereskedelmi tartalmak is – ezek az adatok azonban a hazai piac védelme érdekében nem publikusak. Mobiltelefonon és tableten nincs panelkutatás, ezeken az eszközökön csak az auditált tartalmakat vizsgálják. Az internetes fogyasztás csak PC-re teljes.

Tematikus csoportosítások – tíz különböző csoportot határoz meg az EDME:

 1. magazin
 2. híroldal
 3. szórakozás
 4. közhasznú/információ/linkgyűjtemény
 5. közösségi média
 6. e-kereskedelem
 7. levelező
 8. keresők
 9. felnőtt tartalom
 10. egyéb

A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát, de ez nem kötelező.

Mérőszámok

Mivel az elemzés számos, az internetes közönségmérés során használt fogalmat tartalmaz, célszerű ezen kifejezéseket egyértelműsíteni. Az alábbiakban a tanulmányban alkalmazott mérőszámok kerülnek bemutatásra.

 • Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
 • Átlagos napi Real users: a vizsgált időszakban a napi belföldi internetezők átlaga
 • Reach: az adott tartalom elérése a vizsgált célcsoporton belül – százalékos értékben kifejezve
 • Átlagos napi Reach: a vizsgált időszakban a napi Reach-ek átlaga
 • ATS (average time spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
 • Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
 • Views/Real user: a Real user átlagos Views száma
 • Eltöltött idő/View: egy View során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
 • Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
 • Visit/Real user: a Real user Visit-jeinek átlagos száma
 • Eltöltött idő/Visit: egy Visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
 • Views composition: a vizsgált tartalom közönségének megoszlása demográfiai (vagy más) jellemzők szerint a Views tükrében

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében

A Real user olyan belföldi internetező, aki meglátogatott Magyarországról bármilyen, az EDME által mért hazai internetes tartalmat. Összesen 6.408.252 Real user-t ért el az internet Magyarországon 2023 első negyedévében, vagyis a 15 évnél idősebbek több, mint háromnegyedét.

Kördiagram. Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Internetező/nem internetezőArány
Internetező 77,41%
Nem internetező 22,59%

Tematikus tartalmak látogatottsága

Mind a Real users, mind az oldalakon eltöltött átlagos idő (ATS – órában, percben és másodpercben) a negyedév havi átlagát mutatja. A legtöbb felhasználót a magazinok érték el január eleje és március vége között, a leghosszabb időt azonban a híroldalakon töltötték az emberek. A legrövidebb ideig a kereső, a felnőtt tartalom, a levelező és a közhasznú/információ/linkgyűjtemény kategóriákba sorolt weboldalakat nézték a felhasználók. A kevésbé népszerű csoportok színes nemzetközi tartalommal bírnak, amelyek nincsenek benne a statisztikában, csak az EDME-vel szerződésben álló weboldalak

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Tematika Egyedi felhasználók (real users) ATS [óra:perc]
Magazin 5666417 1:52:18
Híroldal 5606124 3:42:41
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 4085191 0:29:05
E-kereskedelem 4065539 1:00:22
Szórakozás 3639519 2:27:25
Közösségi média 3333927 1:44:44
Egyéb 2024405 0:10:32
Levelező 1070456 0:59:28
Felnőtt tartalom 349089 0:41:04
Keresők 62197 0:03:52

Tematikus tartalmak látogatottsága otthon és a munkahelyen

Összesen 5.281.628 ember használt mobil eszközt (telefont vagy tabletet), 4.535.464 PC-t otthonról és 1.917.328-en munkahelyről a három hónap során. A százalékos értékek (Reach) azt mutatják be, hogy a különböző eszközök felhasználóinak mekkora része érte el az egyes tematikus kategóriákat. Megállapíthatjuk, hogy elsősorban mobilon keresztül fogyasztanak tartalmakat az internetezők. Az otthoni és a munkahelyi böngészés között jelentős különbségek rajzolódnak ki a híroldal, az e-kereskedelem, a közösségi média, a szórakozás és a felnőtt tartalmak esetében.

