Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A kötbérre vonatkozó általános szabályok

Ha a szolgáltató a szerződést megszegi, a szerződésszegés napjától annak megszűnése napjáig terjedő időtartamra kötbért fizet az előfizetőnek, a jogszabályban meghatározott mértékben és feltételek mellett.

A kötbért a szerződésszegés megszűnésétől számított 30 napon belül kell megfizetni, a kötbérszámítás helyességének ellenőrzését lehetővé tevő tájékoztatással együtt. A kötbérfizetés nem köthető ahhoz, hogy az előfizető bejelentse erre vonatkozó igényét, vagy más feltételhez. A szolgáltató a kötbért jóváírja az előfizető egyenlegén, vagy azt (illetve még annak meg nem fizetett részét) egy összegben fizeti meg a szerződés megszűnésekor.

Ha a kötbér összege meghaladja a szerződés szerinti havi vagy időszaki díj hatszorosát, a szolgáltató a kötbért, vagy annak hátralékát egy összegben köteles megfizetni.

Hasznosnak találta az információt?