Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az eszközök visszajuttatása a szolgáltatóhoz szerződés megszűnése esetén

Szabályszerű felmondás esetén a szerződés megszűnése nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy az előfizető a szolgáltató tulajdonát képező, a szolgáltatáshoz általa igénybe vett eszközöket visszaszolgáltassa. A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető az eszközöket a szolgáltató bármelyik ügyfélszolgálatán leadhassa. Az átvételről a szolgáltató köteles igazolást adni az előfizetőnek.

A műsorterjesztő szolgáltató a digitális televíziókészülék visszavételét a szerződés megszűnésekor a fentiek szerint biztosítja, kivéve, ha bizonyítja, hogy a digitális televíziókészülék teljes körűen alkalmas – ha van ilyen – az előfizető által választott más digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére.

Hasznosnak találta az információt?