Médiafelügyeleti tevékenység internetes sajtóterméknek minősülő oldalak esetén

Az interneten fellelhető tartalmak közül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe kizárólag az online sajtóterméknek minősülő oldalak (internetes újságok és hírportálok) felügyelete tartozik, a médiatörvény vonatkozó előírásai alapján.

A sajtóterméknek nem minősülő internetes tartalmak felügyeletére a hatóságnak nincs jogköre. A hatóság az online sajtótermékekre is vonatkozó sajtó-helyreigazítási kérelmek ügyében sem jár el, ez ugyanis a polgári perrendtartás keretei között szabályozott jogintézmény, ezért az ezzel kapcsolatos kereset csak a polgári bíróságon indítható.

A hatóság felel ugyanakkor a nyomtatott és online sajtótermékek bejelentéséért és nyilvántartásáért. A nyilvántartásoknak a sajtótermékek címére, valamint a sajtóterméket alapítók és kiadók nevére és elérhetőségére vonatkozó adatai nyilvánosak, és a hatóság honlapjáról elérhetők.

Társszabályozás

A médiatörvény lehetőséget ad a Médiatanácsnak arra, hogy önszabályozó szervezetekkel működjön együtt annak érdekében, hogy ösztönözzék az önkéntes jogkövetést, és teljesüljenek a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályok céljai, alapelvei . Az együttműködés keretében a Médiatanács az online sajtótermékekre és a lekérhető médiaszolgáltatásokra vonatkozóan a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével, valamint az Önszabályozó Reklám Testülettel kötött szerződést. A szervezetek a Médiatanácstól kapott felhatalmazás alapján, a testület anyagi támogatásával igazgatási feladatokat látnak el, hatósági jogkör nélkül, a Médiatanács pedig felügyeli a feladatok ellátását.

Megtévesztő információk a honlapokon

Álhíreket, megtévesztő információkat tartalmazó weboldalak esetén – még ha sajtóterméknek minősülő oldalon jelenik is meg –nincs hatásköre az NMHH-nak, ezek az esetek rendőrségi, gazdasági versenyhivatali vagy fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokban tisztázhatók. Ha egy weboldallal tartalmi aggályok merülnek fel, akkor az ominózus tartalmat közvetítő cikk, egyéb tartalom teremt lehetőséget az annak kiadójával szembeni eljárásra. Így sor kerülhet például sajtó-helyreigazítási per kezdeményezésére, illetve személyiségi jogok – például a becsület és a jó hírnév – megsértése miatti igény szintén bírósági úton, vagyis nem az NMHH-n keresztül történő érvényesítésére. Kifogásolt tartalmak esetén ugyanakkor igénybe lehet venni az NMHH társadalmi felelősségvállalásának keretében működtetett Internet Hotline bejelentőoldalt, ahol a hatóság munkatársai közreműködnek a megfelelő szervezet megkeresésével az eljárás megindításában.