Kijelölt egyetemes szolgáltatók (telefon)

Országos belföldi tudakozó egyetemes szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató

Az NMHH Elnöke felülvizsgálta az országos belföldi tudakozó nyújtása egyetemes szolgáltatáselem fenntartásának indokoltságát. A vizsgálata eredményeként megállapította, hogy az országos belföldi tudakozó nyújtása szolgáltatáselem egyetemes szolgáltatáselemként való további fenntartása indokolt.

Kijelölt egyetemes szolgáltató az országos belföldi tudakozó nyújtására a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Az országos belföldi tudakozó egyetemes szolgáltatáselem nyújtásának kezdő időpontja 2022. szeptember 1.

Az Országos belföldi telefonos tudakozó kiskereskedelmi díja 2022. szeptember 1-től legfeljebb bruttó 165 Ft/hívás.

Ezt követően az Egyetemes szolgáltató az Országos belföldi telefonos tudakozó kiskereskedelmi díját évente egy alkalommal, minden év április 1-jén, első alkalommal 2023. április 1-én jogosult legfeljebb az előző évi fogyasztóiár-index mértékével megváltoztatni.

Az Egyetemes Szolgáltató az Országos belföldi online tudakozó igénybevételét díjmentesen köteles biztosítani.


Az NMHH Elnöke határozataiban kijelölte az egyetemes szolgáltatókat az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására, valamint a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására.

A kijelölt egyetemes szolgáltatók 2023. július 1-jével kezdődően nyújtják az egyetemes szolgáltatást.

A fogyasztók az alábbi dokumentumokból tájékozódhatnak, hogy melyik földrajzi számozási területen melyik egyetemes szolgáltatónál igényelhetik az egyetemes szolgáltatás elérhetőséget, illetve a megfizethető árú egyetemes szolgáltatást.

Tájékoztató az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatók listájáról, valamint a fogyasztói igénybejelentés módjáról

(a 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 9. §-a szerinti közzététel)

Letöltés PDF-ben: Tájékoztató az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatók listájáról, valamint a fogyasztói igénybejelentés módjáról

Az alábbi szöveg a letölthető PDF-dokumentum szöveghű – ám az abban lévő, komplex, de többletinformációt nem tartalmazó táblázatot nélkülöző – változata, és a kisegítő technológiát igénybe vevő felhasználók számára nyújt könnyű hozzáférési lehetőséget a tartalomhoz.

Az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatók

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. § (1) bekezdés szerinti, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében rögzített sávszélességű egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT) 1. mellékletének 2.1.3. pontja szerinti számozási körzetenként kijelölt egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban: Egyetemes Szolgáltató) a következők:

 • A Magyar Telekom Távközlési Nyrt.az 1, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 96, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az 1, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 46, 52, 57, 62, 66, 77, 79, 88, 89, 95 körzetszámú földrajzi számozási területein
 • A Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. az 1, 22, 28, 29, 32, 36, 42, 46, 52, 63, 72, 87, 88, 93, 94, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A „TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a 69, 74, 75, 78, 92 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A KalászNet Kábel TV Kft. a 33, 42, 66 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. a 84, 96 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft. a 89, 95 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. az 57 körzetszámú földrajzi számozási területén.
 • A Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft. a 95 körzetszámú földrajzi számozási területén.
 • A „HIR-SAT 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a 83 körzetszámú földrajzi számozási területén.
 • A PARISAT Távközlési és Szolgáltató Kft. a 48 körzetszámú földrajzi számozási területén.

Az INVITEL Távközlési Zrt. 2023. január 1. napjával kezdődően beolvadás útján egyesült a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel. Ennek következtében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. teljesít minden, korábban az INVITEL Távközlési Zrt.-t terhelő egyetemes szolgáltatási kötelezettséget, és a DIGI Kft. fog minden, eddig az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető jogosultságot gyakorolni.

Igénybejelentés

A fogyasztók az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására vonatkozó igénybejelentésüket a fentiekben kijelölt egyetemes szolgáltatóknál az alábbi módokon tehetik meg (az egyetemes szolgáltatók Rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti elérhetőségei):

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

 • írásban, a 1519 Budapest, Pf: 434. postai levelezési címen;
 • írásban, a http://www.telekom.hu/irjonnekunk link alatt;
 • szóban, a 1414 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül;
 • szóban, a szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban és értékesítési pontokon, melyek elérhetőségei megismerhetők a http://www.telekom.hu/uzletkereso link alatt.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Az INVITEL Távközlési Zrt. 2023. január 1. napjával kezdődően beolvadás útján egyesült a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel. Ennek következtében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. teljesít minden, korábban az INVITEL Távközlési Zrt.-t terhelő egyetemes szolgáltatási kötelezettséget, és a DIGI Kft. fog minden, eddig az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető jogosultságot gyakorolni.

Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.

„TARR” Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 • írásban, a 7101 Szekszárd, Pf.: 316. postai levelezési címen;
 • írásban vagy szóban személyesen az ügyfélszolgálaton, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://tarr.hu/lakossagi/ugyfelszolgalat/terkep link alatt;
 • szóban, a 1223, a +36 74 416 000 és a +36 31 700 1223 telefonszámokon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

KalászNet Kábel TV Kft.

 • írásban, a 1133 Budapest. Hegedűs Gyula u. 83-87. levelezési címen;
 • írásban, az ugyfelszolgalat@kalasznet.hu e-mail címen;
 • szóban, a 1235 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.

 • online, a www.vidanet.hu oldalon;
 • írásban, a 9024 Győr, Orgona u. 10. postai levelezési címen;
 • írásban, az ugyfelszolgalat@vidanet.hu e-mail címen;
 • szóban, a 1203 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül;
 • szóban, a személyes ügyfélszolgálaton keresztül, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://www.vidanet.hu/irodaink link alatt.

KábelszatNet 2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft.

 • írásban, a 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u.8. postai levelezési címen;
 • írásban az ugyfelszolgalat@kabelszat2002.hu e-mail címen;
 • írásban vagy szóban személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatain, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://www.kabelszat2002.hu/index.php/rolunk link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • szóban, a 06 89 324 698 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

 • írásban vagy szóban személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatain, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://pr.hu/ugyfelszolgalat link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • írásban a Szolgáltató internetes honlapján levő elektronikus adatlap kitöltésével a https://pr.hu/ugyfelszolgalat link alatt;
 • szóban, a 1231 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

„HIR-SAT 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 • írásban vagy szóban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, melyek elérhetősége megismerhető a https://www.hirsat.hu/instance/000/index.php?cid=1 link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • írásban a hirsat@hirsat.hu e -mail címen;
 • szóban a 06 83 311 136 vagy a 06 80 778 888 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelsztó Kft.

 • írásban vagy szóban személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, melyek elérhetőségei megismerhetők a http://cellkabel.hu/ugyfelszolgalat link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • írásban, postai levélben a 9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 16. címen vagy az ugyfelszolgalat@cellkabel.hu e-mail címen;
 • szóban, a 06 95 423 423, 06 95 777 000 és 06 95 779 000 telefonszámokon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

PARISAT Távközlési és Szolgáltató Kft.

 • írásban vagy szóban, személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (3700 Kazincbarcika, Építők útja 54.) vagy Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél, üzletkötőjénél;
 • írásban, a Szolgáltató internetes honlapján levő elektronikus adatlap kitöltésével a http://parisat.hu/ugyfelszolgalat/ link alatt;
 • írásban, a parisat@parisat.hu e-mail címen;
 • szóban, a 06 48 512 448, 06 80 778 778 telefonszámokon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

Tájékoztató a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatók listájáról, valamint a fogyasztói igénybejelentés módjáról

Letöltés PDF-ben: Tájékoztató a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatók listájáról, valamint a fogyasztói igénybejelentés módjáról

Az alábbi szöveg a letölthető PDF-dokumentum szöveghű – ám az abban lévő, komplex, de többletinformációt nem tartalmazó táblázatot nélkülöző – változata, és a kisegítő technológiát igénybe vevő felhasználók számára nyújt könnyű hozzáférési lehetőséget a tartalomhoz.

A megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatók

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. § (1) bekezdés szerinti, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében rögzített sávszélességű, megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT) 1. mellékletének 2.1.3. pontja szerinti számozási körzetenként kijelölt egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban: Egyetemes Szolgáltató) a következők:

 • A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. az 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 68, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 92, 93, 95, 96 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. az 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 72, 76, 87, 88, 93, 94, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A „TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a 25, 69, 72, 74, 75, 78, 87, 92 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A KalászNet Kábel TV Kft. az 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. a 34, 72, 82, 84, 85, 96, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft. a 34, 83, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a 23, 24, 46, 47, 53, 56, 57, 76, 87, 88 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft. a 34, 83, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.
 • A „HIR-SAT 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a 34, 83, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 99 körzetszámú földrajzi számozási területein.

