Digitális átállás az otthoni telefonálásban

Mit tehet a vezetékes telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizető, ha a szolgáltató digitális hálózatfejlesztéssel járó munkálatokról értesíti, illetve ezzel egyidejűleg új szerződés megkötésére, vagy az érvényes szerződés módosítására tesz ajánlatot?

Közzétéve: 2016. június 27.

I. Mit jelent a digitális telefonos átállás?

A digitális átállás során a hírközlésben korábban alkalmazott analóg technológiát az Internet Protokoll (IP) technológia váltja fel, ami a hírközlési szolgáltatások minőségének jelentős javulását eredményezi.

A hírközlési hálózatokat az ország teljes területén alkalmassá kell tenni a digitális jeltovábbításra. A folyamat régiónként, meghatározott ütemezés szerint, 2016. december 31-ig lezajlik. Mindez a vezetékes telefonálást is érinti. A digitális telefonos átállás érdekében az ún. egyetemes szolgáltatók – mindenekelőtt a Magyar Telekom – részéről jelentős hálózatfejlesztésre kerül sor, ami az előfizetők széles körét érinti.

II. Honnan szerezhet az előfizető megfelelő tájékoztatást az átállásról?

A szolgáltatónak az érintett előfizetőket előzetesen értesítenie kell a tervezett munkálatokról. Ez történhet írásban, postai vagy elektronikus levél útján, illetve telefonon, esetleg személyes felkereséssel. Az értesítés tartalmazza a tervezett műszaki intézkedést, a konkrét munkálatokat, valamint azok elvégzésének pontos idejét; a tájékoztatásnak arra is ki kell térnie, hogy a technológiaváltás milyen kihatással lehet a lakásban igénybevett vezetékes telefonszolgáltatáshoz kapcsolódóan esetlegesen működtetett egyéb berendezésekre (pl. távfelügyelet, riasztó, fax, stb.).

Mire érdemes figyelemmel lenni?

  • A szolgáltatótól érkezett leveleket célszerű alaposan elolvasni, hiszen a számlalevelekkel együtt is érkezhetnek szolgáltatói tájékoztatások.
  • Ha a szolgáltatóval való kapcsolattartásra az e-mailes formát választottuk, érdemes a levélfiókunkat rendszeresen ellenőrizni, hiszen a szolgáltatótól érkezett levelek levélszemetek, spam-ek közé kerülhetnek.
  • Az értesítést követően érdemes tájékozódni szolgáltatónál a várható munkálatokról.
  • Érdemes a szolgáltató internetes oldalán időről időre áttekinteni az aktuális információkat. Az érintett szolgáltató telefonos ügyfélszolgálat menüjében is elérhetők részletes információk a digitális átállásról.

III. Mivel jár az átállás az előfizető számára?

Sok esetben a fejlesztéssel járó munkákra mindössze a szolgáltató hálózatában (utcai elosztó, kábelek) kerül sor, és ebből az előfizető mindössze a szolgáltatás pár perces átmeneti kimaradását érzékeli.

Más esetben mindössze arra lehet szükség, hogy az előfizetőnek a szolgáltató tájékoztatása alapján a telefonkészülékhez tartozó vezetéket a korábban használt kapcsolódási pontból (telefon aljzat, egy régebbi távközlési doboz, stb.) át kell csatlakoztatnia a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott vagy felszerelt IP végződtetési eszközbe (router), amely elektromos árammal működik.

Az esetek egy részében a munkálatokat részben csak az előfizető lakásán lehet elvégezni. A vonatkozó szabályozás értelmében az előfizetőnek a szolgáltatóval – annak munkatársával – együtt kell működnie. A helyszíni szerelés a szolgáltatás átmeneti, az esetek többségében fél óráig sem tartó kiesésével és más esetleges kellemetlenséggel járhat, de csak így tudjuk továbbra is igénybe venni a szolgáltatást.

Mire érdemes figyelemmel lenni?

Amennyiben az előfizető a hálózatfejlesztés, illetve az azzal járó szerelés során nem működik együtt a szolgáltatóval (pl. nem engedi be a szerelőt) és emiatt a fejlesztés nem biztosítható, a szolgáltató az előfizetői szerződést 60 napos határidővel írásban felmondja. Emiatt az előfizető a szolgáltatótól kártérítést, jóváírást nem követelhet. A felmondásra a határozott időre kötött szerződések esetében is sor kerülhet, ilyen esetben azonban a szolgáltató nem követelheti a határozott idős konstrukcióból fakadó kedvezmények megtérítését az előfizetőtől.

  • A szerelés végén érdemes a kivitelező szerelővel közösen ellenőrizni, hogy a telefon megfelelően működik a beszerelt új technológián, és csak ezután aláírni a munkalapot. Ha az átcsatlakoztatás nem jár helyszíni szereléssel, de utána a készülék nem működik, a hibát be kell jelenteni a szolgáltatónak, és kérni kell a készülék helyszíni beüzemelését.
  • Mint minden technológiaváltáskor, a digitális átállás esetében is előfordulhat, hogy az új platformon a telefonszolgáltatással összekapcsolt eszköz, illetve az ilyen eszközzel igénybe vett szolgáltatás (pl. távfelügyeleti rendszer) nem, vagy nem a korábban megszokott módon működik. A váratlan meglepetés elkerülése céljából érdemes lehet előzetesen tájékozódni az ilyen eszközök gyártójánál, forgalmazójánál illetve telepítőjénél, és indokolt esetben gondoskodni ezek korszerűsítéséről, cseréjéről.

IV. Új szerződéskötések, új díjcsomagok felkínálása az átállás során

Az átállás önmagában nem jár az egyedi előfizetői szerződés módosításával.

Előfordulhat, hogy amennyiben a szolgáltató alkalmazottai, illetve megbízottai személyesen, vagy telefonon keresik meg az előfizetőket, ennek során – a technológiaváltás mellett –felajánlják további szolgáltatások igénybevételét, a más díjcsomagra váltást, esetleg új, határozott idejű szerződés megkötését. Mivel az ilyen ajánlatok elfogadása megrendelésnek minősül és szerződéskötést, vagy a meglévő szerződés módosítását eredményezi, körültekintően kell eljárnunk.

Mire érdemes figyelemmel lenni?

  • A díjcsomagok feltételei csak akkor változnak, ha a fejlesztési munkálatokkal egyidejűleg díjcsomagváltás, új szolgáltatás megrendelése mellett döntünk.
  • Érdemes előzetesen széles körben tájékozódni arról, hogy milyen szolgáltatások vehetők igénybe a szolgáltatónál, illetve egyébként az előfizető lakóhelyén.
  • Fontos tudni, hogy amennyiben az előfizető nem elégedett az így igénybe vett további szolgáltatással, a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül, és hátrányos következmények nélkül (felmondással, illetve elállással) megszüntetheti az ezekre kötött szerződéseket, ha azok üzlethelyiségen kívül, illetve távollevők között (pl. elektronikus úton, telefonon) kerültek megkötésre.