Oszlopdiagram. Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Tematika Mobil Otthoni PC Munkahelyi PC
Magazin 98,60% 83,49% 82,71%
Híroldal 98,84% 76,64% 86,60%
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 79,97% 57,56% 59,11%
E-kereskedelem 78,48% 60,25% 53,44%
Szórakozás 78,38% 47,89% 29,65%
Közösségi média 74,88% 41,01% 22,12%
Egyéb 49,31% 27,40% 35,16%
Levelező 16,43% 17,97% 12,23%
Felnőtt tartalom 7,65% 6,48% 1,18%
Keresők 0,25% 2,90% 1,76%

Tematikus tartalmak látogatottsága hétköznap és hétvégén

A forgalmi adatok alapján egy átlagos hétköznap többen látogatnak híroldalakat és e-kereskedelemi weboldalakat, mint hétvégén. Ezzel ellentétben a közösségi média és a szórakozás kategóriájába eső weboldalak látogatása szombaton és vasárnap népszerűbb.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Tematika Hétköznap Hétvége
Híroldal       2 899 764       2 740 180
Magazin       2 611 558       2 599 520
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény         956 116         922 056
E-kereskedelem         849 606         789 407
Közösségi média         528 865         609 217
Szórakozás         511 041         537 099
Levelező         392 747         291 655
Egyéb         173 907         125 291
Felnőtt tartalom           40 938           40 422
Keresők             2 668             2 043

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal

A negyedév aggregált adatai alapján felállított sorrend szerint a legnépszerűbb oldal több mint 4,6 millió belföldi internetezőt ért el, ami a hazai netezők 71,4 százalékának felel meg. A weboldalak neve után szereplő nyíl és szám a megelőző negyedévhez képest bekövetkezett eltérést jeleníti meg. Abban az esetben, ha a nyíl felfelé mutat, a weboldal előrébb került a ranglistán három hónap alatt.

A magyarországi Top10 weboldal elérése a negyedév során

Diagram. A magyarországi Top 10 weboldal elérése 2023. I. negyedévében. Az ábrázolt adatokat a kép alatti táblázat tartalmazza.

A magyarországi Top10 weboldal elérése 2023. I. negyedévében (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve Real users Reach
24.hu  4 674 932 71,4%
blikk.hu  4 570 824 69,8%
origo.hu  4 501 056 68,7%
index.hu (↑1) 4 449 240 67,9%
femina.hu (↓1) 4 284 272 65,4%
mindmegette.hu  3 845 740 58,7%
nlc.hu  3 803 376 58,1%
ripost.hu (↑1) 3 710 012 56,6%
nosalty.hu (↓1) 3 668 396 56,0%
borsonline.hu (↑3) 3 643 100 55,6%

Vannak olyan oldalak, amelyeknél az átlagos napi elérés viszonylag alacsony (pl.: nosalty.hu), mégis bekerültek a toplistába. A hírportálokat, magazinokat napi rendszerességgel többen nézik, mint a blogokat, receptoldalakat, online piactereket, azonban ha hosszabb időtávot vizsgálunk, akkor az utóbbiak is sok egyedi felhasználót képesek vonzani.

A magyarországi tíz leglátogatottabb weboldal az átlagos napi Reach tükrében

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2023. I. negyedévében az átlagos napi Reach alapján. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2023. I. negyedévében az átlagos napi Reach alapján (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve Átlagos napi real users Átlagos napi reach
24.hu  764 583 11,8%
blikk.hu  901 862 13,9%
origo.hu  842 978 13,0%
index.hu (↑1) 839 691 12,9%
femina.hu (↓1) 470 285 7,3%
mindmegette.hu  275 779 4,3%
nlc.hu  435 134 6,7%
ripost.hu (↑1) 363 681 5,6%
nosalty.hu (↓1) 260 768 4,0%
borsonline.hu (↑3) 390 255 6,0%

Az átlagosan eltöltött idő (ATS) a havi átlagot jeleníti meg: ebbe beleszámít az is, aki egész hónap alatt csak egyszer kattintott rá véletlenül egy hírre, de az is, aki napi rendszerességgel látogatta a különböző portálokat. Érdekesség, hogy az index.hu közönsége sokkal több időt töltött el az oldalon, mint bármely más, akár több internetezőt elérő weboldal.

