Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Határozott és határozatlan időtartamú szerződés felmondása

Az előfizető a határozatlan időtartamú szerződést jogosult bármikor, azonnali hatállyal és további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Ha az előfizető a határozott időtartamú szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult az időtartam lejárta előtt felmondani, a szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti, ha az előfizető a készüléket a felmondást követően is meg kívánja tartani, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Ha az előfizető szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a tartam lejárta előtt jogosulttá válik a szerződést a szolgáltatáscsomag részét képező bármely szolgáltatás tekintetében felmondani, a szolgáltatáscsomag valamennyi szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a felmondásra. A felmondás részletes szabályait a szolgáltató az ÁSZF-ben határozza meg.

(Az előfizető felmondásáról a következő rész tartalmaz még információt: Az előfizető felmondása).

Hasznosnak találta az információt?