Az INVITEL Távközlési Zrt. 2023. január 1. napjával kezdődően beolvadás útján egyesült a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel. Ennek következtében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. teljesít minden, korábban az INVITEL Távközlési Zrt.-t terhelő egyetemes szolgáltatási kötelezettséget, és a DIGI Kft. fog minden, eddig az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető jogosultságot gyakorolni.

Igénybejelentés

A fogyasztók a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására vonatkozó igénybejelentésüket a fentiekben kijelölt egyetemes szolgáltatóknál az alábbi módokon tehetik meg (az egyetemes szolgáltatók Rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti elérhetőségei):

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

 • írásban, a 1519 Budapest, Pf: 434. postai levelezési címen;
 • írásban, a http://www.telekom.hu/irjonnekunk link alatt;
 • szóban, a 1414 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül;
 • szóban, a szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban és értékesítési pontokon, melyek elérhetőségei megismerhetők a http://www.telekom.hu/uzletkereso link alatt.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

 • írásban, a 1385 Budapest, Pf: 832. postai levelezési címen;
 • írásban, a https://digi.hu/kapcsolat/irjnekunk link alatt;
 • szóban, a személyes Ügyfélszolgálaton keresztül, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://digi.hu/hasznos/digi-pontok link alatt.
  Az INVITEL Távközlési Zrt. 2023. január 1. napjával kezdődően beolvadás útján egyesült a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel. Ennek következtében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. teljesít minden, korábban az INVITEL Távközlési Zrt.-t terhelő egyetemes szolgáltatási kötelezettséget, és a DIGI Kft. fog minden, eddig az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető jogosultságot gyakorolni.

Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.

„TARR” Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 • írásban, a 7101 Szekszárd, Pf.: 316. postai levelezési címen;
 • írásban vagy szóban személyesen az ügyfélszolgálaton, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://tarr.hu/lakossagi/ugyfelszolgalat/terkep link alatt;
 • szóban, a 1223, a +36 74 416 000 és a +36 31 700 1223 telefonszámokon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

KalászNet Kábel TV Kft.

 • írásban, a 1133 Budapest. Hegedűs Gyula u. 83-87. levelezési címen;
 • írásban, az ugyfelszolgalat@kalasznet.hu e-mail címen;
 • szóban, a 1235 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.

 • online, a www.vidanet.hu oldalon;
 • írásban, a 9024 Győr, Orgona u. 10. postai levelezési címen;
 • írásban, az ugyfelszolgalat@vidanet.hu e-mail címen;
 • szóban, a 1203 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül;
 • szóban, a személyes ügyfélszolgálaton keresztül, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://www.vidanet.hu/irodaink link alatt.

KábelszatNet 2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft.

 • írásban, a 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u.8. postai levelezési címen;
 • írásban az ugyfelszolgalat@kabelszat2002.hu e-mail címen;
 • írásban vagy szóban személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatain, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://www.kabelszat2002.hu/index.php/rolunk link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • szóban, a 06 89 324 698 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

 • írásban vagy szóban személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatain, melyek elérhetőségei megismerhetők a https://pr.hu/ugyfelszolgalat link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • írásban a Szolgáltató internetes honlapján levő elektronikus adatlap kitöltésével a https://pr.hu/ugyfelszolgalat link alatt;
 • szóban, a 1231 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelsztó Kft.

 • írásban vagy szóban személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, melyek elérhetőségei megismerhetők a http://cellkabel.hu/ugyfelszolgalat link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • írásban, postai levélben a 9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 16. címen vagy az ugyfelszolgalat@cellkabel.hu e-mail címen;
 • szóban, a 06 95 423 423, 06 95 777 000 és 06 95 779 000 telefonszámokon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

„HIR-SAT 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 • írásban vagy szóban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, melyek elérhetősége megismerhető a https://www.hirsat.hu/instance/000/index.php?cid=1 link alatt vagy a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél;
 • írásban a hirsat@hirsat.hu e -mail címen;
 • szóban a 06 83 311 136, 06 96 526 407 vagy a 06 80 778 888 telefonszámon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.