A magyarországi Top10 weboldal az oldalon átlagosan eltöltött idő tükrében (ATS)

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2023. I. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő tükrében (ATS). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2023. I. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő (ATS) alapján (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve ATS (óra:perc:másodperc)
24.hu  0:26:06
blikk.hu  0:23:29
origo.hu  0:33:08
index.hu (↑1) 1:03:43
femina.hu (↓1) 0:10:17
mindmegette.hu  0:10:35
nlc.hu  0:11:37
ripost.hu (↑1) 0:07:02
nosalty.hu (↓1) 0:10:08
borsonline.hu (↑3) 0:09:30

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal demográfiai profilja

Különbségek figyelhetők meg a legtöbb internetezőt elérő weboldalak közti sorrendben a demográfiai jellemzők alapján. A top tíz weboldal más népszerűségnek örvend a két nem, a korosztályok és a különböző iskolai végzettségűek körében. A sorrend felállításának alapja a három hónap során elért látogatók száma.

A top tíz weboldal népszerűsége a két nem tagjai körében (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Férfi
1 24.hu  blikk.hu (↑1)
2 index.hu  femina.hu (↓1)
3 origo.hu  24.hu 
4 blikk.hu  origo.hu (↑1)
5 femina.hu  mindmegette.hu (↓1)
6 telex.hu (↑1) index.hu (↑1)
7 portfolio.hu (↓1) nosalty.hu (↓1)
8 jofogas.hu (↑2) nlc.hu 
9 ripost.hu (↑3) hazipatika.com (↑1)
10 vezess.hu (↑3) ripost.hu (↓1)
A top tíz weboldal az egyes generációs csoportokban (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Helyezés 15-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-90
1 blikk.hu (↑1) 24.hu  24.hu  blikk.hu (↑3) blikk.hu (↑1) origo.hu (↑3)
2 24.hu (↓1) index.hu  index.hu (↑2) 24.hu (↓1) 24.hu (↓1) blikk.hu 
3 origo.hu (↑1) blikk.hu  blikk.hu  origo.hu  origo.hu  24.hu (↓2)
4 index.hu (↓1) origo.hu  origo.hu (↑1) index.hu (↑1) femina.hu  femina.hu (↓1)
5 femina.hu  femina.hu  femina.hu (↓3) femina.hu (↓3) index.hu  index.hu 
6 mindmegette.hu (↑1) mindmegette.hu (↑1) mindmegette.hu  nlc.hu (↑1) ripost.hu (↑1) hazipatika.com (↑3)
7 videa.hu (↑2) nlc.hu (↓1) nlc.hu (↑1) mindmegette.hu (↓1) borsonline.hu (↑2) ripost.hu (↑1)
8 nlc.hu (↓2) telex.hu  nosalty.hu (↓1) ripost.hu (↑1) nlc.hu (↑2) kiskegyed.hu (↑5)
9 nosalty.hu (↓1) ripost.hu (↑1) telex.hu  hazipatika.com (↑4) hazipatika.com (↑6) borsonline.hu (↑3)
10 jofogas.hu (↑6) nosalty.hu (↓1) ripost.hu (↑2) borsonline.hu (↑2) mindmegette.hu (↓2) nlc.hu 
A top tíz weboldal legmagasabb iskolai végzettség szerint (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Helyezés Max. 8 általános Szakközépiskola Gimnázium Felsőfok
1 24.hu  blikk.hu (↑1) 24.hu  24.hu 
2 blikk.hu  24.hu (↓1) blikk.hu  index.hu 
3 origo.hu  origo.hu  origo.hu  blikk.hu (↑2)
4 index.hu  index.hu (↑1) index.hu (↑1) origo.hu 
5 femina.hu  femina.hu (↓1) femina.hu (↓1) femina.hu (↓2)
6 mindmegette.hu  ripost.hu (↑3) mindmegette.hu  telex.hu 
7 nlc.hu  borsonline.hu (↑3) nlc.hu mindmegette.hu 
8 nosalty.hu  mindmegette.hu (↓2) ripost.hu (↑1) nlc.hu (↑1)
9 ripost.hu  nlc.hu (↓1) nosalty.hu (↓1) hazipatika.com (↑4)
10 borsonline.hu  hazipatika.com (↑5) borsonline.hu (↑1) nosalty.hu 

