Országos belföldi tudakozó

Országos belföldi tudakozó egyetemes szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltatóval kapcsolatos tájékoztató

Az NMHH Elnöke felülvizsgálta az országos belföldi tudakozó nyújtása egyetemes szolgáltatáselem fenntartásának indokoltságát. A vizsgálata eredményeként megállapította, hogy az országos belföldi tudakozó nyújtása szolgáltatáselem egyetemes szolgáltatáselemként való további fenntartása indokolt.

Kijelölt egyetemes szolgáltató az országos belföldi tudakozó nyújtására a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Az országos belföldi tudakozó egyetemes szolgáltatáselem nyújtásának kezdő időpontja 2022. szeptember 1.

Az Országos belföldi telefonos tudakozó kiskereskedelmi díja 2022. szeptember 1-től legfeljebb bruttó 165 Ft/hívás.

Az Országos belföldi telefonos tudakozó nagykereskedelmi díja 2022. szeptember 1-től legfeljebb nettó 121,01 Ft/hívás.

Ezt követően az Egyetemes szolgáltató az Országos belföldi telefonos tudakozó kis- és nagykereskedelmi díját évente egy alkalommal, minden év április 1-jén, első alkalommal 2023. április 1-én jogosult legfeljebb az előző évi fogyasztóiár-index mértékével megváltoztatni.

Az Egyetemes Szolgáltató az Országos belföldi telefonos tudakozóra irányuló hívások végződtetési díja tekintetében köteles az Európai Bizottság az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről szóló (EU) 2021/654. számú felhatalmazáson alapuló rendelete 3. és 5. cikkében foglaltak szerint meghatározott díjat alkalmazni.

Az Egyetemes Szolgáltató az Országos belföldi online tudakozó igénybevételét díjmentesen köteles biztosítani.