Mit érdemes tudni a fogadott emelt díjas SMS szolgáltatásokról?

Mire legyünk figyelemmel?

Közzétéve: 2016. augusztus 5.

Mi az a fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás?

Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás) keretében a mobil szolgáltatások előfizetője telefonkészülékén az elektronikus hírközlő hálózatból fogadott üzenetek (SMS/MMS) útján valamely tartalomszolgáltató által nyújtott információt, tartalmat (pl. háttérkép, csengőhang, video, horoszkóp) vehet igénybe. A szolgáltatásért és annak tartalmáért a tartalomszolgáltató felel.

A szolgáltatást bárki igénybe veheti, illetve az bárki számára korlátlanul nyújtható?

A szolgáltatás a jogi szabályozás alapján az előfizetői szerződésben alapbeállításként tiltott. A tiltás feloldását, tehát a szolgáltatás „aktiválását” az előfizető a hírközlési szolgáltatónál, pl. annak telefonos ügyfélszolgálatán díjmentesen kezdeményezheti. A tiltás későbbi, ismételt beállítása majd annak esetleges újbóli feloldása szintén díjmentes.

A szolgáltatások tiltása és a tiltás feloldása csak valamennyi tartalomszolgáltatásra együttesen kérhető. Az előfizető tehát vagy valamennyi ilyen szolgáltatást letiltva hagy, vagy valamennyit felold a tilalom alól, így nem kérhető tiltás, illetve nem lehetséges feloldás, csak meghatározott szolgáltatókra, hívószámokra nézve. A szolgáltatók ingyenes szűrőszoftverek biztosításával kötelesek közreműködni abban, hogy kiskorúak ne érjenek el nem kívánatos tartalmat megjelenítő szolgáltatást. A korlátozás a kiskorú előfizető törvényes képviselőjének kérésére sem oldható fel.

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?

A tartalomszolgáltatást az előfizetők speciális (06-90-es, 06-91-es előhívószámú) hívószámra elküldött ún. regisztrációs SMS útján „rendelhetik meg”, vehetik igénybe.

A szolgáltatást egy alkalommal, vagy folyamatosan lehet igénybe venni. Az előfizető tehát a regisztrációval, egyetlen regisztrációs SMS elküldésével egyszeri, vagy rendszeresen ismétlődő tartalmat kaphat. Az SMS küldése – az előfizetői tarifacsomag szerint – díjköteles.

Mi történik a regisztrációt követően?

A regisztrációt követően a tartalomszolgáltató SMS-ben ad tájékoztatást a szolgáltatás díjáról, a küldésre kerülő SMS-ek maximális számáról illetve azok gyakoriságáról, a szolgáltatás lemondásának módjáról, az ügyfélszolgálat elérhetőségéről. Ennek az SMS-nek a fogadása az előfizető számára belföldön díjmentes.

Mit tehet az előfizető, ha a szolgáltatást mégsem kívánja igénybe venni?

Az előfizető a regisztráció után, de még a szolgáltatás első igénybevétele előtt meggondolhatja magát, és a szolgáltatást SMS-ben lemondhatja. A lemondás határidejére vonatkozó információt a hírközlési szolgáltatói Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A már igénybe vett szolgáltatás is lemondható, ha azt az előfizető már nem kívánja igénybe venni – a regisztrációs emelt díjas számra küldött, a „megrendeléshez” hasonló díjazású SMS-sel.

A tiltás a jövőre nézve bármikor ismét beállítható. 

Kell-e fizetni a szolgáltatásért?

A szolgáltatás díjköteles: a fogadott üzenetek révén megkapott tartalomért díjat kell fizetni, amelyet közvetített szolgáltatás díjaként, a hírközlési szolgáltató számlája tartalmaz. A díjakat a hírközlési szolgáltatói ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza. A szolgáltatás külföldről akár ennél magasabb díj ellenében vehető igénybe, a roaming, illetve nemzetközi díjszabásoknak megfelelően. Van olyan szolgáltató, amelyik ún. „számlás” előfizetői részére hitelkeretet biztosít, ami emelt díjas szolgáltatásokra is felhasználható. A szolgáltatás díja előre is fizethető, ilyenkor a „kártyás” előfizető később csak az egyenlegét meghaladó különbözetet fizeti meg.

Létezik az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott, ún. forgalmi limit, amelynek elérésekor a szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást, és annak további nyújtását a generált forgalom díjának befizetésétől teheti függővé. A szolgáltatók az ÁSZF-ben rögzíthetik a forgalmi limit mértékét, ennek emelésére csak tartós előfizetői jogviszony esetében adnak lehetőséget. A hírközlési szolgáltatónak minderről tájékoztatást kell adnia a szerződéskötéskor. 

Hogyan lehet elkerülni a magas számlát?

A váratlan meglepetések elkerülése céljából a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően indokolt körültekintően átolvasni, ellenőrizni az ÁSZF-nek a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeit. A regisztrációnál, illetve a lemondásnál kapott SMS üzeneteket célszerű alaposan átolvasni, mert e tekintetben is fontos információkat tartalmazhatnak.

Hogyan érvényesíthető számlakifogás?

Az előfizető a tartalomszolgáltatásért felszámított díját vitathatja: a szolgáltatónál bejelentést, panaszt tehet, ha a számlaösszeget indokolatlanul magasnak tartja. Ha az előfizető a tartalomszolgáltatási díjat nem fizeti meg, de ezen kívül a (hírközlési szolgáltatásokért járó) többi díjat megfizeti, a hírközlési szolgáltató a számlareklamáció kivizsgálásáig a hírközlési szolgáltatást nem korlátozhatja.

Előfordulhat, hogy az előfizető annak ellenére kap emelt díjas SMS–t, hogy az alapbeállításként rögzített tiltást nem oldotta fel, illetve megeshet az is, hogy feloldás ellenére nem kapja meg a megrendelt tartalmat – a szolgáltató a díjat mégis kiszámlázta. Mivel a korlátozás feloldása igen egyszerű, az „véletlenül”, nem szándékosan illetve nem tudatosan is előfordulhat, ezen kívül azt az előfizető tudtán kívül a készülékhez hozzáférő más személy is megteheti. Az előfizető kérésére a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a szolgáltatás tiltásának feloldására vonatkozó adatokról, körülményekről.

Ha a kifogás jogos, alapos, azt a szolgáltatónak ennek megfelelően kell rendeznie. A díjköveteléstől a szolgáltató nem köteles eltekinteni önmagában azért, mert az előfizető ismerete, illetve meggyőződése szerint a készüléke eleve nem is volt alkalmas az adott tartalom fogadására. Ha a kifogás rendezésére nem születik megnyugtató megoldás, az előfizető a díjvita rendezését bíróságtól kérheti.