EU-n belüli hívásokhoz kapcsolódó szabályozás

Ha az  EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató megítélése szerint a 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott felső határértékek alkalmazása jelentősen befolyásolná a  belföldi hírközlési szolgáltatási díjainak fenntartására vonatkozó képességét, akkor az említett felső határértékektől való eltérés engedélyezése iránt kérelmet nyújthat be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez.

Ezen kérelmet a kiskereskedelmi barangolási többletdíj alkalmazásának, valamint az Európai Unión belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésének részletes szabályairól szóló 6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint, a legfrissebb „Updated BEREC Guidelines on Intra-EU communications”, magyar nyelven „A BEREC aktuális Iránymutatása az  EU-n belüli hírközlési szolgáltatásokról” című dokumentum 2. számú mellékletében (Annex 2 – Template for derogation) szereplő Excel-táblázat felhasználásával kell benyújtani.

Fenti iránymutatás az alábbi linken érhető el:

BEREC, Regulatory best practices – Guidelines