Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az előfizető felmondási joga a szolgáltatás megkezdését követő 14 napon belül

Az előfizető a határozott idejű szerződést a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja, ha annak további teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, mert a megjelölt előfizetői hozzáférési ponton vagy igénybevételi helyen a szolgáltatás minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak vagy nem vehető igénybe, illetve az internet szolgáltatás nem teszi lehetővé a szerződés részeként nyújtott digitális tartalom vagy alkalmazás elérését, használatát.

A szerződésnek ilyen okokból történő előfizetői felmondása esetén a felek egymással elszámolnak. A szolgáltató kizárólag a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, forgalomarányos díj esetében a felhasznált forgalom díját vagy az igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét követelheti. A felmondás lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről szerződéskötéskor igazolható módon kell tájékoztatni az előfizetőt.

A szolgáltató nem követelhet ellenszolgáltatást, díjat olyan szolgáltatásért, termékért, amelyet az előfizető nem rendelt meg, illetve amelyre nézve a szolgáltató ajánlatát nem fogadta el kifejezett jognyilatkozattal.

Hasznosnak találta az információt?