Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A határozott időtartamú szerződés lejártát követően létrejövő határozatlan idejű szerződés, az azt megelőző szolgáltatói tájékoztatás

Ha a határozott időtartamú szerződés helyébe az időtartam elteltével határozatlan időtartamú szerződés lép, az ebben meghatározott szolgáltatási feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi feltételeknél.

A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt tartós adathordozó útján egyértelműen tájékoztatni a szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásáról, a szerződés megszüntetésének lehetséges módjairól, a legkedvezőbb díjszabásról.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az új, határozatlan idejű szerződés lényeges tartalmi elemeire, mint az alapvető díjszabásra, az adatforgalmi korlátozásra, az adatátviteli sebességekre, a lefedettségre, a műsorterjesztés során kínált csatornák összetételére.

Nem lép határozatlan időtartamú szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe, ha

  • az időtartam lejárta előtt az előfizető egyoldalúan úgy nyilatkozik, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti (a felek ezt közösen is megtehetik);
  • a szerződés készülékvásárlás nélkül, az állam által elismert kedvezményes internet-szolgáltatás igénybevételére legfeljebb 24 hónapra került megkötésre;
  • a felek közös akarattal kizárták ennek lehetőségét.

Hasznosnak találta az információt?