Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Előzetes tájékoztatás a személyes ügyfélszolgálaton történő szerződéskötéskor

A szolgáltató a szerződési nyilatkozat megtétele előtt köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót többek között

  • a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól (az adathordozónak és a szolgáltatásnak megfelelő mértékben);
  • a szolgáltató adatairól és elérhetőségéről;
  • az ellenszolgáltatásról vagy az ellenérték számítási módjáról, a felmerülő költségekről;
  • a teljesítés, a fizetés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről;
  • az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;
  • a határozott idejű szerződés időtartamáról, a határozatlan tartamúvá átalakulás lehetőségéről és a határozatlan idejű szerződés megszüntetésének feltételeiről;
  • a digitális adattartalom működéséről.

Hasznosnak találta az információt?