Az öt legtöbb internetezőt elérő oldalak keresztfogyasztása

Az alábbiakban a teljes internetező népesség körében öt legtöbb internetezőt elérő weboldal keresztfogyasztását mutatjuk be. A százalékos értékek arra utalnak, hogy az adott oldal látogatóinak hány százaléka kereste fel a negyedév során a többi oldalt.

24.hu

Sugárdiagram. A 24.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A 24.hu webhely keresztfogyasztása (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
blikk.hu 88,0%
origo.hu 85,8%
index.hu 84,8%
femina.hu 81,5%

Blikk.hu

Sugárdiagram. A blikk.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A blikk.hu webhely keresztfogyasztása (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 90,0%
origo.hu 87,3%
index.hu 85,5%
femina.hu 84,3%

Origo.hu

Sugárdiagram. Az origo.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az origo.hu webhely keresztfogyasztása (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 89,1%
blikk.hu 88,6%
index.hu 85,6%
femina.hu 83,1%

Index.hu

Sugárdiagram. Az index.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az index.hu webhely keresztfogyasztása (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 89,1%
blikk.hu 87,8%
origo.hu 86,6%
femina.hu 81,4%

Femina.hu

Sugárdiagram. A femina.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A femina.hu webhely keresztfogyasztása (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 88,9%
blikk.hu 90,0%
origo.hu 87,3%
index.hu 84,5%

A tíz leglátogatottabb oldal

A Visits mutató a látogatások számára utal, vagyis arra, hogy a negyedév során hányszor léptek fel az adott oldalra és böngésztek rajta 30 percnél rövidebb ideig. Ha valaki 30 percnél több időt tölt egyhuzamban az adott oldalon, akkor az két látogatásnak számít. A Visits/Real user azt mutatja meg, hogy egy olyan felhasználó, aki a három hónap során legalább egyszer meglátogatta a weboldalt, átlagosan hányszor tette ezt meg. Egyes tartalmak a gyakran visszatérő internetezők révén érik el a magas látogatószámot (pl.: index.hu, origo.hu). A weboldalak után feltüntetett érték a megelőző negyedévhez képest bekövetkezett sorrendiségi változást jelzi.

Oszlopdiagram. A tíz leglátogatottabb oldal a Visits/Real user tükrében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A tíz leglátogatottabb weboldal látogatás és látogatás/real user alapján (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Látogatások (Visits) Látogatások (visits)/real user
1 index.hu  151 373 814 34,0
2 origo.hu  116 429 635 25,9
3 blikk.hu  114 148 867 25,0
4 24.hu  101 489 801 21,7
5 telex.hu  80 674 910 23,2
6 idokep.hu (↑4) 66 877 467 26,0
7 startlap.hu  63 017 430 24,3
8 portfolio.hu (↓2) 55 787 347 17,5
9 femina.hu (↓1) 51 441 247 12,0
10 nlc.hu (↓1) 48 717 328 12,8

Bizonyos oldalaknál (pl.: index.hu, startlap.hu, telex.hu) egy átlagos Visit hosszúnak számít, ami az oldalon történő tartós böngészéssel magyarázható. Máshol ellenben rövidnek (pl.: femina.hu, nlc.hu), ami azt jelenti, hogy ezekre az oldalakra jellemzően csupán egy hír, egy cikk elolvasására érkeznek a látogatók.

