Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Előre fizetett (feltöltőkártyás) előfizetés

Feltöltőkártyás szolgáltatásra legfeljebb a vonatkozó rendeletben meghatározott számú szerződés köthető, az nem értékesíthető tovább. Egy egyéni előfizetővel legfeljebb tíz, egy üzletivel legfeljebb ötven szerződés köthető és tartható fenn egyidejűleg. Egy szerződés csak egy előfizetői hívószámra vonatkozhat.

A szolgáltatáshoz kapcsolt SIM kártya csak akkor adható át (a közeli hozzátartozón kívüli) harmadik személynek, ha annak azonosítási adatairól a szolgáltató előzőleg tájékoztatást kapott és a személyazonosságot hatósági nyilvántartásban ellenőrizte. A nem megfelelő átruházás a szolgáltató megtévesztésével kötött szerződésnek minősül. A szolgáltató jelzi a rendvédelmi szervnek az ügyfélazonosító adatokkal illetve a szerződés igénybevételével kapcsolatosan felmerült kétséget, bűncselekmény gyanúját.

A feltöltőkártyás előfizetéseknél az egyenleg a feltöltés összegének nagyságától függően 30 vagy 365 napig használható fel. Ha nem történik további töltés, akkor egy 30 napos rendelkezésre állási időszak következik, amikor hívásindítás nem, csak hívás és SMS fogadás lehetséges. Újabb töltés esetén a kártya és a megmaradt egyenleg felhasználhatóvá válik, feltöltés hiányában az előfizetés automatikusan megszűnik.

Hasznosnak találta az információt?