Megszűnnek a roamingdíjak – mit jelent ez a gyakorlatban?

Közzétéve: 2017. június 6.

1. Mikortól változnak a szabályok?

Június 15-től. Az Európai Bizottság a méltányos használatról és a roamingdíjak eltörlésének fenntarthatóságáról szóló végrehajtási rendelete január 6-án lépett életbe, ennek értelmében június 15-től kivezetik a kiskereskedelmi roamingtöbbletdíjakat.

2. Milyen alapvető változások jönnek, ha külföldről hívunk valakit, illetve ha külföldön hívnak minket?

Az általános szabály szerint a szolgáltatók a szabályozott roamingszolgáltatások után nem számíthatnak fel magasabb árat annál az árnál, amelyet az ügyfelek akkor fizetnének, ha az adott szolgáltatásokat belföldön vennék igénybe. A belföldi kiskereskedelmi árakat illetően ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatók eltérő árakat számíthatnak fel a hívó fél hálózatába irányuló (hálózaton belüli), illetve a nem a hívó fél hálózatába irányuló (hálózaton kívüli) hívások vagy szöveges üzenetek után, ahol az utóbbi ár jellemzően magasabb az előbbinél.

A roamingdíj számításának alapja: a hálózaton kívüli (a más hálózatba irányuló) belföldi hívások díja. Ezért ha az előfizetéshez különböző hálózaton belüli és kívüli árak tartoznak, a szolgáltatónak azt a díjszámítási mechanizmust kell alkalmazni, amely az adott roamingoló előfizetőre otthon, a hálózaton kívüli hívás esetén vonatkozik.

Ha például az előfizető olyan díjcsomaggal rendelkezik, amellyel Magyarországon az összes hálózatba 0 Ft-os percdíjjal telefonál (nincs a díjcsomagjában eltérő hálózaton kívüli ár megállapítva), úgy a nyaralása során is 0 Ft/perc díjért tudja hívni a másikat. Ha az előfizetők azonos szolgáltatónál vannak, és az előfizető díjcsomagja csak a hálózaton belüli hívásokra állapít meg 0 Ft/perc díjat (egymás között ingyen beszélnek), viszont a hálózaton kívüli díj 10 Ft/perc, akkor ez esetben a külföldön nyaraló előfizető szintén 10 Ft/percért fogja tudni hívni a másikat.
A hívott fél számára azonban, úgy mint belföldön, nem számítható fel díj a hívás fogadásáért.

3. Ezek a szabályváltozások csak az Európai Unió tagországaira lesznek érvényesek?

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamaira, azaz: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, plusz Izland, Liechtenstein, Norvégia.

Magyarország szomszédai közül NEM TERJED KI Szerbiára, Ukrajnára. Továbbá a nyugat-európai országok közül Svájcra sem.

az országok, ahol már nem kell tartani a roamingtól

Mobilozz úgy, mint otthon: az országok, ahol már nem kell tartani a roamingtól

4. A változtatások érvényesek az adatforgalomra ugyanúgy, mint a hívásokra és az SMS-ekre?

Igen, azonban az adatforgalom esetében mindenkinek érdemes tájékozódnia a díjcsomagok feltételeiről, mert a szolgáltatók roamingoláskor alkalmazhatnak korlátot (pl. korlátlan belföldi adatforgalom esetén).

5. A változások érvényesek lesznek a flottaszerződésben lévő szolgáltatásokra is?

Igen.

6. Ha sokat járunk külföldre, kell valamit jeleznünk/tennünk a szolgáltatónál?

Nem. Ha a külföldi tartózkodás megfelel a szolgáltatók általános szerződési feltételeiben (ÁSZF) rögzített használati feltételeknek, nem kell tennünk semmit.

7. Hogyan lehet megsérteni a méltányos használati feltételeket?

A méltányos használati – szerződéses – feltételek megsértéséről akkor van szó, ha nem időszakos utazás céljára veszik igénybe a roamingot, hanem életvitelszerű külföldi tartózkodás mellett használják, illetve huzamos ideig veszik igénybe a szolgáltatást. Ha az ügyfél szembemegy a méltányos használati feltételekkel, a szolgáltató – figyelmezetés után – felárat szabhat ki a szolgáltatásra.

8. Milyen díjakkal jár a jövőben a roamingfelár?

Felárat a szolgáltatók a méltányos használati feltételek megsértése esetén szabhatnak ki. Június 15-től híváskezdeményezésnél percenként kb. 13 forint, hívásfogadásnál percenként kb. 4 Ft, SMS küldése esetén kb. 4 Ft üzenetenként, adatforgalmazáskor  kb. 2800 Ft Gbyte-onként. Az adathasználati felárban 2018. január 1-jétől további jelentős csökkenés lesz: a következő esztendő elejétől 2200 Ft/Gbyte díjjal számolhatunk. A kiszabható felárak összege euróban rögzített.

9. Mi lesz azokkal a szolgáltatói csomagokkal, amelyek nincsenek összhangban az uniós rendelettel? Mit kell tennünk, ha ilyenünk van?

A szolgáltatók ezeket a szolgáltatásokat kötelesek kivezetni a piacról, illetve a változtatásokról tájékoztatniuk kell az előfizetőket.

10. A határ közelében élőknek a jövőben is kell még figyelni a mobiltelefon „kézi vezérlésére” az automatikus helyett?

Az unión belüli határ – Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia – mellett élőknek, ingázóknak a jövőben nem kell foglalkozniuk azzal, hogy telefonjuk éppen melyik hálózatra kapcsolódik. A szerb és az ukrán határ mentén viszont a jövőben is óvatosnak kell lennünk, hogy melyik hálózathoz kapcsolódva indítjuk hívásunkat, hiszen ez a két állam nem tagja az Európai Uniónak.

11. Eddig a szolgáltatók mindig küldtek SMS-t roamingdíjas környezetbe lépésekről. Ez megmarad a jövőben? Marad jelentősége?

A szolgáltatók a jövőben is küldenek SMS-t a roamingdíjas környezetről, ennek az új, kedvező szabályok mellett is lehet jelentősége, hiszen az egyes csomagoknál eltérő lehet a díj.

12. Hogyan ellenőrzik majd a szolgáltatókat a roamingdíjakra vonatkozó előírások betartása kapcsán?

Az NMHH, ahogy eddig, ezután is kiemelt figyelemmel kíséri és felügyeli a roamingszabályok betartását.