A tíz leglátogatottabb weboldal a látogatások során eltöltött idő tükrében (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Eltöltött idő/látogatás (óra:perc:mp)
1 index.hu  0:04:17
2 origo.hu  0:02:59
3 blikk.hu  0:02:18
4 24.hu  0:02:51
5 telex.hu  0:03:56
6 idokep.hu (↑4) 0:02:19
7 startlap.hu  0:04:01
8 portfolio.hu (↓2) 0:03:32
9 femina.hu (↓1) 0:01:55
10 nlc.hu (↓1) 0:02:00

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal

A Views érték a kontaktusok számát mutatja meg a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása). A legtöbb weboldal a kontaktusok számát úgy éri el, hogy sok felhasználó kevés oldalletöltést hajt végre (pl.: 24.hu, blikk.hu, telex.hu).

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal a Views/Real user tükrében (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Views Views/Real user
1 index.hu 505 877 937 114
2 origo.hu 392 266 169 87
3 hasznaltauto.hu 328 742 061 141
4 jofogas.hu 260 930 918 83
5 blikk.hu 219 839 995 48
6 24.hu 196 283 154 42
7 telex.hu 181 389 707 52
8 portfolio.hu 172 233 882 54
9 ingatlan.com 161 443 591 74
10 idokep.hu 160 523 984 62

Az ATS paraméter órában, percben és másodpercben fejezi ki, hogy egy átlagos látogató mennyi időt töltött el az adott oldalon a negyedév során, az Eltöltött idő/View pedig azt, hogy egy View (megnyitott oldalon tartózkodás) átlagosan mennyi ideig tartott (óra, perc és másodperc). Híroldalaknál például, ahol hosszabb cikkeket közölnek, egy átlagos View hosszabb, akár másfél perces is lehet.

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal az Eltöltött Idő/View tükrében (EDME-Gemius 15+ belföld – 2023. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Átlagosan eltöltött idő (ATS, ó:p:mp) Eltöltött idő/oldalletöltés (ó:p:mp)
1 index.hu 2:25:49 0:01:17
2 origo.hu 1:17:02 0:00:53
3 hasznaltauto.hu 1:39:54 0:00:43
4 jofogas.hu 0:57:14 0:00:41
5 blikk.hu 0:57:25 0:01:12
6 24.hu 1:01:58 0:01:29
7 telex.hu 1:31:19 0:01:45
8 portfolio.hu 1:01:55 0:01:09
9 ingatlan.com 0:54:32 0:00:44
10 idokep.hu 1:00:29 0:00:58

A 24.hu, az index.hu és az origo.hu hírportálok Real users számának alakulása

Az alábbi idősoros ábra a három hírportál látogatottságát mutatja be napi szinten a negyedév során. Visszatérő mélypontoknak nevezhetők a hétvégék, amikor kevesebbet interneteznek a felhasználók. A kicsúcsosodó értékek egy-egy nagyobb olvasóközönséget az oldalra csábító hírt jelenítenek meg. Januárban több kisebb esemény is érdeklődést váltott ki az olvasókból, mint például az Erasmus+-szal kapcsolatos változások az alapítványi egyetemek körében, az orosz-ukrán háborúval összefüggő fejlemények vagy éppen az Oroszországgal kötött gázszerződések. Emellett még a február 6-án kezdődött törökországi földrengések, illetve a kínai állammal folytatott diplomáciai események – mint Orbán Viktor közös vacsorája a vezető kínai diplomatával – váltottak ki kisebb-nagyobb emelkedést a három híroldal olvasói körében.