Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az áthelyezés

Ha a határozott idejű szerződés tartama alatt az egyéni előfizető a lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt új helyre kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, és a szolgáltató ezt rajta kívül álló okból nem tudja teljesíteni, az előfizető az erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a szerződést. A szolgáltató az értesítésben köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt az őt megillető felmondási jogról.

Hasznosnak találta az információt?