Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A határozott időtartamú előfizetői szerződés

A határozott idejű, ún. hűségidős szerződésben az előfizető határozott időre elkötelezi magát a szolgáltatás- díjcsomag mellett, a szolgáltató pedig erre tekintettel olyan kedvezményt biztosít a részére, amely hűségidő nélkül nem illetné meg. (Határozott időre szól az ún. feltöltőkártyás előfizetés is, de ez nem hűségidős konstrukció.)

A határozott időtartamú szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető meg. Az előfizető kérésére 24 hónapra is létrehozható, ha ahhoz kép és hang megjelenítésére alkalmas készülék vásárlása kapcsolódik. Ekkor az előfizetési díj – a készülék törlesztő részletei nélkül – nem haladhatja meg a 12 hónapra kötött szerződés díját, azonos szolgáltatási tartalom mellett.

A szerződéskötés előtt fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell mutatni annak részletes feltételeit.

Az állam által meghatározott kedvezményes internethozzáférés-szolgáltatásra készülékvásárlás nélkül is köthető szerződés 24 hónapos határozott időre.

A szerződés lejártát vagy az elszámolást követően a szolgáltatónak az előfizető kérésére díjmentesen kell gondoskodnia a hálózat-függetlenítésről, vagyis annak biztosításáról, hogy az előfizető a készüléket bármely másik szolgáltató előfizetőjeként használhassa.

(A rögzített maximális időtartam nem vonatkozik olyan szerződésekre, ahol az előfizető csak az előfizetői hozzáférési pont létesítési díjának a fizetésére vállalt részleteket. Az ilyen szerződés nem terjedhet ki a végberendezésre, és nem akadályozhatja az előfizetőt a szerződés időtartamához és megszűnéséhez kapcsolódó jogai gyakorlásában.)

Hasznosnak találta az információt?